Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Oqgħod attent maʼ min tagħmilha f’dawn l-aħħar jiem

Oqgħod attent maʼ min tagħmilha f’dawn l-aħħar jiem

“Kumpanija ħażina tħassar id-drawwiet siewja.”—1 KORINTIN 15:33.

GĦANJIET: 73, 119

1. F’liema perijodu taʼ żmien qed ngħixu?

QED ngħixu fi “żminijiet kritiċi li diffiċli biex issib tarfhom.” Mill-1914, meta bdew “l-aħħar jiem,” il-kundizzjonijiet tad-dinja ggravaw iktar minn qatt qabel. (2 Timotju 3:1-5) U aħna nistgħu nkunu ċerti li d-dinja se tkompli tiggrava, għax profezija tal-Bibbja tgħid li “n-nies mill-agħar u l-impusturi jibqgħu sejrin mill-ħażin għall-agħar.”—2 Timotju 3:13.

2. Ħafna nies b’liema tip taʼ divertiment jieħdu pjaċir? (Ara l-ewwel stampa.)

2 Bħala divertiment, ħafna nies illum jaraw jew jagħmlu affarijiet li huma vjolenti jew immorali jew inkella jagħmlu affarijiet li għandhom x’jaqsmu mal-maġija u d-demoniżmu. Pereżempju, l-Internet, programmi tat-televixin, films, kotba, u rivisti spiss jagħmlu l-vjolenza u l-immoralità jidhru li huma aċċettabbli. U mġiba li qabel kienet tixxokkja lin-nies tant saret aċċettabbli li issa  f’xi postijiet saret legali. Imma dan ma jfissirx li Ġeħova japprova mġiba bħal din.—Aqra Rumani 1:28-32.

3. Ħafna nies x’jaħsbu dwar dawk li jgħixu fi qbil mal-livelli t’Alla?

3 Fl-ewwel seklu, in-nies ukoll raw affarijiet li kienu vjolenti u immorali. Imma dan ma kienx minnu fil-każ tas-segwaċi taʼ Ġesù, għax dawn għexu fi qbil mal-livelli t’Alla. Dan ‘ħawwad’ lin-nies taʼ madwarhom. X’kien ir-riżultat? In-nies għaddew biż-żmien lill-Kristjani u ppersegwitawhom. (1 Pietru 4:4) Illum ukoll, ħafna nies jaħsbu li dawk li jgħixu fi qbil mal-livelli t’Alla huma strambi. Fil-fatt, il-Bibbja twissina li dawk li jsegwu l-eżempju taʼ Kristu Ġesù se ‘jkunu persegwitati wkoll.’—2 Timotju 3:12.

“KUMPANIJA ĦAŻINA TĦASSAR ID-DRAWWIET SIEWJA”

4. Għala m’għandniex inħobbu d-dinja?

4 Jekk irridu nagħmlu r-rieda t’Alla, ma nistgħux ‘inħobbu d-dinja u lanqas dak li hemm fid-dinja.’ (Aqra l-1 Ġwanni 2:15, 16.) Satana, “l-alla taʼ din is-sistema,” jikkontrolla d-dinja. Hu juża reliġjonijiet, gvernijiet, riklami, u mezzi tax-xandir biex iqarraq bin-nies. (2 Korintin 4:4; 1 Ġwanni 5:19) Ma rridux inkunu influwenzati mid-dinja, allura għandna nevitaw kumpanija ħażina. Il-Bibbja twissina b’mod ċar: “Titqarrqux. Kumpanija ħażina tħassar id-drawwiet siewja.”—1 Korintin 15:33.

5, 6. Maʼ min m’għandniex nagħmluha, u għala?

5 Sabiex inżommu relazzjoni tajba maʼ Ġeħova, ma nagħżlux li nagħmluha maʼ xi ħadd li jipprattika affarijiet ħżiena. Dan jinkludi nies li jgħidu li jaqdu lil Ġeħova imma jagħżlu li ma jobduhx. Jekk uħud bħal dawn jidinbu serjament u ma jindmux, aħna nieqfu milli nkunu fil-kumpanija tagħhom.—Rumani 16:17, 18.

6 Normalment, in-nies ikunu jridu jogħġbu lil ħbiebhom u jkunu aċċettati minnhom. Allura, jekk nagħmluha maʼ dawk li ma jobdux ’l Alla, għandu mnejn inkunu mħajrin biex nagħmlu kif jagħmlu huma. Pereżempju, jekk inkunu spiss fil-kumpanija taʼ nies li huma immorali sesswalment, għandu mnejn insiru bħalhom. Hekk ġralhom xi wħud minn ħutna rġiel u nisa. U dawk li ma nidmux ġew maqtugħin mis-sħubija. (1 Korintin 5:11-13) Jekk ma jindmux, is-sitwazzjoni tagħhom tistaʼ ssir bħal dik spjegata minn Pietru.—Aqra t-2 Pietru 2:20-22.

