IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU Ġunju 2014

Din il-ħarġa fiha l-artikli għall-istudju mill-4 sal-31 t’Awwissu 2014.

“Witti t-triq għal saqajk” biex tagħmel progress

Kif tista’ tneħħi l-ostakli u tilħaq il-miri spiritwali tiegħek?

Mistoqsijiet mill-qarrejja

Hija l-kremazzjoni xierqa għall-Kristjani?

Għin lil sħabek fit-twemmin li huma divorzjati—Kif?

Sir af iktar dwar iċ-ċirkustanzi diffiċli u l-emozzjonijiet li jiffaċċjaw dawk li huma divorzjati.

“Ħobb lil Ġeħova Alla tiegħek”

Sir af x’ried ifisser Ġesù meta qal li għandna nħobbu lil Ġeħova b’qalbna, b’ruħna, u b’moħħna kollu.

“Ħobb lill-proxxmu tiegħek bħalek innifsek”

Ġesù x’ried ifisser meta qal li għandna nħobbu lill-proxxmu tagħna bħalna nfusna? Kif nistgħu nagħmlu dan?

X’tiftakar?

Qrajt bir-reqqa l-ħarġiet reċenti tat-Torri tal-Għassa? Ittestja lilek innifsek u ara x’tiftakar.

Tqis id-dgħufija umana kif iqisha Ġeħova?

Jista’ jkollok ħarsa iktar pożittiva t’aħwa li forsi jidhru li huma dgħajfin.

Għin lil oħrajn jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom

Kif nistgħu ngħinu lill-aħwa rġiel żgħażagħ u lil dawk li m’ilhomx mgħammdin jagħmlu progress?