IT-TORRI TAL-GĦASSA 2009-11-01

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Ħrafa Twassal Għal Oħra

Qabbel dawn il-ħrejjef maʼ dak li l-Bibbja tgħallem verament.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

It-Tielet Ħrafa: In-Nies Tajbin Kollha Jmorru fis-Sema

Il-maġġuranza tan-nies tajbin se jgħixu fis-sema jew fuq l-art?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Ir-Rabaʼ Ħrafa: Alla Hu Trinità

L-istqarrija li hemm tliet persuni f’Alla wieħed ma tinsab imkien fil-Bibbja. Għala le?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Il-Ħames Ħrafa: Marija Hi Omm Alla

Tgħallem kif bdiet il-qima lil Marija, u x’tgħid il-Bibbja verament dwar Marija.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Is-Sitt Ħrafa: Alla Japprova l-Użu tax-Xbihat u tal-Ikoni fil-Qima

Tgħallem għala l-appostlu Ġwanni wissa lill-Kristjani kontra l-użu tal-idoli.

Il-Bibbja—Storja Rimarkevoli taʼ Kif Baqgħet Teżisti

Tgħallem kif l-eżistenza tal-Bibbja ġiet mhedda, u kif il-fatt li baqgħet teżisti sa żmienna jagħti prova li l-ktieb hu straordinarju.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

L-Ewwel Ħrafa: Ir-Ruħ Hi Immortali

Tgħallem x’tgħid il-Bibbja dwar ir-ruħ umana.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

It-Tieni Ħrafa: Il-Ħżiena Jsofru fl-Infern

Kien Alla taʼ mħabba verament se jikkastiga lin-nies b’turment etern?

FATTURI ESSENZJALI GĦALL-HENA FIL-FAMILJA

Meta Sieħeb fiż-Żwieġ Ikollu Bżonnijiet Speċjali