7. Maʼ min għandna nkunu ħbieb ħafna?

7 Għalkemm irridu nuru qalb tajba maʼ kulħadd, m’għandniex inkunu  ħbieb ħafna maʼ dawk li ma jobdux ’l Alla. Ikun ħażin li Xhud taʼ Ġeħova joħroġ maʼ xi ħadd li mhuwiex qaddej mgħammed u leali taʼ Ġeħova. Ikun ħafna iktar importanti li jkollok l-approvazzjoni t’Alla milli tkun aċċettat minn nies li ma jħobbuhx. Għandna nkunu ħbieb ħafna biss maʼ dawk li jagħmlu r-rieda t’Alla. Ġesù qal: “Kulmin jagħmel ir-rieda t’Alla, dan hu ħija u oħti u ommi.”—Marku 3:35.

Ikun ħafna iktar importanti li jkollok l-approvazzjoni t’Alla milli tkun aċċettat minn nies li ma jħobbuhx

8. Kumpanija ħażina kif effettwat lill-Iżraelin tal-qedem?

8 Kumpanija ħażina twassal għal diżastru. Ħu pereżempju dak li ġara lill-Iżraelin. Qabel ma waslu fl-Art Imwiegħda, Ġeħova wissiehom dwar in-nies li diġà kienu qed jgħixu hemm. Hu qal: “Tmilx quddiem l-allat tagħhom u titħajjarx biex taqdihom, u tagħmel xejn bħax-xbihat tagħhom, imma għandek assolutament iġġarrafhom u tkissrilhom il-pilastri sagri tagħhom. U intom aqdu lil Ġeħova Alla tagħkom.” (Eżodu 23:24, 25) Imma l-maġġorparti tal-Iżraelin m’obdewx l-istruzzjonijiet t’Alla u ma baqgħux leali lejh. (Salm 106:35-39) X’kien ir-riżultat? Iktar tard, Ġeħova ċaħad lill-Iżraelin, u minflok għażel il-kongregazzjoni Kristjana bħala l-poplu tiegħu.—Mattew 23:38; Atti 2:1-4.

OQGĦOD ATTENT X’TAQRA U X’TARA

9. Il-mezzi tax-xandir tad-dinja għala jistgħu jkunu perikolużi?

9 Ħafna mill-mezzi tax-xandir tad-dinja, bħal programmi tat-televixin, Websajts, u kotba, jistgħu jħassrulna r-relazzjoni li għandna maʼ Ġeħova. Dan it-tip taʼ materjal mhuwiex iddisinjat biex jgħin lill-Kristjani jkollhom fidi f’Ġeħova u l-wegħdi tiegħu. Minflok, jinkuraġġixxi n-nies biex jafdaw fid-dinja mill-agħar taʼ Satana. Allura, irridu noqogħdu attenti ħafna li ma nagħżlux li naraw, naqraw jew nisimgħu xi ħaġa li tistaʼ tqanqal fina “xewqat tad-dinja.”—Titu 2:12.

10. X’se jiġri mill-mezzi tax-xandir tad-dinja?

10 Id-dinja taʼ Satana u l-mezzi tax-xandir li jagħmlu l-ħsara dalwaqt se jinqerdu. Il-Bibbja tgħid: “Id-dinja tgħaddi u x-xewqa tagħha wkoll, imma min jagħmel ir-rieda t’Alla jibqaʼ għal dejjem.” (1 Ġwanni 2:17) B’mod simili, is-salmista kanta: “Dawk li jagħmlu l-ħażen se jitqaċċtu ’l barra.” Imbagħad kompla jkanta: “Imma l-ġwejdin se jirtu l-art, u bi sliem kotran jitgħaxxqu ferm.” Kemm se jdumu hekk? “Il-ġusti se jirtu l-art, u jgħammru fiha għal dejjem.”—Salm 37:9, 11, 29.

