Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 SUĠĠET PRINĊIPALI

Jista’ xi ħadd jara x’hemm fil-futur?

Jista’ xi ħadd jara x’hemm fil-futur?

Kulħadd jaħseb dwar il-futur. Aħna nitħassbu dwar kif se tkun il-ħajja għalina u għall-maħbubin tagħna. Nistaqsu mistoqsijiet bħal: ‘Se jgħixu wliedi f’dinja aħjar? L-art se tinqered b’xi diżastru? Hemm xi ħaġa li nistaʼ nbiddel issa biex intejjeb il-futur tiegħi?’ Din il-kurżità hija parti minna; nixxennqu b’mod naturali li jkollna assiguranza, ċertezza, ordni, u stabbiltà. Li kieku tistaʼ tkun iktar ċert dwar il-futur, tkun tistaʼ tipprepara għalih, kemm fiżikament u kemm emozzjonalment.

Mela, x’inhu l-futur tiegħek? Jistaʼ xi ħadd ikun jaf? Xi professjonisti li jipprovaw ibassru l-futur kellhom xi ftit suċċessi imma ħadu ħafna żbalji wkoll. Iżda, jintqal li Alla kapaċi jbassar b’eżattezza ġrajjiet li għad iridu jseħħu. Il-Kelma tiegħu tgħid: “Mill-bidu ngħid it-tmiem, u minn żmien twil ilu l-affarijiet li ma sarux.” (Isaija 46:10) Kemm irnexxielu?

KEMM HU PREĊIŻ IT-TBASSIR T’ALLA?

Għala għandek tkun interessat f’kemm profeziji tal-qedem t’Alla rnexxew? Jekk issib lil xi ħadd li jbassar it-temp u li jkun eżatt kull jum għal żmien twil ħafna, int tibqaʼ impressjonat. Aktarx kont tagħti kas x’qal dwar it-temp t’għada. B’mod simili, li kellek issir taf li Alla bassar ġrajjiet li mbagħad kollha seħħew, żgur li kont tkun interessat f’dak li jbassar dwar il-futur tiegħek.

IL-QERDA TAʼ BELT KBIRA:

Pereżempju, tkun tassew bravura li b’eżattezza tbassar li belt kbira, setgħana għal ħafna sekli, kienet dalwaqt se tinqered. Permezz taʼ wieħed mill-kelliema tiegħu, Alla pprofetizza proprju ħaġa bħal din—il-qerda taʼ Ninwe. (Sofonija 2:13-15) L-istorjografi  x’kitbu? Fis-sebaʼ seklu QK, evidentement xi 15-il sena wara li bassar Alla, il-Babiloniżi u l-Medi attakkaw u għelbu lil Ninwe. Iżjed minn hekk, Alla speċifika bil-quddiem li Ninwe kellha ssir “ħerba, reġjun bla ilma bħax-xagħri.” Din l-aħbar bil-quddiem kienet eżatta? Iva. Għalkemm il-belt u l-irħula tagħha setgħu koprew xi 518-il kilometru kwadru, il-konkwistaturi tagħha ma żammewx u ma użawx din il-belt, bħalma jkun mistenni. Pjuttost, qerduha. Setaʼ xi analista politiku jbassar dawn il-ġrajjiet b’tant eżattezza?

JINĦARAQ L-GĦADAM TAN-NIES:

Min setaʼ jażżarda jħabbar—300 sena bil-quddiem—l-isem eżatt u l-antenati speċifiċi taʼ raġel li kellu jaħraq l-għadam tan-nies fuq artal, kif ukoll l-isem tal-belt fejn l-artal kien se jkun? Jekk tbassir mhux tas-soltu bħal dan seħħ, ma kienx jagħmlu famuż lil dak li bassru? Il-kelliemi t’Alla ħabbar li: “Għad jitwieled iben fid-dar taʼ David, li jkun jismu Ġosija” u “jaħraq . . . l-għadam tan-nies” fuq artal fil-belt taʼ Betel. (1 Slaten 13:1, 2) Xi tliet sekli wara, sultan jismu Ġosija—isem mhux komuni fil-Bibbja—ġie mil-linja tal-familja taʼ David. Eżattament bħalma kien imbassar, Ġosija “bagħat iġib l-għadam mill-postijiet għad-dfin u ħaraqhom fuq l-artal” li kien f’Betel. (2 Slaten 23:14-16) Kif setaʼ xi ħadd ibassar dettalji hekk speċifiċi jekk ma kienx gwidat minn sors sovruman?

TMIEM TAʼ IMPERU:

