Mur fil-kontenut

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Kif Nistaʼ Nieqaf Naħseb dwar is-Sess?

Kif Nistaʼ Nieqaf Naħseb dwar is-Sess?

Dak li tistaʼ tagħmel

Agħżel lil sħabek bir-reqqa. Jekk sħabek jew dawk tal-klassi jibdew jitkellmu dwar is-sess immorali u int tkompli magħhom se jkun iktar diffiċli għalik biex tikkontrolla ħsibijietek. Spiss, tistaʼ ssib mod kif titlaq minn ħdejhom meta jaqbdu konversazzjonijiet bħal dawn mingħajr ma tidher li int xi qaddis jew mingħajr ma tiġi mwaqqaʼ għaċ-ċajt.

Kieku tħalli virus jidħol fil-kompjuter? Mela għala għandek tħalli ħsibijiet immorali jidħlu f’moħħok?

Irrifjuta divertiment immorali. Ħafna mid-divertiment tal-lum hu mħejji b’tali mod li jqanqal sentimenti sesswali mhux xierqa. X’inhu l-parir tal-Bibbja? “Ħa nitnaddfu minn kull tinġis tal-laħam u taʼ l-ispirtu, u nipperfezzjonaw il-qdusija fil-biżaʼ t’Alla.” (2 Korintin 7:1) Żomm ’il bogħod minn divertiment li jqanqal ix-xewqat sesswali.

Tinsiex: Is-sentimenti sesswali mhumiex ħżiena fihom infushom. Wara kollox, Alla ħalaq l-irġiel u n-nisa biex ikollhom attrazzjoni qawwija lejn xulxin, u hu xieraq li tissodisfa x-xewqa sesswali fiż-żwieġ. Għalhekk, jekk tesperjenza tqanqil sesswali qawwi, taħsibx li int bniedem ħażin jew li m’intix kapaċi tkun nadif moralment.

Il-konklużjoni: Int tistaʼ tagħżel fuqiex se toqgħod taħseb. Int tistaʼ tkun safi kemm fil-ħsibijiet tiegħek kif ukoll fil-kondotta tiegħek jekk verament trid!