IT-TORRI TAL-GĦASSA Settembru 2014 | Il-bniedem se jeqred l-art għalkollox?

X’nistgħu nagħmlu biex ma naslux sal-punt li l-ħsara ma tkunx tista’ tissewwa?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Il-bniedem se jeqred l-art għalkollox?

Il-Bibbja ma bassritx biss il-qerda tal-ambjent li qed naraw issa, imma bassret wkoll għal xiex ħa twassal din il-qerda.

Il-liġi t’Alla għall-Iżraelin kienet ġusta u raġunevoli?

Erba’ prinċipji importanti li ggwidaw l-imħallfin f’Iżrael.

BIJOGRAFIJA

Ħajja premjanti ta’ servizz lil Alla

Ħamsa u sittin sena ilu, Peter Carrbello kellu esperjenza li biddlitlu ħajtu.

Manuskritti tal-Bibbja bis-Sirjak—Mod kif issir taf iktar dwar l-istorja ta’ traduzzjonijiet tal-Bibbja fil-qedem

Din il-Bibbja tal-qedem turi biċ-ċar li xi Bibbji moderni jinkludu versi li ma kinux fil-kitbiet oriġinali.

Mistoqsijiet dwar il-Bibbja mweġbin

Għandna nitolbu għall-għajnuna mingħand l-anġli?

Iktar Affarijiet Onlajn

X’Inhi s-Saltna t’Alla?

Ikkunsidra għala l-gvern t’Alla hu superjuri għall-gvernijiet l-oħrajn kollha.