Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ġawhra antika salvata mill-iskart

Ġawhra antika salvata mill-iskart

X’JIĠIK f’moħħok meta taħseb f’munzell skart? Dehra bħal din x’aktarx tfakkrek fiż-żibel u riħa tinten. Allura ma tistenniex li ssib xi ħaġa taʼ valur hemmhekk, wisq inqas ġawhra taʼ valur kbir.

Madankollu, seklu ilu nstab speċi taʼ teżor proprju f’post bħal dan—fl-iskart. It-teżor ma kienx ġawhra letterali, iżda xi ħaġa oħra taʼ valur kbir. X’tip taʼ teżor instab? Is-sejba tiegħu għala hi importanti għalina llum?

SEJBA MHIX MISTENNIJA

Fil-bidu tas-seklu 20, Bernard P. Grenfell u Arthur S. Hunt, studjużi fl-Università taʼ Oxford, marru l-Eġittu. Hemmhekk, qalb il-munzelli taʼ żibel viċin il-Wied tan-Nil, sabu biċċiet tal-papiru. Iktar tard, fl-1920, waqt li ż-żewġ kollegi kienu medhijin jikklassifikaw il-kollezzjoni f’kategoriji, Grenfell akkwista ftit frammenti oħra li kienu nstabu fl-Eġittu. Kien xtrahom għal The John Rylands Library f’Manchester, l-Ingilterra. Madankollu, iż-żewġt irġiel mietu qabel ma laħqu lestew il-klassifikazzjoni.

Studjuż ieħor mill-Università taʼ Oxford, Colin H. Roberts, lesta din il-biċċa xogħol. Meta kien qed ipoġġi l-frammenti fi gruppi, hu lemaħ biċċa papiru li kienet daqs disa’ ċentimetri b’sitta. Tgħidx kemm stagħġeb meta fil-kitba Griega kien hemm xi kliem li kien familjari għalih. Fuq naħa waħda kien hemm kliem meħud minn Ġwanni 18:31-33. In-naħa l-oħra kien fiha partijiet minn versi 37 u 38. Roberts irrealizza li kien sab ġawhra taʼ valur kbir bla mistenni.

JISTĦARRĠU L-ANTIKITÀ TAGĦHA

Roberts issuspetta li din il-biċċa papiru kienet antika ħafna. Imma kemm? Biex ikun jaf, hu qabbel il-kitba taʼ fuqha maʼ manuskritti antiki oħrajn datati—studju msejjaħ paleografija. * Billi uża dan il-metodu, hu setaʼ jgħid bejn wieħed u ieħor kemm kellha żmien. Imma ried ikun ċert. Għalhekk, ħa ritratt tal-framment, bagħat kopji tiegħu lil tliet studjużi tal-manuskritti antiki u talabhom jiddeterminaw l-antikità tiegħu. Biex ħarġu dawn l-esperti?

Billi studjaw l-istil tal-kitba u d-daqqiet tal-pinna, it-tliet studjużi esperti qablu li l-framment kien inkiteb madwar is-sena 125 WK—xi għaxriet taʼ snin biss wara l-mewt tal-appostlu Ġwanni! Madankollu, il-paleografija mhix xi metodu infallibbli taʼ kif jiġu ddatati l-manuskritti, u studjuż ieħor jemmen li t-test setaʼ nkiteb f’xi żmien fit-tieni seklu. Iżda, din il-biċċa papiru ċkejkna kienet—u għadha—l-iktar framment taʼ manuskritt antik li jeżisti tal-Iskrittura Griega Kristjana li qatt instab.

X’JIRRIVELA L-FRAMMENT RYLANDS?

Dan il-framment tal-Evanġelju taʼ Ġwanni għala hu daqshekk importanti għal dawk li jħobbu l-Bibbja llum? Mill-inqas, għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett, il-format tal-framment jgħinna nifhmu ftit l-apprezzament tal-ewwel Kristjani għall-Iskrittura.

Dan il-framment tal-Evanġelju taʼ Ġwanni għala hu daqshekk importanti għal dawk li jħobbu l-Bibbja llum?

