Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 SUĠĠETT PRINĊIPALI | IS-​SALTNA T’ALLA—X’TISTAʼ TFISSER GĦALIK?

Is-Saltna t’Alla—Xi tfisser għal Ġesù

Is-Saltna t’Alla—Xi tfisser għal Ġesù

Matul il-​ministeru tiegħu fuq l-​art, Ġesù tkellem dwar bosta suġġetti. Pereżempju, għallem lis-​segwaċi tiegħu kif jitolbu, kif jogħġbu lil Alla, u kif isibu l-​ferħ veru. (Mattew 6:5-​13; Marku 12:17; Luqa 11:28) Imma s-​suġġett li Ġesù tkellem dwaru l-​iktar—is-​suġġett li l-​iktar kien jgħożż—kien is-​Saltna t’Alla.—Luqa 6:45.

Bħalma ssemma fl-​artiklu taʼ qabel dan, Ġesù ffoka ħajtu fuq li “jippriedka u jxandar l-​aħbar tajba tas-​saltna.” (Luqa 8:1) Hu tħabat, mexa mijiet taʼ kilometri fl-​art taʼ Iżrael sabiex jgħallem lin-​nies dwar is-​Saltna t’Alla. Il-​ministeru taʼ Ġesù nkiteb fl-​erbaʼ Evanġelji, li fihom ’il fuq minn 100 referenza għas-​Saltna. Il-​biċċa l-​kbira minn dawk ir-​referenzi qegħdin fil-​kliem taʼ Ġesù, u madankollu jirrappreżentaw biss ftit minn dak kollu li qal dwar is-​Saltna t’Alla!—Ġwanni 21:25.

Is-​Saltna għala kienet tant għal qalb Ġesù meta kien fuq l-​art? Ġesù kien jaf li Alla kien għażel lilu bħala l-​Mexxej tagħha. (Isaija 9:6; Luqa 22:28-​30) Imma Ġesù ma kienx moħħu f’li jakkwista l-​qawwa jew il-​glorja għalih. (Mattew 11:29; Marku 10:17, 18) Hu ta importanza lis-​Saltna iżda mhux għall-​benefiċċju tiegħu stess. Ġesù primarjament kien u għadu interessat fis-​Saltna t’Alla * minħabba f’dak li se tagħmel għal dawk li hu jħobb—Missieru tas-​sema u s-​segwaċi leali tiegħu.

X’SE TAGĦMEL IS-​SALTNA GĦAL MISSIER ĠESÙ

Ġesù għandu mħabba profonda għal Missieru tas-​sema (Proverbji 8:30; Ġwanni 14:31) Hu jammira l-​kwalitajiet li jiġbduk taʼ Missieru, bħal pereżempju l-​imħabba Tiegħu, il-​mogħdrija Tiegħu, u l-​ġustizzja Tiegħu. (Dewteronomju 32:4; Isaija 49:15; 1 Ġwanni 4:8) Mela, Ġesù żgur li jobgħod jismaʼ l-​gideb li jixxerred dwar Missieru—gideb bħal li Alla ma jimpurtahx mit-​tbatija tal-​bnedmin u li Alla jridna nbatu. Din hi raġuni waħda għala Ġesù kien ħerqan li jxandar “l-​aħbar tajba tas-​saltna”—kien jaf li maż-​żmien is-​Saltna kienet se tnaddaf ir-​reputazzjoni taʼ Missieru. (Mattew 4:23; 6:9, 10) Kif se tagħmlu dan?