Kienet tkun ħaġa tal-għaġeb li kieku bniedem setaʼ jbassar isem taʼ raġel—minn żmien twil qabel ma twieled—li setaʼ jorganizza l-affarijiet biex tingħeleb qawwa dinjija b’saħħitha, saħansitra juri l-istrateġija mhux normali li kien se juża, u fuq kollox ikun eżatt. Alla ħabbar li raġel jismu Ċiru kien se jikkonkwista poplu. Dan Ċiru kellu wkoll jeħles lill-ilsiera Lhud u jappoġġa l-bini mill-ġdid tat-tempju qaddis tagħhom. Barra minn hekk, Alla bassar li l-istrateġija tal-battalja taʼ Ċiru kellha tinkludi li x-xmajjar kellhom jinxfu u indika li l-bibien tal-belt kellhom jitħallew miftuħin, u b’hekk ir-rebħa tkun faċli. (Isaija 44:27–45:2) Ġew imwettqin bl-eżatt  il-ħafna dettalji tal-profezija t’Alla? L-istorjografi jaqblu li din il-konkwista taʼ Ċiru attwalment ġrat. L-armata taʼ Ċiru daħlet għal biċċa xogħol taʼ ħila kbira taʼ li tbiddel id-direzzjoni taʼ wieħed mill-passaġġi tal-ilma taʼ Babilonja, u b’hekk ix-xmajjar nixfu. Iktar minn hekk, l-armata daħlet fil-belt mill-bibien li kienu tħallew miftuħin. Ċiru mbagħad ħeles lil-Lhud u ddikjara li setgħu jerġgħu jibnu t-tempju tagħhom f’Ġerusalemm. Dan kien stramb għax Ċiru ma kienx iqim l-Alla tal-Lhud. (Esdra 1:1-3) Min ħlief Alla setaʼ bassar id-dettalji taʼ dawk il-ġrajjiet storiċi?

Semmejna tliet eżempji li juru kif Alla bassar ġrajjiet tal-futur li twettqu. Dawn mhumiex eżempji uniċi. Il-mexxej tal-Lhud Ġożwè stqarr fatt li kien magħruf sew mal-udjenza kbira tiegħu: “Intom tafu sew b’qalbkom kollha u b’ruħkom kollha li lanqas kelma waħda mill-kliem tajjeb kollu li Ġeħova Alla tagħkom qalilkom ma naqset. Kollu seħħ għalikom. Lanqas kelma waħda ma naqset.” (Ġożwè 23:1, 2, 14) Il-poplu taʼ Ġożwè ma setax jiċħad kemm kellhom suċċess il-wegħdi u l-profeziji t’Alla. Imma dan kif jagħmlu Alla? Hemm differenzi kbar bejn il-ħsibijiet t’Alla u dawk tal-bniedem. Tajjeb tkun taf, għax Alla għamel stqarrijiet importanti dwar il-futur qarib li żgur li se jeffettwawk.

IL-PROFEZIJI T’ALLA KONTRA T-TBASSIR TAL-BNIEDEM

It-tbassir uman spiss ikun ibbażat fuq fatturi bħalma huma r-riċerka xjentifika, l-analisi taʼ fatti u xejriet disponibbli, jew anki opinjonijiet taʼ nies li jgħidu li għandhom għarfien sopranaturali. Wara li jagħmlu t-tbassir tagħhom, il-bnedmin ġeneralment joqogħdu jistennew b’idejhom fuq żaqqhom biex jaraw x’se jiġri.—Proverbji 27:1.

B’kuntrast mal-bnedmin, Alla jaf il-fatti kollha. Jifhem sew in-natura u l-inklinazzjoni tal-bnedmin; għalhekk, meta jrid, Alla jistaʼ jara minn qabel eżattament kif individwi u popli sħaħ se jaġixxu. Imma Alla jistaʼ jagħmel iktar minn hekk. Jistaʼ anke jikkontrolla jew ibiddel fatturi u xejriet biex ikun ċert minn dak li se jirriżulta. Hu jgħid: “Kelmti li toħroġ minn fommi . . . ma terġax lura lejja mingħajr riżultati, . . . u żgur tirnexxi.” (Isaija 55:11) Mela, f’ċertu sens, ftit mit-tbassir t’Alla hu iktar bħal avviżi jew dikjarazzjonijiet. Hu jiggarantixxi li dejjem ikollu suċċess.

IL-FUTUR TIEGĦEK

Hemm xi tħabbir li tistaʼ toqgħod fuqu u li jinvolvi l-futur tiegħek u tal-maħbubin tiegħek? Jekk tkun taf minn qabel li riesaq xi uragan, int tistaʼ tieħu passi biex issalva l-ħajjiet. Tistaʼ tirreaġixxi bl-istess mod għal profeziji Bibliċi. Alla ħabbar li bidliet kbar dalwaqt se jseħħu madwar id-dinja kollha. (Ara l-kaxxa “ Xi rrivela Alla dwar il-futur.”) Dan il-futur hu differenti mhux ħażin minn dak li jbassru l-ħafna hekk imsejħin esperti.

Tistaʼ taraha hekk: Id-dinja għandha storja ġenerali. Din diġà nkitbet u tistaʼ tara bil-quddiem x’se jkun it-tmiem. Alla jiddikjara: “Jien li mill-bidu ngħid it-tmiem, . . . ngħid, ‘L-iskop tiegħi se jreġi, u kulma nitgħaxxaq bih nagħmlu.’” (Isaija 46:10) Int u qrabatek tiegħek jistaʼ jkollkom futur meraviljuż. Staqsi lix-Xhieda taʼ Ġeħova rigward x’tgħid il-Bibbja dwar avvenimenti li għadhom ġejjin. Ix-Xhieda mhumiex psikiċi; lanqas ma jgħidu li jisimgħu ilħna tal-ispirti jew li għandhom xi qawwa speċjali taʼ teħbir. Huma studenti tal-Bibbja li jistgħu juruk l-affarijiet tajbin li Alla qiegħed jipprepara għall-futur tiegħek.