IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU Diċembru 2014

Din il-ħarġa fiha artikli li se jiġu studjati bejn it-2 ta’ Frar u l-1 ta’ Marzu 2015

‘Isimgħu u ifhmu’

Ġesù ta tixbihat dwar iż-żerriegħa tal-mustarda, il-ħmira, il-merkant li jivvjaġġa, u t-teżor moħbi. Xi jfissru?

Qed ‘tifhem l-Iskrittura’?

Xi jfissru t-tixbihat ta’ Ġesù dwar dak li jiżra’ u mbagħad jorqod, ix-xibka l-kbira, u l-iben il-ħali?

Niffaċċjaw it-tmiem ta’ din id-dinja flimkien

Erba’ eżempji minn fuq il-Bibbja juru l-valur ta’ li nkunu magħqudin, u juru għala dan se jkun saħansitra iktar importanti fil-futur.

Tapprezza dak li rċivejt?

Kif nistgħu nuru li napprezzaw il-wirt spiritwali tagħna?

Mistoqsijiet mill-qarrejja

X’ried ifisser Ġeremija meta tkellem dwar li Rakele tibki lil uliedha?

Għandek tbiddel fehmtek?

Xi deċiżjonijiet li tieħu m’għandekx tbiddilhom, imma mhux dejjem. Kif tistaʼ tagħraf id-differenza?

Kien ‘jafha t-triq’

Guy H. Pierce, membru mill-Ġemgħa li Tiggverna tax-Xhieda ta’ Ġeħova, miet nhar it-Tlieta, 18 ta’ Marzu 2014.