Permezz tas-​Saltna, Ġeħova se jieħu azzjoni deċiżiva u pożittiva għall-​benefiċċju tar-​razza umana. Hu se ‘jixxotta kull demgħa’ minn għajnejn il-​bnedmin leali. Ġeħova se jelimina l-​kaġuni taʼ dan id-​dmugħ u jaċċerta li “ma jkunx hemm iżjed mewt, u la niket u la għajat u lanqas uġigħ.” (Rivelazzjoni 21:3, 4) Permezz tas-​Saltna, Alla se jelimina t-​tbatija umana kollha. *

Mhux taʼ b’xejn li Ġesù kien ħerqan biex jgħid lin-​nies dwar is-​Saltna! Kien jaf li kienet se turi  kemm verament hu qawwi u kemm juri mogħdrija l-​Missier. (Ġakbu 5:11) Ġesù kien jaf ukoll li s-​Saltna kienet se tkun taʼ benefiċċju għal oħrajn li jħobb—il-​bnedmin leali.

X’SE TAGĦMEL IS-​SALTNA GĦAL BNEDMIN LEALI

Ħafna żmien qabel ma ġie fid-​dinja, Ġesù għex fis-​sema maʼ Missieru. Il-​Missier uża lill-​Iben biex joħloq kollox—mis-​smewwiet tal-​għaġeb bil-​kwiekeb u bil-​galassji bla għadd tagħhom sal-​pjaneta mill-​isbaħ tagħna u l-​annimali li jgħixu fiha. (Kolossin 1:15, 16) Minnhom kollha, però, Ġesù sar ‘jgħożż’ lill-​bnedmin.—Proverbji 8:31.

Ġesù wera l-​imħabba kbira li kellu għall-​bnedmin fil-​ministeru tiegħu. Mill-​bidu nett, għamilha ċara li kien ġie fid-​dinja sabiex ‘ixandar aħbar tajba’ lil dawk fil-​bżonn. (Luqa 4:18) Imma Ġesù mhux sempliċement tkellem dwar li jgħin lin-​nies. Darba wara l-​oħra wera mħabbtu għall-​bnedmin. Pereżempju, meta nġabret folla kbira biex jisimgħuh jitkellem, Ġesù “tħassarhom, u fejqilhom il-​morda tagħhom.” (Mattew 14:14) Meta raġel b’marda taʼ wġigħ wera fidi f’li Ġesù setaʼ jfejqu jekk verament ried, Ġesù tqanqal bl-​imħabba. Hu fejjaq lir-​raġel u b’mogħdrija qallu: “Irrid. Indaf.” (Luqa 5:12, 13) Meta Ġesù ra lill-​ħabiba tiegħu Marija mnikkta minħabba l-​mewt taʼ ħuha, Lazzru, Ġesù “karab fl-​ispirtu tiegħu,” “tnikket,” u “qabiżlu d-​dmugħ.” (Ġwanni 11:32-​36) Imbagħad għamel xi ħaġa li ħadd qatt ma immaġina li se jagħmel—Ġesù rxoxta lil Lazzru għalkemm kien ilu mejjet erbat ijiem!—Ġwanni 11:38-​44.

M’għandniex xi ngħidu, Ġesù kien jaf li s-​serħan li offra dak iż-​żmien kien biss temporanju. Hu rrealizza li llum jew għada, dawk kollha li fejjaq kienu se jerġgħu jimirdu u dawk kollha li rxoxta kienu se jerġgħu jmutu. Madankollu, Ġesù kien jaf ukoll li s-​Saltna t’Alla kienet se ġġib tmiem permanenti għal problemi bħal dawn. Hu għalhekk li Ġesù mhux sempliċement għamel il-​mirakli; hu ddikjara b’żelu wkoll “l-​aħbar tajba tas-​saltna.” (Mattew 9:35) Il-​mirakli tiegħu wrew fuq skala żgħira dak li se tagħmel dalwaqt is-​Saltna t’Alla madwar id-​dinja. Ikkunsidra xi twiegħed il-​Bibbja dwar dak iż-​żmien.

 •  Ma jkunx hemm iżjed problemi taʼ saħħa.

