IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU Ġunju 2013

Din il-ħarġa se tkabbar l-apprezzament tagħna għall-kwalitajiet ta’ Ġeħova li forsi ma naħsbux fihom daqskemm naħsbu fil-kwalitajiet prinċipali tiegħu.

BIJOGRAFIJA

L-Ubbidjenza Lejn Ġeħova Ġabitli Ħafna Barkiet

Aqra l-bijografija ta’ Elisa Piccioli. Hi żammet ħarsa pożittiva minkejja ħafna xkiel, sagrifiċċji, u telf.

Apprezza l-Kwalitajiet ta’ Ġeħova bis-Sħiħ

Xi jfisser li tkun avviċinabbli u imparzjali? L-eżaminar tal-eżempju t’Alla Ġeħova se jgħinna nuru dawn il-kwalitajiet.

Apprezza l-Ġenerożità u r-Raġunevolezza ta’ Ġeħova

Ġeħova hu eżempju perfett tal-ġenerożità u r-raġunevolezza. Studju tal-eżempju tiegħu se jgħinna nuru dawn l-istess kwalitajiet.

Apprezza l-Lealtà u l-Maħfra ta’ Ġeħova

Il-lealtà u l-maħfra huma kwalitajiet sbieħ ta’ ħabib veru. Jekk nimitaw l-eżempju ta’ Ġeħova se niġu megħjunin nikkultivaw dawn il-kwalitajiet importanti.

Mistoqsijiet mill-Qarrejja

Min kienu “wlied l-Alla l-veru” u “l-ispirti fil-ħabs” imsemmijin fil-Bibbja?

Ħalli d-Dixxiplina ta’ Ġeħova Ssawrek

Ġeħova, “il-Fuħħari tagħna,” sawwar lin-nies u saħansitra ġnus. X’nistgħu nitgħallmu minn dan, u llum kif nistgħu nibbenefikaw mit-tiswir tiegħu?

Anzjani—Se Sserrħu “lir-Ruħ Għajjiena”?

L-anzjani Kristjani kif jippreparaw għaż-żjajjar pastorali? L-anzjani jistgħu jinkuraġġixxu lil xi ħadd għajjien jew skuraġġit billi jagħtu “għotja spiritwali.”

X’Tiftakar?

Qrajt bir-reqqa l-ħarġiet reċenti tat-Torri tal-Għassa? Ara x’tista’ tiftakar.