IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU Awwissu 2014

Din il-ħarġa fiha l-artikli għall-istudju mid-29 ta’ Settembru sas-26 t’Ottubru 2014.

Qiegħed tirċievi “l-ikel fiż-żmien xieraq”?

Individwu għandu għalfejn ikollu aċċess għall-materjal kollu li jipprovdi l-ilsir leali sabiex jibqa’ b’saħħtu spiritwalment?

X’inhu l-irwol tan-nisa fl-iskop ta’ Ġeħova?

Sir af x’effett kellha r-ribelljoni kontra Alla. Ikkunsidra l-esperjenzi ta’ xi nisa leali tal-passat u sir af kif in-nisa Kristjani jgħinu fix-xogħol t’Alla llum.

Uża l-Kelma t’Alla—Hi ħajja!

Ix-Xhieda ta’ Ġeħova kollha jixtiequ jkunu effettivi fil-ministeru. Ikkunsidra xi suġġerimenti prattiċi dwar kif tuża l-kelma qawwija t’Alla flimkien mal-fuljetti tagħna biex ikollok konversazzjoni man-nies.

Kif Ġeħova jersaq qrib lejna

Jeħtieġ li jkollna relazzjoni mill-qrib ma’ Ġeħova. Sir af kif il-fidwa u l-Bibbja jagħtu prova li Ġeħova jressaqna qrib lejh.

Isma’ leħen Ġeħova kull fejn tkun

Sir af kemm hu importanti li tisma’ leħen Ġeħova u tikkomunika miegħu. Dan l-artiklu se jgħinna naraw kif nistgħu nevitaw li nħallu lil Satana u t-tendenzi midinba tagħna jfixkluna milli nisimgħu lil Ġeħova.

‘Erġa’ lura u saħħaħ lil ħutek’

Jekk ħu kien jaqdi bħala anzjan imma m’għadx għandu dan il-privileġġ, jista’ hu jerġa’ ‘jirsisti għal kariga ta’ indokratur’?

Mistoqsijiet mill-qarrejja

Meta Ġesù qal li dawk li jiġu rxoxtati “la jiżżewġu u lanqas jingħataw fiż-żwieġ,” kien hu qed jitkellem dwar l-irxoxt fuq l-art?

MILL-ARKIVJI TAGĦNA

L-“Eureka Drama” għenet lil ħafna jsibu l-verità tal-Bibbja

Din il-verżjoni mqassra tal-“Photo-Drama of Creation” setgħet tintwera fi nħawi remoti, saħansitra mingħajr elettriku.