Mur fil-kontenut

Żwieġ

Kif ikollok suċċess

Duru lejn Alla għal żwieġ hieni

Żewġ mistoqsijiet sempliċi jistgħu jgħinuk issaħħaħ iż-żwieġ tiegħek.

Kif Jista’ ż-Żwieġ Ikun Hieni?

Il-pariri tal-Bibbja sabiex ikollna żwieġ hieni jaħdmu minħabba li ġejjin mill-Oriġinatur taż-żwieġ, Alla Ġeħova.

Familji li jirnexxu—Aħdmu bħala tim

Tgħixu bħala miżżewġin jew bħala tnejn li sempliċement jgħixu taħt l-istess saqaf?

Kif turi rispett

Ir-rispett fiż-żwieġ mhuwiex kapriċċ, imma bżonn. Kif tistaʼ turi li tirrispetta lil żewġek jew martek?

Kif Ikollok Żwieġ Ferħan: Uri Affezzjoni

Minħabba x-xogħol, l-istress, u l-ansjetajiet taʼ kuljum, koppja tistaʼ ma tibqax turi affezzjoni bħal qabel. Jistgħu jerġgħu jibdew juruha bħal qabel?

Kif turi apprezzament

Meta raġel u martu jagħmlu sforz biex jinnotaw u jirrikonoxxu l-kwalitajiet tajbin ta’ xulxin, spiss ir-relazzjoni tagħhom tmur għall-aħjar. X’jista’ jgħinek tikkultiva l-apprezzament?

Kif tistaʼ turi l-affezzjoni?

Il-miżżewġin kif jistgħu juru li verament jimpurtahom minn xulxin? Ikkunsidra erbaʼ suġġerimenti bbażati fuq il-Bibbja.

Kunu leali lejn xulxin

Li tkun leali fiż-żwieġ jinvolvi biss li tevita l-adulterju?

It-triq li twassal għall-ferħ veru—L-imħabba

L-imħabba hi importanti biex wieħed ikun ferħan, kemm f’li jagħti u kemm f’li jirċievi.

Dak li tgħid il-Bibbja

Il-Bibbja Tgħid Xi Ħaġa Dwar iż-Żwiġijiet tal-Istess Sess?

L-oriġinatur taż-żwieġ hu l-iktar wieħed li jaf dwar kif tinbena rabta permanenti u ferħana.

Hija Aċċettabbli l-Poligamija?

L-idea tal-poligamija ġiet minn Alla? Ikkunsidra x’tgħid il-Bibbja dwar il-poligamija.

Il-Bibbja X’Tgħid Dwar Żwiġijiet Bejn Razez Differenti?

Ikkunsidra xi prinċipji Bibliċi li għandhom x’jaqsmu mal-ugwaljanza razzjali u ż-żwieġ.

Huwa ż-Żwieġ Sempliċement Arranġament Soċjali?

Tgħallem kif l-irwoli mogħtijin minn Alla fiż-żwieġ jistgħu jgħinu lil raġel u lil martu jirnexxu u jkunu ferħanin.

Problemi u soluzzjonijiet

Għajnuna għall-Vittmi tal-Abbuż Domestiku

Kun af li mhuwiex tort tiegħek u li m’intix waħdek.

Kif iżżommu l-paċi maʼ qrabatkom

Int tistaʼ tirrispetta lill-ġenituri tiegħek u xorta żżomm iż-żwieġ tiegħek b’saħħtu.

Meta koppja ma jaqblux bejniethom

Koppja kif jistaʼ jirnexxilha ssolvi kwistjoni li ma taqbilx fuqha u tibqaʼ ferħana?

X’Tistaʼ Tagħmel Jekk ir-Raġel Jew il-Mara Tiegħek Tara l-Pornografija?

Koppja kif jistgħu jaħdmu flimkien biex min ikollu l-vizzju tal-pornografija jkun jistaʼ jaqtgħu u jerġgħu jibdew jafdaw lil xulxin?

Il-Pornografija Tistaʼ Tkisser iż-Żwieġ Tiegħek

Dawn is-suġġerimenti jistgħu jgħinuk taqtaʼ l-vizzju tal-pornografija u terġaʼ ssaħħaħ iż-żwieġ tiegħek.

Kif tista’ ma tibqax iżżomm f’qalbek

Biex taħfer azzjoni li weġġgħetek min-naħa tas-sieħba jew is-sieħeb tiegħek, ifisser li trid taġixxi daqslikieku ma ġara xejn?

Familji li jirnexxu—Aħfru lil xulxin

X’jistaʼ jgħinek biex ma toqgħodx tiffoka fuq l-imperfezzjonijiet tar-raġel jew il-mara tiegħek?

Meta t-tfal ma jibqgħux jgħixu d-dar

Xi koppji jiffaċċjaw sfidi kbar meta jikbru t-tfal u ma jibqgħux jgħixu d-dar. X’jistgħu jagħmlu l-ġenituri meta jiġu f’din is-sitwazzjoni?

Meta sseħħ xi traġedja

Fittex l-għajnuna li għandek bżonn.

Meta Jkun Hemm Ħbiberija Żejda

Tgħid int lilek innifsek, ‘Aħna sempliċement ħbieb?’ Jekk inhu hekk, eżamina prinċipji Bibliċi biex tara jekk dan ir-raġunar huwiex minnu.

Separazzjoni u divorzju

Meta tkun diżappuntat biż-żwieġ tiegħek

Int u sieħbek fiż-żwieġ ġejtu qiskom il-ħabs flimkien minflok ma intom ferħanin flimkien? Ħames passi li jistgħu jgħinu ż-żwieġ tiegħek.

Hi l-ħajja taʼ min jgħixha meta xi ħadd mill-miżżewġin ma jibqax leali?

Ħafna mill-imseħbin innoċenti sabu faraġ mill-Iskrittura.

Dak li tgħid il-Bibbja dwar l-adulterju

L-adulterju jġib fi tmiem l-għaqda taż-żwieġ?

Il-Bibbja Tippermettih id-Divorzju?

Sir af x’jippermetti u x’jobgħod Alla.

Kif Tkompli bil-Ħajja Wara d-Divorzju

Kważi dawk kollha li jiddivorzjaw isibu li l-ħajja ta’ wara hi iktar diffiċli milli stennew. Il-pariri tal-Bibbja jistgħu jgħinuk tkampa tajjeb.

Ix-​Xhieda taʼ Ġeħova kif iqisuh id-​divorzju?

Ix-​Xhieda taʼ Ġeħova jgħinu koppji jkampaw maʼ problemi fiż-​żwieġ? Għandhom l-​anzjani tal-​kongregazzjoni japprovaw id-​divorzju taʼ Xhud?