Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

“Agħtina iktar fidi”

“Agħtina iktar fidi”

“Għinni fejn neħtieġ il-fidi!”—MARKU 9:24.

GĦANJIET: 81, 135

1. Kemm hi importanti l-fidi? (Ara l-ewwel stampa.)

QATT saqsejt lilek innifsek, ‘Ġeħova se jkun irid isalvani matul it-tribulazzjoni l-kbira?’ L-appostlu Pawlu qal li kwalità importanti ħafna li għandna bżonn biex insalvaw hi l-fidi. Hu qal: “Mingħajr fidi impossibbli li togħġbu sew” lil Alla. (Ebrej 11:6) Dan forsi jinstemaʼ bħala xi ħaġa sempliċi, imma r-realtà hi li “mhux kulħadd għandu l-fidi.” (2 Tessalonikin 3:2) Dawn iż-żewġ skritturi jgħinuna nifhmu kemm hu importanti li nsaħħu l-fidi tagħna.

2, 3. (a) X’nitgħallmu minn Pietru dwar l-importanza tal-fidi? (b) Liema mistoqsijiet se nwieġbu issa?

2 L-appostlu Pietru tkellem dwar fidi li “tgħaddi mill-provi.” (Aqra l-1 Pietru 1:7.) It-tribulazzjoni l-kbira tinsab fil-qrib ferm, u aħna rridu nkunu “t-tip [taʼ nies] li għandna l-fidi biex inżommu ruħna ħajja.” (Ebrej 10:39) Għalhekk, għandna naħdmu iebes biex insaħħu l-fidi tagħna. Irridu nkunu fost dawk li se jiġu premjati meta jiġi rrivelat Ġesù Kristu, is-Sultan tagħna. Għaldaqstant, bħal dak ir-raġel li talab bil-ħeġġa  lil Ġesù għal iktar fidi, aħna wkoll nistgħu ngħidu: “Għinni fejn neħtieġ il-fidi!” (Marku 9:24) Jew, bħall-appostli, forsi ngħidu wkoll: “Agħtina iktar fidi.”—Luqa 17:5.

3 F’dan l-artiklu, se nwieġbu l-mistoqsijiet li ġejjin: Kif nistgħu nibnu l-fidi tagħna? Kif nistgħu nuru li l-fidi tagħna hi b’saħħitha? U għala nistgħu nkunu ċerti li Alla se jwiġibna meta nitolbu għal iktar fidi?

ALLA JIEĦU PJAĊIR META NIBNU L-FIDI TAGĦNA

4. L-eżempju taʼ min jistaʼ jqanqalna nsaħħu l-fidi tagħna?

4 Peress li l-fidi hi tant importanti, fil-Bibbja, Ġeħova tana ħafna eżempji taʼ wħud li wrew il-fidi. Dawn ‘inkitbu għall-istruzzjoni tagħna.’ (Rumani 15:4) L-eżempju t’Abraham, Sara, Iżakk, Ġakobb, Mosè, Raħab, Gidegħon, Barak u ħafna oħrajn jistaʼ jqanqalna nsaħħu l-fidi tagħna stess. (Ebrej 11:32-35) Minbarra dawn l-eżempji mill-imgħoddi, għandna wkoll eżempji eċċellenti tal-fidi minn fost ħutna rġiel u nisa llum. * (Ara n-nota taʼ taħt.)

Għandna eżempji eċċellenti taʼ fidi fost ħutna rġiel u nisa llum

5. Elija kif wera li kellu fidi b’saħħitha f’Ġeħova, u x’għandna nsaqsu lilna nfusna?

5 Eżempju mill-Bibbja hu dak tal-profeta Elija. Hekk kif timmedita fuq l-eżempju tiegħu, innota ħames sitwazzjonijiet li fihom wera fiduċja soda f’Ġeħova. (1) Meta Elija qal lis-Sultan Aħab li Ġeħova kien se jġib nixfa, hu b’fiduċja sħiħa ddikjara: “Daqskemm hu ħaj Ġeħova l-Alla taʼ Israel li ninsab wieqaf quddiemu, matul dawn is-snin la jkun hawn nida u lanqas xita.” (1 Slaten 17:1) (2) Elija emmen li Ġeħova kien se jagħti lilu u lil oħrajn dak li kellhom bżonn matul in-nixfa. (1 Slaten 17:4, 5, 13, 14) (3) Ukoll, Elija kien ċert li Ġeħova setaʼ jirxoxta l-iben t’armla. (1 Slaten 17:21) (4) Ma kellu lanqas l-iċken dubju li Ġeħova kien se jibgħat in-nar biex jaħraq is-sagrifiċċju tiegħu fuq il-Muntanja Karmel. (1 Slaten 18:24, 37) (5) Anki qabel ma kienet qabdet nieżla x-xita, Elija b’wiċċu minn quddiem qal lil Aħab: “Itlaʼ, kul u ixrob; għax jinstemaʼ jidwi l-ħoss taʼ xita bil-qliel.” (1 Slaten 18:41) Allura wara li kkunsidrajna dawn l-esperjenzi, nistgħu nsaqsu lilna nfusna, ‘Il-fidi tiegħi hi b’saħħitha daqs taʼ Elija?’

