Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Saħħaħ iż-Żwieġ Tiegħek Permezz ta’ Komunikazzjoni Tajba

Saħħaħ iż-Żwieġ Tiegħek Permezz ta’ Komunikazzjoni Tajba

“Kelma li tingħad f’waqtha hi bħal tuffieħ tad-deheb f’tinqix tal-fidda.”—PROV. 25:11.

1. Komunikazzjoni tajba kif għenet xi żwiġijiet?

“NIPPREFERI nqattaʼ l-ħin maʼ marti milli maʼ ħaddieħor,” qal ħu fil-Kanada. “Kwalunkwe ferħ fil-ħajja jirdoppja u kwalunkwe wġigħ jonqos bin-nofs meta naqsmu magħha.” Raġel miżżewweġ fl-Awstralja kiteb: “Fil-11-il sena li ilna flimkien, m’għaddietx ġurnata waħda li ma kellimtx lil marti.” Hu qal li komunikazzjoni tajba għenithom jafdaw lil xulxin għalkollox u jkollhom żwieġ b’saħħtu. Oħt fil-Kosta Rika kitbet li l-komunikazzjoni tajba għenet lilha u lil żewġha jkollhom żwieġ hieni. Hi qalet: “Ressqitna eqreb lejn Ġeħova, ipproteġietna mit-tentazzjonijiet, għaqqditna bħala koppja, u kabbret l-imħabba tagħna.”

2. Liema fatturi jaħdmu kontra komunikazzjoni tajba?

2 Għandek komunikazzjoni tajba fiż-żwieġ tiegħek? M’għandniex xi ngħidu, jistgħu jinqalgħu sitwazzjonijiet diffiċli għax iż-żwieġ jgħaqqad tnejn min-nies imperfetti li għandhom personalitajiet differenti, inkluż drawwiet li jirriflettu l-kultura u t-trobbija tagħhom. (Rum. 3:23) Iktar minn hekk, koppja jistaʼ jkollha stili differenti taʼ komunikazzjoni. Mhux taʼ b’xejn li r-riċerkaturi taż-żwieġ John M. Gottman u Nan Silver qalu li l-koppji jridu jkunu lesti jaħdmu iebes ħafna jekk iridu komunikazzjoni tajba u jkollhom żwieġ li jirnexxi.”

3. X’għen lil koppji jsaħħu ż-żwieġ tagħhom?

3 Żwieġ li jirnexxi hu, tabilħaqq, frott ix-xogħol iebes. Imma r-riżultati jinkludu ferħ liema bħalu. Il-miżżewġin li jħobbu lil xulxin jistgħu tassew igawdu ħajjithom flimkien. (Ekk. 9:9) Ħu miż-żwieġ kollu mħabba taʼ Iżakk u Rebekka. (Ġen. 24:67) Anke wara li kien ilhom xi żmien miżżewġin, m’hemm xejn li juri li l-imħabba taʼ bejniethom battiet. L-istess jistaʼ  jingħad għal ħafna koppji miżżewġin illum. X’inhu s-sigriet tagħhom? Huma tgħallmu jaqsmu l-ħsibijiet u s-sentimenti tagħhom maʼ xulxin bl-onestà, imma b’qalb tajba, billi jikkultivaw u juru d-dehen, l-imħabba, rispett profond, u l-umiltà. Kif se naraw issa, meta dawn il-kwalitajiet fundamentali jkunu fiż-żwieġ, il-komunikazzjoni dejjem tkun miftuħa.

URU D-DEHEN

4, 5. Id-dehen kif jistaʼ jgħin lil koppja miżżewġa biex jifhmu lil xulxin aħjar? Agħti eżempji.