  “F’dak iż-​żmien jinfetħu għajnejn l-​għomja, u jinfetħu widnejn it-​torox. Dak iż-​żmien iz-​zopp se jixxabbat bħaċ-​ċerv, u lsien il-​mutu se jgħajjat bil-​ferħ.” Iżjed minn hekk, “ħadd minn min jgħammar hemmhekk ma jgħid: ‘Jien marid.’”—Isaija 33:24; 35:5, 6.

 • Ma jkunx hemm iżjed mewt.

  “Il-​ġusti se jirtu l-​art, u jgħammru fiha għal dejjem.”Salm 37:29.

  “Hu jiblaʼ l-​mewt għal dejjem, u l-​Mulej Sovran Ġeħova se jimsaħ id-​dmugħ mill-​uċuħ kollha.”—Isaija 25:8.

 • Dawk li mietu se jerġgħu jgħixu.

  “Dawk kollha li qegħdin fl-​oqbra tat-​tifkira jisimgħu leħnu u joħorġu.”—Ġwanni 5:28, 29.

  “Se jkun hemm irxoxt.”—Atti 24:15.

 • Ma jkunx hemm iżjed nies bla djar jew mingħajr impjieg.

  “Se jibnu djar u jgħammru fihom; u jħawlu għelieqi bid-​dwieli u jieklu frotthom. Ma jibnux u jgħammar ħaddieħor; ma jħawlux u jiekol ħaddieħor. . . . Se jużaw xogħol idejhom bis-​sħiħ.”—Isaija 65:21, 22.

 •  Ma jkunx hemm iżjed gwerer.

  “Qed iwaqqaf il-​gwerer sa tarf l-​art.”—Salm 46:9.

  “Ġens ma jerfax sejf kontra ġens, u ma jitħarrġux iktar għall-​gwerra.”—Isaija 2:4.

 • Ma jkunx hemm iżjed nuqqas taʼ ikel.

  “L-​art infisha se tagħti l-​prodott tagħha; Alla, Alla tagħna, se jberikna.”—Salm 67:6.

  “Se jkun hemm ħafna qmuħ fuq l-​art; fuq il-​qċaċet tal-​muntanji jkun hemm iżżejjed.”—Salm 72:16.

 • Ma jkunx hemm iżjed faqar.

  “Il-​fqir ma jibqax minsi għal dejjem.”—Salm 9:18.

  “Hu se jeħles lill-​fqir li jgħajjatlu għall-​għajnuna, u lill-​magħkus u lil kulmin m’għandux min jgħinu. Se jiddispjaċih għall-​batut u għall-​fqir, u jsalva ħajjet il-​foqra.”—Salm 72:12, 13.

Meta tqis dawn il-​wegħdi rigward is-​Saltna t’Alla, tistaʼ tara għala s-​Saltna t’Alla hi tant għażiża għal Ġesù? Meta kien fuq l-​art, hu kien ħerqan biex jitkellem maʼ kull min ried jismaʼ, għax hu kien jaf li s-​Saltna kienet se ġġib fi tmiemhom il-​problemi taʼ wġigħ li naraw illum.

Il-​wegħdi tal-​Bibbja rigward is-​Saltna jħajruk? Jekk inhu hekk, kif tistaʼ titgħallem iżjed dwar dik is-​Saltna? U x’tistaʼ tagħmel biex tkun ċert li se tibbenefika mill-​barkiet tagħha? L-​aħħar artiklu f’din is-​serje se jwieġeb dawn il-​mistoqsijiet.

^ par. 5 Dan l-​artiklu jirreferi għas-​sentimenti taʼ Ġesù fil-​preżent għax Ġesù hu ħaj fis-​sema, u mindu rritorna fis-​sema, is-​Saltna bla dubju baqgħet għażiża għalih.—Luqa 24:51.

^ par. 8 Għal informazzjoni dwar għala Alla ppermetta t-​tbatija umana għal xi żmien, ara kapitlu 11 tal-​ktieb Il-​Bibbja X’Tgħallem Verament? pubblikat mix-​Xhieda taʼ Ġeħova.