Mur fil-kontenut

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Trobbija tat-tfal

Kif tkun ġenitur tajjeb

Familji li jirnexxu—L-eżempju

Jekk trid li tilħaq qalb uliedek b’dak li tgħallimhom, ara li jkun fi qbil mal-azzjonijiet tiegħek.

Taħriġ

Kif Trabbi Tfal Qalbhom Tajba f’Dinja Egoistika

Ikkunsidra 3 aspetti kif tistaʼ tgħin ’l uliedek jevitaw li jiżviluppaw attitudni taʼ “l-ewwel jien.”

Il-bżonn tal-valuri morali

Meta tgħallem lil uliedek x’inhu tajjeb u x’inhu ħażin, huma se jkollhom bażi tajba għall-futur.

Kif ikunu responsabbli

Wieħed meta jitgħallem ikun responsabbli, meta jkun żgħir jew meta jikber?

Kif tgħallmu lil uliedkom

Id-dixxiplina ma tinvolvix biss regoli u kastigi.

Kif jirkupraw malajr

Tfal li jitgħallmu kif jirkupraw malajr se jkunu iktar kapaċi jegħlbu diffikultajiet fil-ħajja.

Kif tgħin lit⁠-⁠tfal tiegħek imorru aħjar fl⁠-⁠eżamijiet

Sir af x’qed iwassal biex it⁠-⁠tfal ikollhom marki ħżiena u inkuraġġihom jitgħallmu.

Għin lil uliedek jgħaddu mill-pubertà

Ħames suġġerimenti bbażati fuq il-Bibbja jistgħu jagħmlu dan iż-żmien li spiss ikun taʼ sfida eħfef biex jiġi mmaniġġjat.

L-importanza tal-faċendi

Qed iżżomm lura milli tqabbad lit-tfal jagħmlu xi faċenda? Jekk iva, ikkunsidra li meta jgħinu fid-dar jistgħu jitgħallmu jsiru responsabbli u jesperjenzaw il-ferħ.

L-ulied kif jistgħu jitgħallmu jħobbu lil Alla?

Kif tista’ tilħaq qalb uliedek bil-messaġġ tal-Bibbja?

Il-Ġenituri Kif Jistgħu Jgħallmu lil Uliedhom Dwar is-Sess?

Il-Bibbja fiha ħafna prinċipji t’għajnuna li se jgħinuk titkellem maʼ wliedek dwar is-sess u tipproteġihom minn dawk li jabbużaw sesswalment.

Għallem lil uliedek dwar is-​sess

Iż-​żgħażagħ qed jiġu esposti għall-​messaġġi sesswali f’età iżgħar iktar ma jgħaddi ż-​żmien. X’għandek tkun taf? X’tistaʼ tagħmel biex tipproteġi t-​tfal tiegħek?

Ipproteġi lit-tfal tiegħek

Caleb u Sophia jitgħallmu x’għandhom jagħmlu biex jaħarbu mill-periklu.

Tkellem mat⁠-⁠tfal dwar l⁠-⁠alkoħol

Il⁠-⁠ġenituri meta u kif għandhom ikellmu lil uliedhom dwar l⁠-⁠alkoħol?

Dixxiplina

X’sar minnha d-dixxiplina?

Jistaʼ jkun li moviment li beda fis-snin 60 għadu qed jeffettwa t-trobbija tat-tfal illum?

Kif għandek tiddixxiplina lil uliedek?

Il-Bibbja tiddeskrivi tliet fatturi għal dixxiplina effettiva.

Il-benefiċċji taʼ li jikkontrollaw lilhom infushom

Għala hu importanti li wieħed jikkontrolla lilu nnifsu u kif nitgħallmu dan?

Kif ikunu umli

Li tgħallem lit-tfal ikunu umli se jgħinhom kemm issa u anke meta jikbru.

Kif tgħid le

X’tagħmel jekk ibnek jipprova jara jekk verament iżżommx kelmtek billi joqgħod jeqred?

Meta ibnek jigdeb

X’għandek tagħmel jekk ibnek jigdeb? Dan l-artiklu jiddiskuti pariri bbażati fuq il-Bibbja li jistgħu jgħallmu lil ibnek l-importanza ta’ li jgħid il-verità.