Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 ERSAQ QRIB LEJN ALLA

“Ġeħova Ħafrilkom mill-Qalb”

“Ġeħova Ħafrilkom mill-Qalb”

“Dak li ma jistax jaħfer lil oħrajn ikisser il-pont li għandu jgħaddi minn fuqu hu nnifsu.” Dan il-kliem tal-istudjuż Britanniku tas-17-il seklu Edward Herbert jenfasizza waħda mir-raġunijiet għala għandna naħfru lil oħrajn: Illum jew għada, għandna mnejn inkunu rridu li oħrajn jaħfrulna. (Mattew 7:12) Però, hemm raġuni li hi bil-wisq iktar importanti għala għandna naħfru. Innota l-kliem tal-appostlu Pawlu miktub f’Kolossin 3:13.—Aqra.

Minħabba li lkoll kemm aħna imperfetti, kultant forsi nirritaw jew noffendu lil oħrajn, u huma forsi jagħmlu l-istess lilna. (Rumani 3:23) Kif nistgħu nżommu l-paċi maʼ sħabna l-bnedmin li huma imperfetti? Ispirat minn Alla, Pawlu jwissina biex inkunu tolleranti u naħfru. Dan il-parir jgħodd illum daqskemm kien jgħodd meta nkiteb kważi elfejn sena ilu. Ejja neżaminaw iktar mill-qrib il-kliem taʼ Pawlu.

“Komplu ssaportu lil xulxin.” Il-kliem “komplu ssaportu” jittraduċi kelma Griega li tagħti x’tifhem li tkun tolleranti u tissaporti. Xogħol taʼ referenza jgħid li l-Kristjani juru din il-kwalità billi “jkunu lesti li jissaportu lil dawk li n-nuqqasijiet jew il-kwalitajiet mhux sbieħ tagħhom jirritawhom.” Il-kliem “lil xulxin” jgħidilna li tolleranza bħal din għandha tiġi mingħand kulħadd. Jiġifieri, meta niftakru li għandna kwalitajiet li jistgħu jirritaw lil oħrajn, m’aħniex se nħallu affarijiet li forsi jdejquna f’ħaddieħor ifixklu l-paċi taʼ bejnietna. Imma xi ngħidu jekk ħaddieħor jonqosna?

“Komplu . . . aħfru lil xulxin mill-qalb.” Skont studjuż, il-kelma Griega tradotta “aħfru mill-qalb” “mhix il-kelma li normalment tintuża għal maħfra . . . imma kelm’oħra li għandha iktar tifsir għax tenfasizza l-karatteristika ġeneruża tal-maħfra.” Sors ieħor jgħid li din il-kelma tistaʼ tfisser ‘li tagħti xi ħaġa taʼ sodisfazzjon, favur, benefiċċju.’ Aħna nuru kemm għandna ġenerożità billi naħfru mill-qalb anki meta jkollna ‘għalxiex nilmentaw kontra ħaddieħor.’ Imma għala għandna nkunu lesti li nagħmlu pjaċir bħal dan? Raġuni minnhom hi li forsi ma ndumux ma jkollna bżonn li dak li offendiena jpattilna l-pjaċir billi jaħfer lilna.

“Bħalma Ġeħova ħafrilkom mill-qalb, agħmlu hekk intom ukoll.” Din hi l-aqwa raġuni għala għandna naħfru mill-qalb lil oħrajn: Alla Ġeħova jaħfrilna mill-qalb. (Mikea 7:18) Aħseb għal ftit dwar il-qalb tajba kbira li Ġeħova juri mal-midinbin li jindmu. Kuntrarju għalina, Ġeħova ma jidnibx. Madankollu, hu jaħfer għalkollox u mill-qalb lill-midinbin li jindmu avolja jaf li qatt ma jkollu bżonn li dawk il-midinbin ipattulu l-pjaċir billi jaħfrulu. Veru, Ġeħova hu l-aqwa wieħed f’li jaħfer lill-midinbin li jindmu.

Ġeħova hu l-aqwa wieħed f’li jaħfer lill-midinbin li jindmu

Il-ħniena taʼ Ġeħova tiġbidna lejh u tqanqalna nimitawh. (Efesin 4:32–5:1) Nagħmlu tajjeb li nsaqsu lilna nfusna, ‘Ladarba Ġeħova jaħfirli b’tant ġenerożità, kif nistaʼ ma naħfirx lil bniedem imperfett bħali li nidem ġenwinament talli dineb kontrija?ʼ—Luqa 17:3, 4.