It-tweġiba tal-Bibbja

Il-battalja t’Armageddon tirreferi għall-gwerra finali bejn il-gvernijiet umani u Alla. Dawn il-gvernijiet u dawk li jappoġġawhom anki issa jiħduha kontra Alla billi jirrifjutaw li jissottomettu ruħhom għat-tmexxija tiegħu. (Salm 2:2) Il-battalja t’Armageddon se ġġib il-ħakma umana fix-xejn.—Danjel 2:44.

Il-kelma “Armageddon” tidher darba biss fil-Bibbja, f’Rivelazzjoni 16:16 fin-nota taʼ taħt. B’mod profetiku, il-ktieb tar-Rivelazzjoni juri li fil-“post li bl-Ebrajk jissejjaħ Ħar–Magedon,” “is-slaten taʼ l-art abitata kollha” se jinġabru “flimkien għall-gwerra tal-jum il-kbir t’Alla li Jistaʼ Kollox.”—Rivelazzjoni 16:14.

Min se jiġġieled f’Armageddon? Ġesù Kristu se jmexxi armata tas-sema u flimkien se jiksbu rebħa fuq l-għedewwa t’Alla. (Rivelazzjoni 19:11-16, 19-21) Dawn l-għedewwa jinkludu lil dawk li jiħduha kontra l-awtorità t’Alla u li juru nuqqas ta’ rispett lejh.—Eżekjel 39:7.

Se tkun Armageddon miġġielda letteralment fil-Lvant Nofsani? Le. Minflok ma se tkun f’post wieħed biss, il-battalja t’Armageddon se tinkludi lid-dinja kollha.—Ġeremija 25:32-34; Eżekjel 39:17-20.

Il-kelma Armageddon, kultant tradotta “Ħar-Magedon” (bl-Ebrew Ħar Megiddon), tfisser “Muntanja taʼ Megiddo.” Megiddo darba kienet belt f’Iżrael tal-qedem. L-istorja turina li kien hemm battalji sinifikanti miġġildin fil-viċinanzi tagħha, u ftit minnhom insibuhom imniżżlin fil-Bibbja. (Imħallfin 5:19, 20; 2 Slaten 9:27; 23:29) Madankollu, Armageddon ma jistax ikun li tirreferi għall-post letterali ħdejn Megiddo tal-qedem. Hemmhekk m’hemmx muntanja kbira, u lanqas jekk iżżid il-Pjanura l-Baxxa taʼ Ġeżragħel kollha li tmiss mal-belt mhi biżżejjed biex tesaʼ lil dawk kollha li se jiġġieldu kontra Alla. Minflok, Armageddon hija sitwazzjoni mad-dinja kollha fejn il-qawwiet politiċi se jinġabru flimkien għall-aħħar darba biex jiħduha kontra t-tmexxija t’Alla.

Kif se jkunu l-kundizzjonijiet waqt il-battalja t’Armageddon? Għalkemm ma nafux kif Alla se juża l-qawwa tiegħu, hu se jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu armi bħal dawk li uża fil-passat—silġ, terremoti, xita bil-qliel, nar u kubrit, sajjetti, u mard. (Ġob 38:22, 23; Eżekjel 38:19, 22; Ħabakkuk 3:10, 11; Żakkarija 14:12) Fil-konfużjoni, minn tal-inqas xi wħud mill-għedewwa t’Alla se joqtlu lil xulxin, imma fl-aħħar mill-aħħar se jirrealizzaw li hu Alla li qed jiġġieled kontrihom.—Eżekjel 38:21, 23; Żakkarija 14:13.

Armageddon se ġġib id-dinja fit-tmiem? Mhix se ġġib il-pjaneta tagħna fit-tmiem, għax l-art hija d-dar tal-bnedmin għal dejjem. (Salm 37:29; 96:10; Ekkleżjasti 1:4) Fil-fatt, Armageddon se ssalva l-umanità, u mhux teqridha, għax “folla kbira” ta’ qaddejja t’Alla se tibqaʼ ħajja.—Rivelazzjoni 7:9, 14; Salm 37:34.

Iżda minbarra li tirreferi għall-art, il-kelma “dinja” fil-Bibbja kultant tirreferi għall-bnedmin mill-agħar li jiħduha kontra Alla. (1 Ġwanni 2:15-17) F’dan is-sens, Armageddon se ġġib “tmiem id-dinja.”—Mattew 24:3, Il-Bibbja, Għaqda Biblika Maltija.

Meta se tiġi Armageddon? Meta Ġesù ddiskuta dwar it-“tribulazzjoni kbira” li tilħaq il-quċċata tagħha fil-battalja t’Armageddon, hu qal: “Imma dak il-jum u s-siegħa ma jafhom ħadd, la l-anġli tas-smewwiet u lanqas l-Iben, ħlief il-Missier.” (Mattew 24:21, 36) Madankollu, il-Bibbja turi li Armageddon se tiġi matul il-preżenza inviżibbli ta’ Ġesù, li bdiet fl-1914.—Mattew 24:37-39.