Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 SUĠĠETT PRINĊIPALI | TISTAʼ TKUN QRIB TAʼ ALLA

Taf x’inhu l-isem ta’ Alla? Tużah?

Taf x’inhu l-isem ta’ Alla? Tużah?

Tistaʼ taħseb f’xi ħabib tal-qalb li għandek u li ma tafx ismu? Aktarx li le. Mara Bulgara jisimha Irina qalet sewwa, “Mhux possibbli li tkun qrib taʼ Alla jekk ma tkunx taf ismu.” B’ferħ, kif imsemmi fl-artiklu taʼ qabel, Alla jridek tersaq qrib lejh. Għalhekk, permezz tal-Bibbja, hu bħallikieku introduċa lilu nnifsu miegħek billi jgħid: “Jien Ġeħova, dak hu ismi.”—Isaija 42:8.

Permezz tal-Bibbja, Alla bħallikieku introduċa lilu nnifsu miegħek billi jgħid: “Jien Ġeħova, dak hu ismi.”—Isaija 42:8.

Jagħmel differenza lil Ġeħova jekk tkunx taf u tużax ismu jew le? Ikkunsidra dan: l-isem taʼ Alla, miktub b’erbaʼ konsonanti Ebrajċi magħrufin bħala t-Tetragrammaton, jidher fit-test oriġinali tal-Iskrittura Ebrajka kważi 7,000 darba. Jiġifieri ħafna iktar spiss minn kwalunkwe isem ieħor li jissemma fil-Bibbja. Din żgur hi evidenza li Ġeħova jridna nkunu nafu u nużaw ismu. *

Il-ħbiberiji spiss jibdew bi tnejn min-nies li jsiru jafu isem xulxin. Int tafu isem Alla?

Madankollu, xi wħud jgħidu li ladarba Alla hu qaddis u jistaʼ kollox, ikun nuqqas taʼ rispett jekk tuża ismu. M’għandniex xi ngħidu, ikun ħażin li tuża isem Alla b’mod mhux xieraq, l-istess bħalma ma tużax ħażin isem ħabib tal-qalb. Madankollu, hi r-rieda taʼ Ġeħova li dawk li jħobbuh jonoraw ismu u jagħmluh magħruf. (Salm 69:30, 31; 96:2, 8) Ftakar li Ġesù għallem lis-segwaċi tiegħu jitolbu: “Missierna fis-smewwiet, ħa jitqaddes ismek.” Aħna nistgħu nieħdu sehem f’li nqaddsu isem Alla billi nagħmluh magħruf. Dan iressaqna eqreb lejh.—Mattew 6:9.

Il-Bibbja turi li Alla jagħti attenzjoni speċjali lil “dawk li jaħsbu fuq [jew possibbilment, “japprezzaw”] ismu.” (Malakija 3:16) Rigward bniedem bħal dan, Ġeħova jwiegħed: “Nipproteġih għax sar jaf ismi. Hu jsejjaħli, u jien inwieġbu. Inkun miegħu fl-inkwiet.” (Salm 91:14, 15) Li nkunu nafu isem Ġeħova u nużawh tassew jagħmel differenza jekk nixtiequ li jkollna relazzjoni mill-qrib miegħu.

^ par. 4 B’dispjaċir, ħafna traduzzjonijiet tal-Bibbja jonqsu milli jinkludu l-isem t’Alla, minkejja l-fatt li jidher tant spiss fl-Iskrittura Ebrajka, ġeneralment magħrufa bħala t-Testment il-Qadim. Minflok l-isem qaddis, użaw titli bħalma huma “Mulej” jew “Alla.” Għal iżjed informazzjoni fuq dan is-suġġett, ara paġni 195-197 tal-ktieb Il-Bibbja X’Tgħallem Verament? pubblikat mix-Xhieda taʼ Ġeħova.