Mur fil-kontenut

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Il-ktieb tar-Rivelazzjoni—Xi jfisser?

Il-ktieb tar-Rivelazzjoni—Xi jfisser?

It-tweġiba tal-Bibbja

L-isem Grieg tal-ktieb Bibliku tar-Rivelazzjoni, Apokalipsis (apokalissi), ifisser “Kxif” jew “Ħaġa Mgħarrfa.” Dan l-isem jagħti x’jifhem x’inhi t-tifsira tar-Rivelazzjoni—dan il-ktieb jikxef affarijiet li kienu moħbijin u jagħmel magħruf ġrajjiet li kienu se jiġru ħafna żmien wara li nkiteb. Ħafna mill-profeziji tiegħu għad iridu jitwettqu.

Ħarsa fuq fuq tal-ktieb tar-Rivelazzjoni

Affarijiet li jgħinuna nifhmu l-ktieb tar-Rivelazzjoni

  1. Il-messaġġ tiegħu hu pożittiv u mhux tal-biżaʼ jew tat-twerwir għal dawk li jaqdu lil Alla. Filwaqt li ħafna jassoċjaw il-kelma “apokalissi” maʼ xi diżastru kbir, il-ktieb tar-Rivelazzjoni jibda u jispiċċa billi jgħid li dawk li jaqraw, jifhmu, u japplikaw il-messaġġ tiegħu se jkun henjin talli jagħmlu dan.Rivelazzjoni 1:3; 22:7.

  2. Il-ktieb tar-Rivelazzjoni juża ħafna “sinjali,” jew simboli, li m’għandhomx jittieħdu letterali.Rivelazzjoni 1:1.

  3. Ħafna karattri u simboli ewlenin fil-ktieb tar-Rivelazzjoni jissemmew qabel fil-Bibbja:

  4. Il-viżjonijiet japplikaw għal “jum il-Mulej,” li beda meta twaqqfet is-Saltna t’Alla fl-1914 u meta Ġesù beda jaħkem bħala Sultan. (Rivelazzjoni 1:10) Għalhekk, nistgħu nistennew li t-twettiq ewlieni tar-Rivelazzjoni se jkun fi żmienna.

  5. Sabiex nifhmu l-ktieb tar-Rivelazzjoni, għandna bżonn l-istess affarijiet li jgħinuna nifhmu l-kumplament tal-Bibbja, inkluż l-għerf mingħand Alla u l-għajnuna taʼ dawk li diġà jifhmu s-suġġett.Atti 8:26-39; Ġakbu 1:5.