X’NISTGĦU NAGĦMLU BIEX NIBNU L-FIDI?

6. X’għandna bżonn mingħand Ġeħova biex nibnu l-fidi tagħna?

6 Ladarba ma nistgħux nibnu l-fidi bil-ħila tagħna stess, għandna nitolbu lil Alla għall-ispirtu qaddis. Għala? Għax il-fidi hi parti mill-frott tal-ispirtu.  (Galatin 5:22) Aħna nkunu għaqlin meta nisimgħu mill-parir taʼ Ġesù biex nitolbu għal iktar spirtu qaddis. Ġesù wiegħed li Ġeħova se “jagħti l-ispirtu qaddis lil dawk li jitolbuh.”—Luqa 11:13.

Aħna nkunu għaqlin meta nisimgħu mill-parir taʼ Ġesù biex nitolbu għal iktar spirtu qaddis

7. Iddeskrivi kif nistgħu nżommu l-fidi tagħna b’saħħitha.

7 Mhux biss irid ikollna fidi b’saħħitha f’Alla, imma rridu wkoll inżommuha b’saħħitha. Nistgħu nqabblu l-fidi man-nar. Meta nqabbdu n-nar, il-fjammi jistgħu jkunu jaħarqu ħafna. Però, jekk ma nkomplux nitfgħu l-ħatab, in-nar eventwalment se jintefa u jibqaʼ biss irmied. Imma jekk regolarment nitfgħu l-ħatab, nistgħu nżommu n-nar imkebbes. Hu l-istess fejn tidħol il-fidi tagħna. Jekk inkomplu naqraw u nistudjaw il-Kelma t’Alla kuljum, l-imħabba tagħna għall-Bibbja u għal Ġeħova se tikber. B’hekk, se nżommu u nsaħħu l-fidi tagħna.

8. X’se jgħinek tibni u żżomm il-fidi tiegħek?

8 M’għandekx tkun sodisfatt biss bl-affarijiet li tgħallimt qabel ma tgħammidt. (Ebrej 6:1, 2) Pereżempju, jekk tistudja l-profeziji tal-Bibbja li ġa twettqu, dan se jgħinek tibni u żżomm il-fidi tiegħek. Ukoll, tistaʼ tuża l-Kelma t’Alla biex tara jekk il-fidi tiegħek hix b’saħħitha ħafna.—Aqra Ġakbu 1:25; 2:24, 26.

9, 10. Il-fidi tagħna kif tissaħħaħ permezz (a) taʼ ħbieb tajbin? (b) tal-laqgħat tal-kongregazzjoni? (ċ) tal-ippritkar?

9 L-appostlu Pawlu qal li l-Kristjani jistgħu ‘jinkuraġġixxu lil xulxin bil-fidi tagħhom.’ (Rumani 1:12) Dan xi jfisser? Meta nqattgħu l-ħin maʼ ħutna rġiel u nisa, nistgħu nsaħħu l-fidi taʼ xulxin. Dan hu speċjalment minnu meta nqattgħu l-ħin maʼ dawk li għandhom fidi li ‘għaddiet mill-provi.’ (Ġakbu 1:3) Ħbieb ħżiena jeqirdu l-fidi tagħna, imma ħbieb tajbin jibnuhielna. (1 Korintin 15:33) Hu għalhekk li ningħataw il-parir biex nattendu l-laqgħat b’mod regolari. Hemmhekk, nistgħu nibqgħu “ninkuraġġixxu lil xulxin.” (Aqra Ebrej 10:24, 25.) Iżjed minn hekk, l-istruzzjoni li nirċievu fil-laqgħat issaħħaħ il-fidi tagħna. Il-Bibbja tgħid li “l-fidi tiġi minn dak li nstemaʼ.” (Rumani 10:17) Allura saqsi lilek innifsek, ‘Huma l-laqgħat Kristjani parti regulari minn ħajti?’

