IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU April 2013

Din il-ħarġa se tispjega kif nistudjaw il-Bibbja ħalli nużaw l-għerf t’Alla fil-ministeru u fil-ħajja persunali tagħna.

Offrew Lilhom Infushom Minn Rajhom—Fil-Messiku

Sir af kif ħafna żgħażagħ għelbu l-isfidi biex jespandu l-ministeru Kristjan tagħhom.

Ibbenefika bis-Sħiħ mill-Qari tal-Bibbja

Nibbenefikaw mill-Bibbja biss jekk nistudjawha u napplikaw it-tagħlim tagħha. Tgħallem kif tagħmel il-qari tiegħek tal-Bibbja iktar effettiv.

Għin Lilek Innifsek u lil Oħrajn Billi Tuża l-Kelma t’Alla

Tqisha int il-Bibbja bħala prezzjuża? Studju tat-2 Timotju 3:16 se jibnilek il-fidi f’din l-għotja minn Ġeħova.

BIJOGRAFIJA

Ħamsin Sena ta’ Servizz Full-Time Qrib iċ-Ċirku Artiku

Aqra l-bijografija ta’ Aili u Annikki Mattila, li tgħallmu jafdaw f’Ġeħova waqt li qdew bħala pijunieri speċjali fit-Tramuntana tal-Finlandja.

‘Aċċertaw Ruħkom Minn Dak li Hu Iktar Importanti’

Għandna l-unur li nkunu parti mill-organizzazzjoni universali t’Alla. Kif nistgħu nappoġġaw ix-xogħol li qed tagħmel illum?

‘Tegħjewx’

X’se jgħinna nżommu l-pass mal-organizzazzjoni ta’ Ġeħova u nżommu ż-żelu tagħna fis-servizz lil Alla?

Kont Taf?

Ġesù bassar li t-tempju ta’ Ġeħova kellu jinqered għalkollox. It-tempju ta’ Ġerusalemm qatt reġa’ nbena wara s-sena 70 E.K.?