Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Kif tistaʼ tieħu sehem f’li ssaħħaħ l-għaqda Kristjana tagħna?

Kif tistaʼ tieħu sehem f’li ssaħħaħ l-għaqda Kristjana tagħna?

‘Minnu l-ġisem kollu hu magħqud flimkien b’mod armonjuż u magħmul biex jikkoopera.’—EFESIN 4:16.

GĦANJIET: 53, 107

1. X’kien hemm li minn dejjem spikka fix-xogħol t’Alla?

ĠEĦOVA u Ġesù ilhom magħqudin mill-bidu nett tal-ħolqien. Ġeħova ħalaq lil Ġesù qabel kull ħaġa oħra. Imbagħad, Ġesù ħadem miegħu u kien “maġenbu bħala ħaddiem tas-sengħa.” (Proverbji 8:30) Il-qaddejja taʼ Ġeħova wkoll ikkooperaw maʼ xulxin fix-xogħol li kellhom jagħmlu. Pereżempju, Noè u l-familja tiegħu bnew l-arka flimkien. Iktar tard, l-Iżraelin ħadmu flimkien biex jibnu t-tabernaklu, biex iżarmawh, u biex jiħduh minn post għal ieħor. Fit-tempju, huma kantaw u daqqew strumenti mużikali flimkien biex ifaħħru lil Ġeħova b’mużika sabiħa. In-nies taʼ Ġeħova setgħu jagħmlu dawn l-affarijiet kollha għax ikkooperaw maʼ xulxin.—Ġenesi 6:14-16, 22; Numri 4:4-32; 1 Kronaki 25:1-8.

2. (a) X’kien jispikka dwar il-kongregazzjoni Kristjana tal-bidu? (b) Liema mistoqsijiet se niddiskutu?

2 Il-Kristjani fl-ewwel seklu wkoll ikkooperaw maʼ xulxin.  L-appostlu Pawlu spjega li għalkemm kellhom abbiltajiet u inkarigi differenti, huma kienu magħqudin. Ilkoll segwew il-Mexxej tagħhom, Ġesù Kristu. Pawlu qabbilhom maʼ ġisem li għandu ħafna partijiet imma li lkoll jaħdmu flimkien. (Aqra l-1 Korintin 12:4-6, 12.) Imma xi ngħidu għalina llum? Kif nistgħu nikkooperaw flimkien fl-ippritkar, fil-kongregazzjoni, u fil-familja?

IKKOOPERA FL-IPPRITKAR

3. Liema viżjoni rċieva l-appostlu Ġwanni?

3 Fl-ewwel seklu, l-appostlu Ġwanni kellu viżjoni taʼ sebaʼ anġli li bdew idoqqu t-trumbetti. Meta l-ħames anġlu daqq it-trumbetta tiegħu, Ġwanni ra “kewkba li kienet waqgħet mis-sema għal fuq l-art.” Din “il-kewkba” użat muftieħ, jew ċavetta, biex tiftaħ il-bieb għal ħofra fonda u mudlama. Għall-ewwel ħareġ duħħan oħxon mill-ħofra, u mbagħad qatgħa ġurati taret ’il barra mid-duħħan. Dawn il-ġurati minflok ma għamlu ħsara lis-siġar jew lill-pjanti, attakkaw lil dawk li “ma kinux immarkati bis-siġill t’Alla fuq ġbinhom.” (Rivelazzjoni 9:1-4) Ġwanni kien jaf li qatgħa ġurati tistaʼ tikkaġuna ħafna ħsara. Fil-fatt, hekk kien ġara fl-Eġittu fi żmien Mosè. (Eżodu 10:12-15) Il-ġurati li ra Ġwanni jirrappreżentaw Kristjani midlukin li kienu qed jippritkaw messaġġ qawwi kontra r-reliġjon falza. U miljuni taʼ nies oħra li jħarsu ’l quddiem għall-ħajja fuq l-art ingħaqdu magħhom. Flimkien, huma magħqudin fl-ippritkar. Dan l-ippritkar għen lil ħafna nies jitilqu r-reliġjon falza u jkunu ħielsa mill-kontroll taʼ Satana.

