Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 SUĠĠETT PRINĊIPALI | MAL-MEWT JISPIĊĊA KOLLOX?

Il-mewt mhix it-tmiem ta’ kollox!

Il-mewt mhix it-tmiem ta’ kollox!

Betanja kien raħal żgħir xi tliet kilometri minn Ġerusalemm. (Ġwanni 11:18) Hemmhekk ġrat traġedja ftit ġimgħat qabel il-mewt taʼ Ġesù. Lazzru, wieħed mill-ħbieb tal-qalb taʼ Ġesù, marad serjament u miet ħabta u sabta.

Meta għall-ewwel Ġesù semaʼ bl-aħbar, hu qal lid-dixxipli tiegħu li Lazzru kien rieqed u li kien biħsiebu jqajmu. (Ġwanni 11:11) Imma d-dixxipli taʼ Ġesù ma fehmux x’ried ifisser, u għalhekk, Ġesù qalilhom ċar u tond: “Lazzru miet.”—Ġwanni 11:14.

Erbat ijiem wara d-difna, Ġesù wasal Betanja u pprova jfarraġ lil Marta, oħt il-mejjet. “Kieku kont hawnhekk ħija ma kienx imut,” qalet Marta. (Ġwanni 11:17, 21) “Jien l-irxoxt u l-ħajja,” wieġeb Ġesù. “Min jeżerċita l-fidi fija, avolja jmut, se jieħu l-ħajja.”—Ġwanni 11:25.

“Lazzru, oħroġ!”

Biex juri li dak il-kliem ma kienx wegħda vojta, Ġesù mbagħad resaq lejn il-qabar u għajjat: “Lazzru, oħroġ!” (Ġwanni 11:43) Dawk preżenti baqgħu mistagħġbin meta ħareġ il-mejjet.

Ġesù kien irxoxta lil mill-inqas tnejn min-nies qabel dan. Darba minnhom kien qajjem tifla żgħira mill-mewt—bint Ġajru. Eżatt qabel ma qajjimha, Ġesù qal li hi wkoll kienet rieqda.—Luqa 8:52.

Innota li kemm fil-mewt taʼ Lazzru u kemm f’taʼ bint Ġajru, Ġesù qabbel il-mewt mal-irqad. Dan hu xebh tajjeb. Għala? Waqt l-irqad ma tkunx konxju. Ukoll, l-irqad jagħti l-idea taʼ serħan mill-uġigħ u t-tbatija. (Ekkleżjasti 9:5; ara l-kaxxa  “Il-mewt hi bħal raqda fonda.”) L-ewwel dixxipli taʼ Ġesù fehmu ċar x’kienet il-kundizzjoni vera tal-mejtin. “Għas-segwaċi taʼ Ġesù, il-mewt  kienet raqda, u l-qabar, post taʼ mistrieħ . . . għal dawk li kienu mietu fil-fidi,” * tgħid l-Encyclopedia of Religion and Ethics.

Kemm hu taʼ faraġ li nkunu nafu li l-mejtin huma reqdin fil-qabar u mhumiex qed isofru. B’hekk, il-mewt ma tibqax misterjuża u m’għandniex għalfejn inħossuna beżgħanin.

“JEKK RAĠEL B’SAĦĦTU JMUT JISTAʼ JERĠAʼ JGĦIX?”

Għalkemm napprezzaw raqda tajba, min irid jorqod għal dejjem? Liema tama għandna li l-mejtin li huma reqdin fil-qabar se jqumu għall-ħajja—bħalma għamlu Lazzru u bint Ġajru?

Il-patrijarka Ġob qajjem dik l-istess mistoqsija meta ħass li kien qrib il-mewt. Staqsa: “Jekk raġel b’saħħtu jmut jistaʼ jerġaʼ jgħix?”—Ġob 14:14.

Hu u jitkellem m’Alla, hu wieġeb il-mistoqsija tiegħu stess meta qal: “Int issejjaħli, u jien inwieġbek. Għal xogħol idejk int tixxennaq.” (Ġob 14:15) Ġob kien ċert li Ġeħova kien qed iħares ’il quddiem għal meta Hu kien se jqajjem lill-qaddej leali Tiegħu. Kienet din sempliċement xewqa taʼ Ġob? Lanqas xejn.

L-irxoxt li għamel Ġesù ta prova ċara li lil Ġesù, Alla tah il-qawwa fuq il-mewt. Infatti, il-Bibbja tgħid li Ġesù issa għandu “l-imfietaħ tal-mewt.” (Rivelazzjoni 1:18) Mela, sewwa sew bħalma Ġesù kellu l-awtorità biex iqajjem lil Lazzru, għandu l-awtorità biex iqajjem lin-nies fil-futur.

Il-Bibbja spiss tirripeti l-wegħda dwar l-irxoxt. Anġlu aċċerta lill-profeta Danjel: “Int tistrieħ, imma tqum għal sehmek fi tmiem il-jiem.” (Danjel 12:13) Lis-Sadduċej, mexxejja Iżraelin li kienu jiċħdu l-wegħda tal-irxoxt, Ġesù qalilhom: “Għandkom żball, għax la tafu l-Iskrittura u lanqas il-qawwa t’Alla.” (Mattew 22:23, 29) L-appostlu Pawlu qal: “Għandi tama f’Alla . . . li se jkun hemm irxoxt kemm tan-nies sewwa u kemm taʼ dawk li m’humiex sewwa.”—Atti 24:15.

IL-MEJTIN META SE JQUMU?

Meta se jiġri dan l-irxoxt tan-nies sewwa u taʼ dawk li mhumiex sewwa? L-anġlu qal lil Danjel li kien se jqum “fi tmiem il-jiem.” Marta bl-istess mod emmnet li ħuha, Lazzru, kien se “jqum fl-irxoxt fl-aħħar jum.”—Ġwanni 11:24.

Il-Bibbja tassoċja dan l-“aħħar jum” mal-ħakma tas-Saltna taʼ Kristu. Pawlu kiteb: “Għax hu [Kristu] jrid isaltan sakemm Alla jkun qiegħed l-għedewwa kollha taħt saqajh. Bħala l-aħħar għadu, il-mewt se tinġieb fix-xejn.” (1 Korintin 15:25, 26) Dan hu raġunar sod għala għandna nitolbu biex tiġi s-Saltna t’Alla u ssir ir-rieda t’Alla fuq l-art. *

Bħalma kien jaf tajjeb Ġob, ir-rieda t’Alla hi li jqajjem lill-mejtin. jasal dak il-jum, il-mewt verament se tispiċċa fix-xejn. U ħadd qatt iktar mhu se jaħseb, ‘Mal-mewt jispiċċa kollox?ʼ

^ par. 8 Il-kelma “ċimiterju” ġejja minn kelma Griega li tfisser “post għall-irqad.”

^ par. 18 Biex issir taf iktar dwar is-Saltna t’Alla, ara kapitlu 8 tal-ktieb Il-Bibbja X’Tgħallem Verament? ippubblikat mix-Xhieda taʼ Ġeħova.