IT-TORRI TAL-GĦASSA Marzu 2014 | X’għamel Alla għalik?

Alla jagħtina l-ħajja u dak li għandna bżonn biex ingawduha, imma daqshekk biss?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

X’għamel Alla għalik?

Il-prinċipju divin “ruħ b’ruħ” jispjega għala Alla “ta lil Ibnu l-waħdieni.”

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Okkażjoni li m’għandekx titlef

Jekk jogħġbok ingħaqad magħna hekk kif nosservaw it-Tifkira tal-mewt ta’ Ġesù.

BIJOGRAFIJA

Insib is-saħħa fid-dgħufija tiegħi

Mara f’siġġu tar-roti tikseb “qawwa iktar min-normal” permezz tal-fidi tagħha.

Taħlit ta’ twemmin differenti—Japprovah Alla?

Għandek issus wara l-armonija u l-fratellanza akkost ta’ kollox? It-tweġiba tal-Bibbja għandha mnejn tissorprendik.

Il-Kelma t’Alla ssir magħrufa fi Spanja medjevali

X’għandhom x’jaqsmu studenti jikkopjaw Skritturi fuq biċċiet tal-lavanja ma’ kuntrabandu tal-Bibbji?

Mistoqsijiet dwar il-Bibbja mweġbin

Id-dnub tal-ewwel raġel, Adam, u l-mewt ta’ Ġesù għandhom x’jaqsmu ma’ xulxin. Kif?

Iktar Affarijiet Onlajn

Il-Bibbja X’Tgħid Dwar l-Għid?

Tgħallem dwar l-oriġini ta’ ħames drawwiet tal-festa tal-Għid.