Fehmiet dwar l-oriġini tal-ħajja

Nies bi trobbija differenti jispjegaw x’qanqalhom jikkunsidraw jekk jeżistix Ħallieq.

Monica Richardson: Tabiba tispjega t-twemmin tagħha

Hi eżaminat jekk it-twelid kienx miraklu jew jekk kellux disinjatur. Għal liema konklużjoni waslet mill-esperjenza tagħha bħala tabiba?

Massimo Tistarelli: Disinjatur tar-robots jispjega t-twemmin tiegħu

L-istima għolja li kellu lejn ix-xjenza wasslitu biex jiddubita jekk l-evoluzzjoni hix minnha.

Petr Muzny: Professur tal-liġi jispjega t-twemmin tiegħu

Petr twieled taħt reġim Komunist. L-idea taʼ Ħallieq kienet titqies bħala frugħa. Innota għala biddel fehmtu.

Irène Hof Laurenceau: Kirurga tal-ortopedija tispjega l-fidi tagħha

Ix-xogħol tagħha dwar is-saqajn artifiċjali qanqalha biex tiddubita l-evoluzzjoni.