IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU Novembru 2014

Din il-ħarġa fiha artikli għall-istudju li se jiġu studjati bejn id-29 ta’ Diċembru 2014 u l-1 ta’ Frar 2015.

L-irxoxt ta’ Ġesù—Xi jfisser għalina?

Erba’ raġunijiet tajbin biex temmen li Ġesù ġie rxoxtat. Il-fatt li nemmnu li hu ħaj, x’effett għandu jkollu fuqna?

Għala rridu nkunu qaddisin?

Ġieli tħawwadt int u taqra l-Ktieb Bibliku tal-Levitiku? Ġieli ddejjaqt taqrah? Teżori prezzjużi minn dan il-ktieb jistgħu jgħinuk tkun qaddis fil-qima tiegħek.

Irridu nkunu qaddisin fil-kondotta kollha tagħna

X’hemm komuni bejn dawn it-tliet affarijiet: ma nagħmlux kompromess, nagħtu l-aħjar tagħna lil Ġeħova, u nieħdu ikel solidu spiritwali?

“Il-poplu li Alla tiegħu hu Ġeħova”

Alla jaċċetta lil kull min iqimu b’sinċerità, tkun xi tkun ir-reliġjon tiegħu?

Intom “issa l-poplu t’Alla”

Kif nistgħu nsiru parti mill-“poplu t’Alla” u nibqgħu fih?

Mistoqsijiet mill-qarrejja

L-anzjani u l-qaddejja ministerjali kif jinħatru f’kull kongregazzjoni? Min huma ż-żewġ xhieda li jissemmew f’Rivelazzjoni 11?

MILL-ARKIVJI TAGĦNA

Il-verità tasal fil-Ġappun

Il-karavani li nbnew apposta biex jgħinu ħalli l-messaġġ tas-Saltna jixxandar iktar fil-Ġappun.