4 “Min qed juri d-dehen fi kwistjoni se jsib it-tajjeb,” jgħid Proverbji 16:20. Dan hu ċertament minnu fejn għandu x’jaqsam iż-żwieġ u l-ħajja tal-familja. (Aqra Proverbji 24:3.) Il-Kelma t’Alla hi l-aqwa sors taʼ dehen u għerf. Ġenesi 2:18 jgħidilna li Alla għamel lill-mara biex tkun sieħba li taqbel għal mar-raġel, mhux kopja tiegħu. L-irwol tagħha jidher bil-mod li bih hi tikkomunika. M’għandniex xi ngħidu, in-nies huma differenti, imma ġeneralment in-nisa jħobbu jitkellmu dwar is-sentimenti tagħhom, dwar in-nies, u dwar ir-relazzjonijiet. Huma japprezzaw komunikazzjoni intima u mill-qalb, għax dan jagħtihom l-assiguranza li huma maħbubin. Mill-banda l-oħra, ħafna rġiel għandhom it-tendenza li ma jitkellmux dwar is-sentimenti tagħhom u aktarx li iktar jieħdu pjaċir jitkellmu dwar ix-xogħol, id-divertiment, il-problemi, u s-soluzzjonijiet. Barra minn hekk, l-irġiel jixtiequ li jiġu rrispettati.

5 “Żewġi jkun moħħu biex isolvi l-problemi malajr minflok ma joqgħod jismagħni,” qalet oħt fil-Britannja. ‘Dan jistaʼ vera jittikani meta kulma nkun irrid hu li jismagħni u jipprova jifhem x’inkun qed inħoss.’ Raġel miżżewweġ kiteb: “Meta jien u marti konna għadna miżżewġin friski, kelli t-tendenza li nsib soluzzjoni taʼ malajr għal kwalunkwe problema li kellha. Però, ma domtx ma indunajt li kulma riedet kien li nismaʼ x’kellha xi tgħid.” (Prov. 18:13; Ġak. 1:19) Raġel li juri d-dehen jaf kif tħossha martu u jittrattaha b’tali mod li hi tħossha maħbuba. Fl-istess ħin, jassiguraha li l-ħsibijiet u s-sentimenti tagħha huma importanti għalih. (1 Pt. 3:7) Min-naħa tagħha, hi tipprova tifhem il-ħarsa tiegħu. Meta raġel u martu jifhmu, japprezzaw, u jwettqu l-irwoli Skritturali tagħhom, iż-żwieġ tagħhom ikun ħaġa mill-isbaħ. Iktar minn hekk, ikunu jistgħu jaħdmu flimkien biex jieħdu deċiżjonijiet għaqlin u bbilanċjati.

6, 7. (a) Ekkleżjasti 3:7 kif jistaʼ jgħin lil tnejn miżżewġin juru d-dehen? (b) Mara miżżewġa kif tistaʼ turi d-dehen, u xi sforz għandu jagħmel ir-raġel?

6 Tnejn miżżewġin li juru d-dehen għandhom ikunu jafu wkoll li hemm ‘żmien li joqogħdu kwieti u żmien li jitkellmu.’ (Ekk. 3:1, 7) Oħt li ilha miżżewġa għaxar snin kitbet li hi tgħallmet meta għandha titkellem maʼ żewġha dwar ċerti affarijiet. Jekk hu jkun mgħobbi bix-xogħol jew b’responsabbiltajiet oħra, hi tistenna ħin aħjar biex tkellmu. B’riżultat taʼ dan, il-komunikazzjoni tagħhom hi ħafna aħjar. Meta mara tkellem lil żewġha b’qalb tajba u f’ħin xieraq, żewġha x’aktarx ma jiddejjaqx jismagħha.Aqra Proverbji 25:11.