10 Nistgħu nsaħħu l-fidi tagħna wkoll meta nippritkaw u ngħallmu l-aħbar tajba tal-Bibbja lil ħaddieħor. Bħall-Kristjani tal-bidu, aħna nitgħallmu kif nafdaw f’Ġeħova u nitkellmu bil-qlubija fi kwalunkwe ċirkustanza.—Atti 4:17-20; 13:46.

11. Kaleb u Ġożwè għala kellhom fidi b’saħħitha, u kif nistgħu nkunu bħalhom?

11 Il-fidi tagħna f’Ġeħova tikber hekk kif naraw kif jgħinna u kif iwieġeb  it-talb tagħna. Hekk ġralhom lil Kaleb u Ġożwè. Huma wrew fidi f’Ġeħova meta tkixxfu l-Art Imwiegħda. Hekk kif għadda ż-żmien, il-fidi tagħhom kompliet tissaħħaħ kull darba li raw kif Ġeħova għenhom. Ġożwè b’wiċċu minn quddiem setaʼ jgħid lill-Iżraelin: “Lanqas kelma waħda mill-kliem tajjeb kollu li Ġeħova Alla tagħkom qalilkom ma naqset.” Iktar tard qal: “Ibżgħu minn Ġeħova u aqduh mingħajr nuqqas u bil-verità.” Imbagħad żied: “Ngħid għalija u għan-nies taʼ dari, aħna se naqdu lil Ġeħova.” (Ġożwè 23:14; 24:14, 15) Meta nafdaw f’Ġeħova u naraw kif jgħinna persunalment, il-fidi tagħna se tissaħħaħ.—Salm 34:8.

KIF NISTGĦU NURU L-FIDI TAGĦNA?

12. Kif nuru li għandna fidi b’saħħitha?

12 Kif nuru li għandna fidi b’saħħitha? Id-dixxiplu Ġakbu wieġeb din il-mistoqsija meta qal: “Jien nurik il-fidi tiegħi bl-għemejjel tiegħi.” (Ġakbu 2:18) Mela nuru li għandna fidi b’saħħitha permezz tal-azzjonijiet tagħna. Ejja naraw kif.

Dawk li jagħmlu kulma jistgħu fil-ministeru juru l-fidi b’saħħitha tagħhom (Ara paragrafu 13)

13. Kif nuru l-fidi tagħna meta nippritkaw?

13 L-ippritkar hu mod eċċellenti kif nuru l-fidi. Għala? Għax meta nippritkaw, nuru li nemmnu li t-tmiem hu fil-qrib u li ‘mhux se jkun tard.’ (Ħabakkuk 2:3) Biex inkunu nafu jekk il-fidi tagħna hix b’saħħitha jew le, nistgħu nsaqsu lilna nfusna: ‘Kemm hu importanti għalija l-ippritkar? Qed nagħmel kulma nistaʼ biex ngħid lil oħrajn dwar Alla? Infittex għal modi kif nagħmel iktar fis-servizz tiegħi lil Ġeħova?’ (2 Korintin 13:5) Ejja nuru kemm hi b’saħħitha l-fidi tagħna billi ‘bil-fomm nistqarru pubblikament għas-salvazzjoni,’  jiġifieri, nippritkaw l-aħbar tajba.—Aqra Rumani 10:10.

14, 15. (a) Kif nistgħu nuru l-fidi fil-ħajja tagħna taʼ kuljum? (b) Aqsam esperjenza li turi fidi soda fl-azzjoni.

14 Ukoll, nuru l-fidi tagħna f’Ġeħova hekk kif inkampaw mal-isfidi tal-ħajja f’din id-dinja. Meta nkunu morda, skuraġġiti, dipressi, foqra, jew inkunu għaddejjin minn problemi oħra, irid ikollna l-fidi li Ġeħova u Ġesù se jagħtuna “l-għajnuna f’waqtha.” (Ebrej 4:16) Nuru l-fidi f’Ġeħova meta nitolbuh jgħinna. Ġesù qal li nistgħu nitolbu lil Ġeħova biex jagħtina “ħobżna għal dan il-jum skond il-bżonn taʼ dan il-jum.” (Luqa 11:3) Rakkonti fil-Bibbja juru b’mod ċar li Ġeħova jistaʼ jagħtina kwalunkwe ħaġa li jkollna bżonn. Pereżempju, matul nixfa kiefra fl-Iżrael, Ġeħova pprovda ikel u ilma għal Elija. Il-Bibbja tgħid li “ċ-ċawluni bdew iġibulu l-ħobż u l-laħam fil-għodu u l-ħobż u l-laħam fil-għaxija, u kien jixrob mill-wied.” (1 Slaten 17:3-6) Aħna għandna l-fidi li Ġeħova jistaʼ jagħti lilna wkoll dak li għandna bżonn.

