IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU Ġunju 2015

Din il-ħarġa fiha artikli li se jiġu studjati bejn is-27 taʼ Lulju u t-30 t’Awwissu 2015.

Kristu—Il-qawwa t’Alla

Il-mirakli taʼ Ġesù mhux biss kienu taʼ benefiċċju għan-nies t’Alla li għexu f’Iżrael tal-qedem, imma wkoll urew x’se jagħmel għall-bnedmin fil-futur qarib.

Hu ħabb lin-nies

Il-mod kif Ġesù għamel il-mirakli, x’juri dwar is-sentimenti tiegħu?

Nistgħu nibqgħu safjin

Il-Bibbja tidentifika 3 affarijiet li jgħinuna niġġieldu kontra xewqat immorali.

‘Teħtieġ is-sabar’

Erbaʼ provvedimenti mingħand Ġeħova jistgħu jgħinuk tissaporti l-provi jew ċirkustanzi diffiċli.

Għix fi qbil mat-talba mudell—L-1 parti

Ġesù għala beda din it-talba bil-kelma “Missierna” minflok “Missieri”?

Għix fi qbil mat-talba mudell—It-2 parti

Meta nitolbu ’l Alla biex jagħtina l-ħobża taʼ kuljum, ma nkunux qed nitolbu għall-ikel fiżiku tagħna biss.