Affarijiet żgħar jagħmlu differenza kbira fiż-żwieġ

7 Raġel Kristjan miżżewweġ għandu jagħti sehmu mhux biss billi jismaʼ x’għandha xi tgħid martu imma wkoll billi jagħmel ħiltu biex jesprimi ċar is-sentimenti tiegħu stess. Anzjan li ilu miżżewweġ 27 sena qal: “Irrid nagħmel sforz biex ngħid lil marti x’hemm fil-fond taʼ qalbi.” Ħu li ilu miżżewweġ 24 sena qal: “Nistaʼ nżomm kollox ġo fija u ngħid bejni u bejn ruħi, ‘Jekk ma nsemmi xejn dwar il-kwistjoni, se tissolva waħedha.’  Però, irrealizzajt li mhijiex dgħufija li nuri s-sentimenti tiegħi. Meta nissielet biex nesprimi kif inkun qed inħossni, nitlob dwar x’għandi ngħid u kif għandi ngħidu. Imbagħad nieħu nifs qawwi u nibda nitkellem.” Hu importanti wkoll li l-miżżewġin jagħżlu l-waqt biex jitkellmu, forsi meta jkunu waħedhom huma u jikkunsidraw l-iskrittura tal-jum jew jaqraw il-Bibbja flimkien.

8. Koppji Kristjani liema motivazzjoni għandhom biex iż-żwieġ tagħhom ikollu suċċess?

8 Importanti kemm għar-raġel kif ukoll għall-mara huma t-talb u r-rieda qawwija biex itejbu l-komunikazzjoni bejniethom. Jistaʼ jkun diffiċli li jbiddlu d-drawwiet taʼ qabel. Imma meta koppja tkun tħobb lil Ġeħova, titlob għall-ispirtu tiegħu, u tqis iż-żwieġ tagħha bħala sagru, se jkollha l-motivazzjoni li ħafna koppji oħra m’għandhomx. Mara li ilha miżżewġa 26 sena kitbet: “Jien u r-raġel nieħdu bis-serjetà l-ħarsa taʼ Ġeħova lejn iż-żwieġ; għalhekk is-separazzjoni lanqas biss tiġina f’moħħna. Dan iġegħelna nirsistu iktar biex insolvu l-problemi billi niddiskutuhom flimkien.” Koppja li hi leali lejn Alla b’dan il-mod se jkollha l-approvazzjoni u l-barka tiegħu.—Salm 127:1.

KABBRU MĦABBITKOM

9, 10. B’liema modi prattiċi jistgħu koppja jsaħħu r-rabta tagħhom taż-żwieġ?

9 L-imħabba, “rabta perfetta li tgħaqqad,” hi l-iktar kwalità importanti fiż-żwieġ. (Kol. 3:14) L-imħabba ġenwina tikber hekk kif koppja leali jgħaddu l-ħajja flimkien, bil-ferħ u l-isfidi kollha li ġġib magħha. Huma saħansitra jsiru iktar ħbieb tal-qalb u jgħożżu l-kumpanija taʼ xulxin. Żwiġijiet bħal dawn ma jissaħħux biss billi jagħmlu ftit affarijiet kbar għal xulxin, bħalma juru l-mezzi tax-xandir, imma wkoll b’numru bla għadd taʼ għemejjel żgħar—xi tgħanniqa, kumment b’qalb tajba, ġest kordjali, tbissima ħelwa, jew billi bis-sinċerità jistaqsu, “kif kienet il-ġurnata tiegħek?” Dawn l-affarijiet żgħar jistgħu jagħmlu differenza kbira fiż-żwieġ. Koppja miżżewġa li ilhom ferħanin flimkien għal 19-il sena jċemplu jew jibagħtu l-messaġġi lil xulxin matul il-ġurnata biex ‘sempliċement jaraw kif inhuma sejrin l-affarijiet.

10 L-imħabba wkoll tħeġġeġ lill-koppja jkomplu jitgħallmu dwar xulxin. (Flp. 2:4) Iktar ma jitgħallmu, iktar tissaħħaħ l-imħabba taʼ bejniethom minkejja  l-imperfezzjonijiet tagħhom. Żwieġ taʼ suċċess ikompli jikber u jissaħħaħ maż-żmien. Mela jekk int miżżewweġ, staqsi lilek innifsek: ‘Kemm nafha sew lill-persuna l-oħra fiż-żwieġ? Nifhem jien is-sentimenti u l-ħsibijiet tagħha dwar ċerti affarijiet? Kemm naħseb spiss dwarha, forsi billi nirrifletti fuq il-kwalitajiet li ġibduni lejha?’

