IT-TORRI TAL-GĦASSA Jannar 2013 | Għandek Tibża’ mit-Tmiem tad-Dinja?

Skont il-Bibbja, x’inhu “tmiem id-dinja”?

Lill-Qarrejja Tagħna

Minn din il-ħarġa, artikli magħżulin minn din ir-rivista issa se jidhru biss onlajn. Aqra iktar dwar ir-raġunijiet għal dan it-tibdil.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Għandek Tibża’ mit-Tmiem tad-Dinja?

Għandek mnejn tibqa’ sorpriż b’dak li tgħid verament il-Bibbja dwar it-tmiem tad-dinja.

ERSAQ QRIB LEJN ALLA

“Int . . . Kxifthom liċ-Ċkejknin”

Tgħallem kif tista’ tifhem il-veritajiet spiritwali dwar Alla mill-Bibbja.

IL-BIBBJA TBIDDEL IL-ĦAJJIET

“Sa fl-Aħħar Sibt il-Libertà Vera.”

Ara kif il-Bibbja għenet żagħżugħ jieqaf ipejjep u ma jibqax jabbuża mid-drogi u l-alkoħol.

IMITA L-FIDI TAGĦHOM

“Għalkemm Miet, Għadu Jitkellem”

Ikkunsidra tliet raġunijiet sodi għala Abel kellu fidi fil-Ħallieq kollu mħabba.

Mistoqsijiet Dwar il-Bibbja Mweġbin

X’inhu l-isem t’Alla u għala għandna nużawh?

Iktar Affarijiet Onlajn

L-Għira Tistaʼ Tkun Perikoluża!

Aqra dwar kif Mosè rreaġixxa għall-għira taʼ ħuh u oħtu.

Għid “Grazzi”

Ġenituri, għinu ’l uliedkom jitgħallmu l-importanza taʼ li jgħidu “grazzi” anke t’età żgħira ħafna.