It-tweġiba tal-Bibbja

In-nies użaw it-tagħlim taʼ Ġesù Kristu biex jifformaw diversi għaqdiet “Kristjani.” Madankollu, il-Bibbja tindika li hemm Kristjanità waħda biss li hi vera. Ikkunsidra tliet raġunijiet għala wasalna għal din il-konklużjoni.

  1. Ġesù qal li hu għallem “il-verità,” u l-Kristjani tal-bidu kienu jirreferu għar-reliġjon tagħhom bħala “l-verità.” (Ġwanni 8:32; 2 Pietru 2:2; 2 Ġwanni 4; 3 Ġwanni 3) Dawn l-espressjonijiet juru li dawk li jgħallmu affarijiet li jmorru kontra t-tagħlim taʼ Ġesù mhumiex qed jipprattikaw il-Kristjanità vera.

  2. Il-Bibbja tgħallem li l-Kristjani għandhom ‘ilkoll jitkellmu fi qbil.’ (1 Korintin 1:10) Però, ħafna għaqdiet Kristjani lanqas biss jaqblu fuq it-tagħlim bażiku bħal xi jfisser li tkun Kristjan. Ma jistax ikun li dawn l-għaqdiet kollha huma tajbin.—1 Pietru 2:21.

  3. Ġesù pprofetizza li kien se jkun hemm ħafna nies li jsostnu li huma Kristjani imma li ma jobdux il-kmandi tiegħu. Lil dawn hu kien se jiċħadhom. (Mattew 7:21-23; Luqa 6:46) Xi nies kienu se jiġu mqarrqin minn mexxejja reliġjużi li jgħawġu l-qima vera biex imexxu ’l quddiem l-interessi tagħhom stess. (Mattew 7:15) Però, hemm nies oħrajn li jippreferu l-hekk imsejħa Kristjanità li tgħidilhom dak li jridu jisimgħu minflok il-verità mill-Bibbja.—2 Timotju 4:3, 4.

Fit-tixbiha tiegħu tal-qamħ u s-sikrana, Ġesù bassar li kien se jkun hemm ribelljoni (apostasija) kbira kontra l-Kristjanità vera. (Mattew 13:24-30, 36-43) Għal ħafna żmien, il-Kristjani veri u l-Kristjani foloz ma kinux se jintgħarfu. Bħalma kien bassar Ġesù, l-apostasija nfirxet ħafna wara li mietu l-appostli. (Atti 20:29, 30) Filwaqt li t-tagħlim tal-apostati jistaʼ jkun xi ftit differenti, id-diversi għaqdiet hekk imsejħin Kristjani lkoll “tbiegħdu mill-verità.”—2 Timotju 2:18.

Ġesù bassar ukoll li d-differenza bejn il-Kristjani veri u l-Kristjani foloz eventwalment kienet se tidher b’mod ċar. Dan ġara fi żmienna, matul “il-konklużjoni taʼ sistema.”—Mattew 13:30, 39.