IRRISPETTAW LIL XULXIN

11. Ir-rispett għala hu vitali għas-suċċess fiż-żwieġ? Agħti eżempju.

11 Anke l-iktar żwiġijiet henjin mhumiex perfetti, u koppja li jinħabbu mhux dejjem ikunu tal-istess opinjoni. Abraham u Sara mhux dejjem qablu bejniethom. (Ġen. 21:9-11) Madankollu, id-differenzi tagħhom ma tellgħux ħajt bejniethom. Għala le? Huma ttrattaw lil xulxin b’dinjità u b’rispett. Pereżempju, Abraham lil Sara qalilha “jekk jogħġbok.” (Ġen. 12:11, 13) Mill-banda l-oħra, hi obdietu lil Abraham u rreferiet għalih bħala sidha. (Ġen. 18:12) Meta koppja ma jirrispettawx lil xulxin, dan ġeneralment jidher minn kif ikellmu lil xulxin u mit-ton taʼ leħinhom. (Prov. 12:18) Jekk m’hemmx rispett, iż-żwieġ tagħhom qiegħed fil-periklu.Aqra Ġakbu 3:7-10, 17, 18.

12. Għall-bidu li jiżżewġu, koppja għala għandhom jaħdmu partikularment iebes biex ikellmu lil xulxin bir-rispett?

12 Għall-bidu li jiżżewġu, koppja għandhom jaħdmu partikularment iebes biex ikellmu ’l xulxin bil-ħlewwa u bir-rispett. Dan se jagħmilha iktar faċli biex jikkomunikaw bl-onestà. Raġel miżżewweġ spjega li matul l-ewwel snin taż-żwieġ, hu u martu ma fehmux is-sentimenti, id-drawwiet, u l-bżonnijiet taʼ xulxin. Kultant ħassewhom frustrati. Imma setaʼ jkollhom relazzjoni tajba billi jkunu raġunevoli u jkunu kapaċi jidħqu bihom infushom. Hu jgħid li kien importanti wkoll li juru l-umiltà, jieħdu paċenzja b’xulxin, u jafdaw f’Ġeħova. Dan il-parir japplika għal kulħadd!

URU UMILTÀ ĠENWINA

13. L-umiltà għala hi vitali għal żwieġ hieni?

13 Koppja jistgħu biss jikkomunikaw b’qalb tajba u bil-paċi jekk ikunu umli t-tnejn li huma. (1 Pt. 3:8) Ħu li ilu miżżewweġ 11-il sena qal li l-umiltà tgħin lil koppja ssolvi l-problemi għax  tqanqalhom jgħidu “jiddispjaċini.” Anzjan li ilu fi żwieġ hieni għal 20 sena qal: “Kultant il-kelma ‘jiddispjaċini’ hi iktar importanti minn ‘inħobbok.’” Hu spjega kif it-talb jgħin lilu u lil martu biex juru l-umiltà. Hu qal: “Meta jien u marti nersqu lejn Ġeħova bit-talb, niġu mfakkrin fl-imperfezzjoni tagħna u fil-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla.” Dan jgħinhom ikollhom ħarsa xierqa tagħhom infushom u tal-problema.”

Żomm komunikazzjoni tajba fiż-żwieġ tiegħek

14. Il-kburija kif tistaʼ teffettwa ż-żwieġ?

14 Għall-kuntrarju, il-kburija tagħmilha diffiċli ħafna biex koppja tikkomunika u ssolvi l-problemi. Minflok ma tgħid bl-umiltà, “Jiddispjaċini; jekk jogħġbok aħfirli,” il-persuna kburija toqgħod iġġib l-iskużi. Minflok ma tammetti bil-kuraġġ xi dgħufija, toqgħod tfittex id-difetti fil-persuna l-oħra. Meta tiġi mweġġaʼ, minflok ma ssus wara l-paċi, tieħu għaliha, forsi billi tuża kliem iebes jew tirrifjuta li titkellem. (Ekk. 7:9) Iva, il-kburija tistaʼ teqred żwieġ. Tajjeb li tiftakar li “Alla jopponi lis-suppervi, imma juri qalb tajba mhix mistħoqqa maʼ l-umli.”—Ġak. 4:6.