Fit-tieni seklu WK, it-test bil-miktub kien ikun f’żewġ għamliet—l-iskroll u l-kodiċi. L-iskrolli kienu biċċiet taʼ papiru jew parċmina li kienu mwaħħlin jew meħjutin flimkien biex jifformaw folja waħda twila. Din il-folja kienet imbagħad  tkun tistaʼ titkebbeb ’il ġewwa jew ’il barra skont il-bżonn. Fil-biċċa l-kbira, naħa waħda biss tal-iskroll kienet tintuża għall-kitba.

Madankollu, il-framment ċkejken li sab Roberts għandu l-kitba fuq iż-żewġ naħat. Dan jagħti x’jifhem li kien parti minn kodiċi u mhux minn skroll. Il-kodiċi kien magħmul minn folji tal-parċmina jew papiru li kienu jinħietu flimkien u mitwijin f’għamla li tixbah lil ktieb.

X’vantaġġi kellu l-kodiċi iżjed mill-iskroll? L-ewwel Kristjani kienu evanġelizzaturi. (Mattew 24:14; 28:19, 20) Huma xerrdu l-messaġġ tal-Bibbja kull fejn setgħu jsibu n-nies—fid-djar, fis-swieq, u fit-toroq. (Atti 5:42; 17:17; 20:20) Għalhekk, il-fatt li setaʼ jkollhom l-Iskrittura f’għamla taʼ ktieb kien ħafna iżjed prattiku għalihom.

Il-kodiċi wkoll għamilha faċli għall-kongregazzjonijiet u individwi biex jagħmlu l-kopja tagħhom stess tal-Iskrittura. B’hekk, l-Evanġelji ġew ikkopjati darba wara l-oħra, u bla dubju dan wassal għal żieda mgħaġġla tal-Kristjanità.

Il-framment Rylands quddiem u wara

Raġuni oħra għala l-framment Rylands hu importanti għalina llum hi li hu jirrivela kemm it-test tal-Bibbja oriġinali ġie trasmess b’mod li tistaʼ torbot fuqu. Għalkemm il-framment fih biss ftit versi mill-Evanġelju taʼ Ġwanni, il-kontenut tiegħu jaqbel kważi eżatt maʼ dak li naqraw illum fil-kopji tagħna tal-Bibbja. Il-framment Rylands b’hekk juri li l-Bibbja ma tbiddlitx minkejja li ġiet ikkopjata ħafna drabi matul iż-żmien.

M’għandniex xi ngħidu, il-framment Rylands tal-Evanġelju taʼ Ġwanni hu evidenza waħda fost l-eluf taʼ frammenti u manuskritti li jikkonfermaw kemm it-test oriġinali tal-Bibbja wasal għandna b’mod li nistgħu norbtu fuqu. Fil-ktieb tiegħu The Bible as History, Werner Keller ikkonkluda: “Dawn il-[manuskritti] antiki huma l-iktar tweġiba konvinċenti għad-dubji kollha dwar kemm it-test li għandna fil-Bibbji tagħna llum hu ġenwin u taʼ min jorbot fuqu.”

Veru, il-Kristjani ma jibbażawx il-fidi tagħhom fuq sejbiet arkeoloġiċi. Huma jemmnu li “l-Iskrittura kollha hi mnebbħa minn Alla.” (2 Timotju 3:16) Minkejja dan, kemm hu taʼ inkuraġġiment meta ġawhar taʼ valur kbir mill-passat jikkonferma dak li l-Bibbja kienet ilha tgħid: “Il-kelma taʼ Ġeħova tibqaʼ għal dejjem”!—1 Pietru 1:25.

^ par. 8 Skont il-ktieb Manuscripts of the Greek Bible, il-paleografija “hija x-xjenza li tistudja l-kitba antika.” Mal-medda taż-żmien, l-istil tal-kitba jinbidel. Dawn il-bidliet jistgħu juru l-antikità tal-manuskritt jekk din tistaʼ titqabbel maʼ dokumenti oħrajn li d-data tagħhom hi taʼ min joqgħod fuqha.