IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU Mejju 2016

Din il-ħarġa fiha artikli għall-istudju li se jiġu studjati bejn is-27 taʼ Ġunju u l-31 taʼ Lulju 2016.

Irranġa kull nuqqas taʼ qbil bi mħabba

X’għandha tkun il-mira tiegħek? Li tirbaħ argument, li ġġiegħel lil ħaddieħor jammetti li għamel żball, jew xi ħaġ’oħra?

“Morru u agħmlu dixxipli min-nies tal-ġnus kollha”

It-tweġibiet għal erbaʼ mistoqsijiet jidentifikaw min qed iwettaq il-profezija taʼ Ġesù llum.

Kif tieħu deċiżjonijiet persunali?

X’għandek tagħmel f’sitwazzjonijiet li ma jinvolvux kmand dirett mill-Bibbja?

Il-Bibbja għadha tbiddillek ħajtek?

Xhud jieqaf jilgħab il-logħob tal-ażżard, it-tipjip, ix-xorb żejjed, u l-abbuż tad-drogi biex jikkwalifika għall-magħmudija, imma mbagħad sab li bidla oħra kienet saħansitra iktar diffiċli biex jagħmilha.

Ibbenefika kemm jistaʼ jkun mill-provvedimenti taʼ Ġeħova

X’jistaʼ jtellifna mill-provvedimenti taʼ Ġeħova?