IT-TORRI TAL-GĦASSA Novembru 2013 | Gideb li Jġiegħlek Taħseb li Ma Tistax Tħobb lil Alla

Gideb reliġjuż li ġie ripetut għal ġenerazzjonijiet jagħmel lil Alla jidher li ma tistax tħobbu u li hu ’l bogħod. Kif nafu li Alla mhuwiex ’il bogħod jew kattiv?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Issibha Diffiċli li Tħobb lil Alla?

Tħoss li int ’il bogħod minn Alla? Tista’ tħobbu lil Alla? Sir af għala xi Kristjani ħassewhom hekk.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Il-Gidba li Alla M’Għandux Isem

Jista’ verament ikun magħruf u użat l-isem personali t’Alla? Għala jagħmel differenza?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Il-Gidba li Alla Hu Misteru

Id-duttrina tat-Trinità hi ta’ xkiel għal min verament irid ikun jaf u jħobb lil Alla. Tista’ verament tħobb lil xi ħadd li ma tistax issir tafu jew tifhmu?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Il-Gidba li Alla Hu Kattiv

Ħafna jemmnu li Alla jikkastiga lill-midinbin għall-eternità. Alla jaġixxi bil-kattiverija? X’jiġri verament malli tmut?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Il-Verità Tista’ Teħilsek

Ġesù kif wera li għandna neżaminaw jekk tagħlim reliġjuż ikunx il-verità jew le?

FATTURI ESSENZJALI GĦALL-HENA FIL-FAMILJA

Tkellem mal-Adoloxxent Tiegħek—Bla Ma Targumenta

L-adoloxxent tiegħek qed jifforma identità u jeħtieġ ambjent li fih ikun jista’ jesprimi l-konvinzjonijiet tiegħu. Kif tista’ tgħin?

ERSAQ QRIB LEJN ALLA

‘Hu Jippremja lil Dawk li Jfittxuh bil-Ħeġġa’

X’tip ta’ fidi togħġob lil Alla Ġeħova? Hu kif jippremja lill-aduraturi leali tiegħu?

IMITA L-FIDI TAGĦHOM

Kienet “Dikjarata Ġusta bl-Għemejjel”

L-istorja ta’ Raħab kif turina li Ġeħova jimpurtah minn kull wieħed u waħda minna? X’nistgħu nitgħallmu mill-fidi tagħha?

Mistoqsijiet Dwar il-Bibbja Mweġbin

In-nies tajbin kollha jmorru fis-sema? Sir af dak li tgħid il-Bibbja.

Iktar Affarijiet Onlajn

Ix-Xhieda taʼ Ġeħova Jemmnu li l-Unika Reliġjon Vera Hija Tagħhom?

Ġesù qal li hemm ħafna toroq li jwasslu għas-salvazzjoni?