IT-TORRI TAL-GĦASSA Awwissu 2014 | Alla interessat fik?

Jekk jieħu ħsiebek Alla, kif juri li jagħmel dan?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Jagħti kasek Alla?

Hu verament interessat fik Alla li Jistaʼ Kollox?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Alla qiegħed iħarsek

Għala Jissejjaħ “Alla li jara”?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Alla jifhmek

Meta Alla jfittex f’qalbek, hu jara lil hinn mid-difetti tiegħek.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Alla jfarrġek

X’tagħmel jekk l-inkwiet tiegħek jidher tant insinifikanti meta tqis li fid-dinja hawn biljuni taʼ nies u li ħafna minnhom għandhom problemi serji?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Alla jrid li jersaq qrib tiegħek

X’tagħmel jekk temmen f’Alla imma ma tħossokx qrib tiegħu?

IL-BIBBJA TBIDDEL IL-ĦAJJIET

Iġġilidt kontra l-inġustizzja u l-vjolenza kif naf jien

Antoine Touma kien jinqalaʼ fil-kung fu, imma l-iskrittura tal-1 Timotju 4:8 biddlitlu ħajtu.

IMITA L-FIDI TAGĦHOM

“Jekk jogħġobkom, isimgħu din il-ħolma”

L-isfond komplikat tal-familja taʼ Ġużeppi jipprovdi lezzjoni taʼ valur għall-familji tar-rispett illum.

IL-QARREJJA TAGĦNA JISTAQSU

Min għamel lil Alla?

Li temmen li Alla dejjem eżista jmur kontra s-sens komun?

Mistoqsijiet dwar il-Bibbja mweġbin

Huwa possibbli li xi reliġjonijiet ma jiġux mill-Alla l-veru?

Iktar Affarijiet Onlajn

Alla Huwa Biss Forza u Mhux Persuna?

Il-Bibbja tgħid li Alla ħalaq l-affarijiet kollha, iżda hu jimpurtah minna?