11. Alla kif jgħinna nibqgħu leali lejh?

11 Għall-kuntrarju tad-dinja taʼ Satana, l-organizzazzjoni taʼ Ġeħova tinkuraġġixxi kondotta li tmexxi lil dak li jkun għall-ħajja taʼ dejjem. Ġesù talab lil Ġeħova: “Il-ħajja taʼ dejjem tfisser dan: li jieħdu għarfien dwarek, l-uniku Alla veru, u dwar Ġesù Kristu li int bgħatt.” (Ġwanni 17:3) Ġeħova juża l-organizzazzjoni tiegħu biex jagħtina kulma għandna bżonn biex insiru nafuh. Pereżempju, għandna  ħafna rivisti, browxers, kotba, vidjows, u ħafna materjal fuq il-Websajt li jgħinuna nibqgħu naqdu ’l Alla. L-organizzazzjoni tirranġa wkoll biex ikun hemm laqgħat regulari f’iktar minn 110,000 kongregazzjoni mad-dinja kollha. Dak li nitgħallmu mill-Bibbja f’dawn il-laqgħat u f’assembleat akbar, isaħħilna l-fidi f’Ġeħova u l-wegħdi tiegħu.—Ebrej 10:24, 25.

IŻŻEWWEĠ “BISS FIL-MULEJ”

12. Spjega l-kmand tal-Bibbja li jgħid biex tiżżewweġ “biss fil-Mulej.”

12 Kristjani li jridu jiżżewġu għandhom joqogħdu attenti ħafna maʼ min jagħżlu li jagħmluha. Il-Kelma t’Alla twissina: “Tintrabtux taħt madmad li mhux indaqs maʼ dawk li ma jemmnux. Għax xi sħubija hemm bejn il-ġustizzja u l-ksur tal-liġi? Jew x’għandu x’jaqsam id-dawl mad-dlam?” (2 Korintin 6:14) Il-Bibbja tgħid lill-qaddejja t’Alla biex jiżżewġu “biss fil-Mulej,” jiġifieri, biex jiżżewġu biss lil xi ħadd li hu dedikat u mgħammed u li ħajtu hi fi qbil mal-livelli taʼ Ġeħova. (1 Korintin 7:39) Meta tiżżewweġ persuna bħal din, xi ħadd li jħobb lil Ġeħova, se jkollok sieħeb jew sieħba li se tgħinek tibqaʼ leali lejn Alla.

Meta tiżżewweġ xi ħadd li jħobb lil Ġeħova, se jkollok sieħeb jew sieħba li se tgħinek tibqaʼ leali lejn Alla

13. Alla liema kmand ta lill-Iżraelin dwar iż-żwieġ?

13 Ġeħova jaf x’inhu l-aħjar għalina, u l-kmand tiegħu biex niżżewġu “biss fil-Mulej” mhuwiex ġdid. Pereżempju, ikkunsidra x’qal Ġeħova lill-Iżraelin dwar in-nies li ma kinux iqimuh. Permezz taʼ Mosè, hu kkmanda: “Titħallatx b’rabta taż-żwieġ magħhom. Lil bintek tagħtihiex lil ibnu, u lil bintu tiħodhiex għal ibnek. Għax hu jbiegħed lil ibnek milli jimxi warajja, u huma jaqdu lil allat oħrajn; u r-rabja taʼ Ġeħova tixgħel kontrikom, u jġibek fix-xejn minnufih.”—Dewteronomju 7:3, 4.

14, 15. Xi ġralu Salamun minħabba li injora l-kmand taʼ Ġeħova?

14 Ftit wara li Salamun sar sultan tal-Iżrael, hu talab għall-għerf, u Ġeħova wiġiblu t-talba tiegħu. Allura, Salamun sar magħruf bħala l-mexxej għaqli taʼ ġens li kellu suċċess. Fil-fatt, is-sultana taʼ Xeba tant kienet impressjonata bl-għerf taʼ Salamun li qaltlu: “L-għerf u l-ġid tiegħek jisbqu l-affarijiet li smajt.” (1 Slaten 10:7) Imma b’dispjaċir Salamun imbagħad sar eżempju ħażin taʼ x’jistaʼ jiġri meta persuna tinjora l-kmand t’Alla u tiżżewweġ lil xi ħadd li ma jaqdix lil Ġeħova.—Ekkleżjasti 4:13.

15 Għalkemm Ġeħova kien bierku, Salamun m’obdiex il-kmand ċar t’Alla. Salamun “ħabb ħafna nisa barranin”  li ma kinux jaqdu lil Ġeħova, u hu maż-żmien iżżewweġ 700 mara u kellu 300 konkubina. X’kien ir-riżultat? Meta Salamun kiber fiż-żmien, in-nisa miżżewġin lilu “dawrulu qalbu biex imur wara allat oħrajn, . . . u Salamun beda jagħmel dak li hu ħażin f’għajnejn Ġeħova.” (1 Slaten 11:1-6) Kumpanija ħażina effettwatu, u ma baqax leali lejn Ġeħova. Jekk dan setaʼ jiġri lil Salamun, jistaʼ jiġri lil kulħadd. Huwa għalhekk li lanqas biss jgħaddilna minn moħħna li niżżewġu lil xi ħadd li ma jħobbx lil Ġeħova!