15. Spjega kif koppja miżżewġa jistgħu jsolvu l-problemi bejniethom billi japplikaw il-parir f’Efesin 4:26, 27.

15 Meta bejn il-miżżewġin ikun hemm nuqqas taʼ qbil, huma għandhom jaħdmu biex isolvu l-problema malajr kemm jistaʼ jkun minflok ma jissuppervjaw. Pawlu qal lil sħabu l-Kristjani: “Tħallux ix-xemx tinżel waqt li tkunu għadkom inkorlati, u tagħtux wisaʼ lix-Xitan.” (Efes. 4:26, 27) X’jistaʼ jiġri meta koppja ma jsegwux dan il-parir mill-Kelma t’Alla? Dan jistaʼ jwassal għal inkwiet bla bżonn. Waħda oħt tgħid: “Kultant jien u r-raġel m’applikajniex Efesin 4:26, 27. Meta jiġri hekk, ma norqod xejn billejl!” Kemm ikun aħjar li tipprova ssolvi l-problema mill-ewwel fil-paċi! M’għandniex xi ngħidu, il-miżżewġin forsi jkollhom bżonn jagħtu ċans lil xulxin biex jikkalmaw. Ikun tajjeb ukoll li jitolbu għall-għajnuna taʼ Ġeħova biex juru l-umiltà. Dan se jgħinhom biex jiffokaw fuq li jsolvu l-problema u ma jaħsbux biss kif iħossuhom huma.—Aqra Kolossin 3:12, 13.

16. L-umiltà kif tgħin lil koppja japprezzaw il-kapaċitajiet taʼ xulxin?

16 L-umiltà u l-modestja jgħinu persuna miżżewġa biex tiffoka fuq il-kapaċitajiet tal-persuna l-oħra. Biex inġibu eżempju: Mara miżżewġa għandu mnejn għandha xi abbiltajiet speċjali li tuża għall-ġid tal-familja. Jekk żewġha hu umli u modest, mhux se jħossu mhedded, imma jinkuraġġiha tuża l-abbiltajiet tagħha, u juri li japprezzaha u jgħożżha. (Prov. 31:10, 28; Efes. 5:28, 29) Fl-istess ħin, mara umli u onesta mhux se tiftaħar b’rixa jew iċċekken lil żewġha. Wara kollox, it-tnejn huma “ġisem wieħed,” u dak li jweġġaʼ lill-wieħed iweġġaʼ lill-ieħor.—Mt. 19:4, 5.

17. X’jistaʼ jgħin biex iż-żwiġijiet fi żmienna jkunu taʼ ferħ u jġibu tifħir lil Alla?

17 M’għandniex xi ngħidu, int trid li ż-żwieġ tiegħek ikun bħal dak t’Abraham u Sara jew t’Iżakk u Rebekka—verament taʼ ferħ, dejjiemi, u jġib tifħir lil Ġeħova. Jekk inhu hekk, qis iż-żwieġ bl-istess mod li jagħmel Alla. Fittex fil-Kelma tiegħu għad-dehen u l-għerf. Ikkultiva l-imħabba vera—“il-fjamma taʼ Jah”—billi taħseb b’apprezzament dwar is-sieħeb jew is-sieħba tiegħek. (Għan. 8:6) Aħdem iebes biex tiżviluppa l-umiltà. Irrispetta lis-sieħeb jew lis-sieħba tiegħek. Jekk tagħmel dawn l-affarijiet, iż-żwieġ tiegħek se jġib ferħ lilek u lil Missierek tas-sema. (Prov. 27:11) Tabilħaqq, is-sentimenti tiegħek jistgħu jkunu bħal dawk taʼ raġel li ilu miżżewweġ 27 sena u li kiteb: “Ma nistax nimmaġinani mingħajr il-mara tiegħi. Iż-żwieġ tagħna jkompli jissaħħaħ maʼ kull ġurnata li tgħaddi. Dan hu sforz l-imħabba tagħna lejn Ġeħova u l-komunikazzjoni regulari bejnietna.”