Aħna nuru l-fidi meta nissaportu l-isfidi tal-ħajja f’din id-dinja (Ara paragrafu 14)

15 Aħna ċerti li meta napplikaw il-prinċipji tal-Bibbja, se nkunu nistgħu nieħdu ħsieb il-bżonnijiet tal-familja. Rebecca, oħt miżżewġa fl-Asja,  tispjega kif hi u l-familja tagħha applikaw il-prinċipji li hemm f’Mattew 6:33 u Proverbji 10:4. Hi tgħid li r-raġel tagħha ħass li x-xogħol tiegħu kien qed ifixkel ir-relazzjoni tagħhom maʼ Ġeħova. Għalhekk, telaq mix-xogħol. Imma kellhom erbat itfal x’jieħdu ħsieb, u allura bdew jagħmlu l-ħelu biex ibigħuh. Grazzi għax-xogħol iebes tagħhom, dejjem kellhom biżżejjed flus biex jieħdu ħsieb il-bżonnijiet tal-familja. Hi tgħid: “Aħna ħassejna li Ġeħova qatt ma abbandunana. Qatt ma spiċċajna mingħajr ikel.” Kellek esperjenza simili li saħħitlek il-fidi?

Aħna ċerti li meta napplikaw il-prinċipji tal-Bibbja, se nkunu nistgħu nieħdu ħsieb il-bżonnijiet tal-familja

16. X’se jiġri jekk nafdaw f’Alla?

16 Qatt m’għandna niddubitaw li Ġeħova se jgħinna jekk insegwu d-direzzjoni tiegħu. Pawlu kkwota l-kliem taʼ Ħabakkuk meta qal: “Il-ġust jgħix permezz tal-fidi.” (Galatin 3:11; Ħabakkuk 2:4) Hu għalhekk li jrid ikollna fidi b’saħħitha f’Dak li verament jistaʼ jgħinna. Pawlu jfakkarna li Alla hu “dak li, skond il-qawwa tiegħu li qed taħdem fina, jistaʼ jagħmel bil-wisq iżjed minn dak kollu li nitolbu jew naħsbu.” (Efesin 3:20) Il-qaddejja taʼ Ġeħova jagħmlu kulma jistgħu biex jagħmlu r-rieda t’Alla, imma jafu wkoll li għandhom il-limitazzjonijiet. Aħna tassew grati li Alla hu magħna u li qed ibierek l-isforzi kollha tagħna.

ALLA JWIĠIBNA META NITOLBU GĦALL-FIDI

17. (a) Ġesù kif wieġeb lill-appostli? (b) Għala nistgħu nistennew li Ġeħova se jwiġibna meta nitolbu għal iktar fidi?

17 Minn dak li kkunsidrajna, forsi nħossuna bħalma ħassewhom l-appostli meta talbu lil Ġesù: “Agħtina iktar fidi.” (Luqa 17:5) Ġesù wieġeb lill-appostli b’mod speċjali f’Pentekoste tas-sena 33 wara Kristu (WK), meta rċivew l-ispirtu qaddis u rnexxielhom jiksbu fehma aħjar tal-iskop t’Alla. Dan saħħilhom il-fidi. U dan għal xiex wassal? Wassal biex tibda l-akbar kampanja taʼ ppritkar li qatt kien hemm sa dak iż-żmien. (Kolossin 1:23) Nistgħu aħna nistennew li Alla jwiġibna meta nitolbu għal iktar fidi? Ġeħova jwegħedna li nistgħu nistennew dan meta “nitolbuh skond ir-rieda tiegħu.”—1 Ġwanni 5:14.

18. Ġeħova kif ibierek lil dawk li jibnu l-fidi tagħhom?

18 Meta jkollna fiduċja sħiħa f’Ġeħova, hu se jieħu pjaċir bina. Hu se jwieġeb it-talb tagħna għal iktar fidi, il-fidi tagħna se tissaħħaħ, u se nitqiesu “denji tas-saltna t’Alla.”—2 Tessalonikin 1:3, 5.