16. Liema parir tagħti l-Bibbja lil dak li jkun li hu miżżewweġ lil xi ħadd li mhuwiex qaddej taʼ Ġeħova?

16 Xi ngħidu jekk mara ssir qaddejja taʼ Ġeħova waqt li tkun miżżewġa lil xi ħadd li ma jkunx qaddej taʼ Ġeħova? Il-Bibbja tgħid: “Intom in-nisa, kunu sottomessi lejn żwieġkom, sabiex, jekk xi wħud ma jkunux ubbidjenti lejn il-kelma, dawn jintrebħu mingħajr ebda kelma permezz tal-kondotta tan-nisa tagħhom.” (1 Pietru 3:1) Ovvjament, dan japplika wkoll għal raġel miżżewweġ f’każ li martu ma tkunx qaddejja taʼ Ġeħova. Il-Kelma t’Alla hi ċara: Kunu rġiel u nisa miżżewġin tajbin, u applikaw il-livelli t’Alla taż-żwieġ. Imbagħad, meta s-sieħeb jew is-sieħba tinnota li nbdilt għall-aħjar, għandu mnejn li hu jew hi wkoll tkun trid taqdi lil Ġeħova. Hekk ġralhom ħafna koppji.

 KUN FIL-KUMPANIJA TAʼ DAWK LI JĦOBBU LIL ĠEĦOVA

17, 18. X’għen lil Noè biex jibqaʼ ħaj matul id-Dulluvju, u x’għen lill-Kristjani ubbidjenti tal-ewwel seklu biex jibqgħu ħajjin meta Ġerusalemm inqerdet?

17 Kumpanija ħażina tistaʼ tinfluwenzak biex ma tobdix lil Ġeħova, imma kumpanija tajba tistaʼ tgħinek biex tkun leali lejh. Noè hu eżempju tajjeb għalina. Hu għex fi żmien meta “l-ħażen tal-bniedem kien kotran fuq l-art u kull inklinazzjoni tal-ħsibijiet taʼ qalbu kienet biss ħażina l-ħin kollu.” (Ġenesi 6:5) In-nies tant kienu ħżiena li Ġeħova ddeċieda li jeqred dik id-dinja mill-agħar. Imma Noè kien differenti. Il-Bibbja ssejjaħlu “raġel sewwa” li “mexa maʼ l-Alla l-veru.”—Ġenesi 6:7-9.

18 Noè ma kienx jagħmilha maʼ nies li ma kinux iħobbu lil Ġeħova. Hu u l-familja tiegħu baqgħu beżlin jibnu l-arka, u hu kien ukoll “predikatur tal-ġustizzja.” (2 Pietru 2:5) Noè, mart Noè, it-tliet ulied subien tagħhom, u n-nisa taʼ wliedhom kienu kumpanija tajba għal xulxin. Huma baqgħu beżlin jagħmlu affarijiet li kienu jogħġbu lil Ġeħova, u b’hekk baqgħu ħajjin matul id-Dulluvju. Aħna lkoll niġu d-dixxendenti tagħhom, u allura għandna nkunu grati li Noè u l-familja tiegħu kienu ubbidjenti lejn Ġeħova u li evitaw kumpanija ħażina. B’mod simili, il-Kristjani ubbidjenti tal-ewwel seklu ma kinux jagħmluha maʼ nies li ma kinux iħobbu lil Ġeħova. Huma obdewh u baqgħu ħajjin meta Ġerusalemm inqerdet fis-sena 70 wara Kristu (WK).—Luqa 21:20-22.

Meta nagħmluha maʼ dawk li jħobbu lil Ġeħova, dan se jgħinna nimmaġinaw x’tip taʼ ħajja se jkollna fid-dinja l-ġdida (Ara paragrafu 19)

19. X’se jgħinna nibqgħu leali lejn Ġeħova?

19 Bħal Noè u l-familja tiegħu u l-Kristjani ubbidjenti tal-ewwel seklu, aħna ma nagħmluhiex maʼ xi ħadd li ma jħobbx lil Ġeħova. Għandna miljuni t’aħwa rġiel u nisa leali minn fejn nagħżlu biex ikunu l-ħbieb tagħna. Dawn se jgħinuna ‘nżommu sod fil-fidi’ matul dawn iż-żminijiet diffiċli ħafna. (1 Korintin 16:13; Proverbji 13:20) Aħseb ftit kemm se jkun sabiħ li nibqgħu ħajjin wara t-tmiem taʼ din id-dinja mill-agħar u li ngħixu fid-dinja l-ġdida taʼ Ġeħova! Kemm hu importanti li nevitaw kumpanija ħażina minn issa!