IT-TORRI TAL-GĦASSA Novembru 2015 | Alla kif iqishom il-gwerer?

It-tweġiba tal-Bibbja għandha mnejn tissorprendik.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Alla kif iqishom il-gwerer?

Żmien ilu, Alla qal lill-poplu tiegħu biex jiggwerraw. Iżjed tard, Ġesù għallem lin-nies biex iħobbu lill-għedewwa tagħhom. Xi nbidel?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Kif Alla jqis il-gwerer tal-qedem

Tliet fatturi ewlenin iddistingwew il-gwerer li awtorizza Alla.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Kif Alla jqis il-gwerer tal-ewwel seklu

Avolja l-ħarsa t’Alla baqgħet l-istess, ġrajja kruċjali wriet li nbidlet xi ħaġa.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Kif Alla jqis il-gwerer tal-lum

Dalwaqt Alla se jġib gwerra li se ttemm il-gwerer kollha.

Kont taf?

Liema sfidi ffaċċja Erodi biex jibni mill-ġdid it-tempju taʼ Ġerusalemm? In-nies taʼ Malta għala ħasbu li l-appostlu Pawlu kien qattiel?

IL-BIBBJA TBIDDEL IL-ĦAJJIET

Issa nħoss li nistaʼ ngħin lil oħrajn

Julio Corio sofra inċident traġiku u ħass li Alla ma jimpurtahx minnu. L-iskrittura taʼ Eżodu 3:7 għenitu jbiddel il-ħarsa tiegħu.

Nistgħu verament insibu lil Alla?

Aspetti t’Alla li ma jistgħux jiġu mifhumin jistgħu fil-fatt jgħinuna nersqu eqreb lejh.

GĦERF MILL-QEDEM GĦAL DINJA MODERNA

Aħfer mill-qalb

Biex naħfru rridu nimminamizzaw jew saħansitra ninjoraw kemm inkunu weġġajna?

Mistoqsijiet dwar il-Bibbja mweġbin

Jekk il-mejtin se jiġu rxoxtati, fejn se jgħixu?

Iktar Affarijiet Onlajn

X’inhi l-battalja t’Armageddon?

Il-kelma Armageddon tidher darba biss fil-Bibbja, imma l-battalja li tirreferi għaliha tissemma ħafna drabi fl-Iskrittura.