Aħna nistgħu nippritkaw mad-dinja kollha għax nikkooperaw flimkien

4. Liema inkarigu għandhom in-nies tʼAlla llum, u x’inhu l-uniku mod biex ikunu jistgħu jagħmlu dan?

4 Għandna l-inkarigu biex nippritkaw “l-aħbar tajba” lin-nies mad-dinja kollha qabel ma jasal it-tmiem. Din hi biċċa xogħol kbira ħafna. (Mattew 24:14; 28:19, 20) Għandna nistiednu lil dawk kollha “bil-għatx” biex jixorbu “l-ilma tal-ħajja,” jiġifieri hemm bżonn li ngħallmu l-verità tal-Bibbja lil dawk kollha li jridu jifhmuha. (Rivelazzjoni 22:17) Imma nistgħu nagħmlu dan biss jekk inkunu ‘magħqudin flimkien b’mod armonjuż’ u nikkooperaw maʼ xulxin fil-kongregazzjoni.—Efesin 4:16.

5, 6. Kif inkunu magħqudin hekk kif nippritkaw l-aħbar tajba?

5 Biex nilħqu lil kemm jistaʼ jkun nies, għandna bżonn inkunu organizzati sew fl-ippritkar tagħna. Id-direzzjoni li nirċievu mill-kongregazzjoni tagħna tgħinna nagħmlu dan. Wara li niltaqgħu għas-servizz tal-għalqa, noħorġu nkellmu lin-nies dwar l-aħbar tajba tas-Saltna. Barra minn hekk, aħna noffrulhom pubblikazzjonijiet ibbażati fuq il-Bibbja. Fil-fatt, ħallejna miljuni minn  dawn il-pubblikazzjonijiet madwar id-dinja. Kultant niġu mitluba biex nieħdu sehem f’kampanji speċjali tal-ippritkar. Meta tagħmel dan ix-xogħol, tkun qed tingħaqad maʼ miljuni t’oħrajn madwar id-dinja li jkunu qed jippritkaw l-istess messaġġ! Int qed taħdem ukoll mal-anġli, li qed jgħinu n-nies t’Alla biex tiġi pritkata l-aħbar tajba.—Rivelazzjoni 14:6.

6 Kemm hu eċċitanti li naqraw fil-Yearbook dwar ir-riżultati tal-ippritkar li jsir mad-dinja kollha! Aħseb ukoll, dwar kif inkunu magħqudin madwar id-dinja hekk kif nistiednu lin-nies għall-konvenzjonijiet tagħna. Hemmhekk, ilkoll nisimgħu l-istess informazzjoni. Taħditiet, dramas, u turijiet jinkuraġġuna biex nagħtu l-aħjar lil Ġeħova. Aħna magħqudin ukoll maʼ ħutna rġiel u nisa madwar id-dinja kollha meta nattendu għat-Tifkira kull sena. (1 Korintin 11:23-26) Aħna niltaqgħu flimkien fl-istess ġurnata, fl-14 taʼ Nisan, wara nżul ix-xemx biex nuru li aħna grati għal dak li Ġeħova għamel għalina u biex nobdu l-kmand taʼ Ġesù. U fil-ġimgħat taʼ qabel it-Tifkira, aħna naħdmu flimkien biex nistiednu lil kemm jistaʼ jkun nies ħalli jingħaqdu magħna għal din il-ġrajja importanti.

7. Hekk kif naħdmu flimkien, xi nkunu nistgħu nagħmlu?

7 Ġurat wieħed ma tantx jistaʼ jagħmel ħsara. U persuna waħda ma tistax tipprietka lin-nies kollha. Imma minħabba li naħdmu flimkien, aħna nistgħu ngħidu lil miljuni taʼ nies dwar Ġeħova u ngħinu lil xi wħud biex ifaħħru u jonoraw lilu.

IKKOOPERA FIL-KONGREGAZZJONI

8, 9. (a) Pawlu liema tixbiha uża biex jgħallem lill-Kristjani jibqgħu magħqudin? (b) Kif nistgħu nikkooperaw fil-kongregazzjoni?

8 Pawlu spjega lill-Efesin kif il-kongregazzjoni hi organizzata, u hu qal li dawk kollha fil-kongregazzjoni għandhom bżonn ‘jikbru f’kollox.’ (Aqra Efesin 4:15, 16.) Pawlu uża l-eżempju taʼ ġisem biex jispjega li kull Kristjan jistaʼ jgħin il-kongregazzjoni biex tibqaʼ magħquda u biex issegwi lil Ġesù, il-Mexxej tal-kongregazzjoni. Hu qal li l-partijiet kollha tal-ġisem jikkooperaw “permezz taʼ kull ġog li jagħti dak li hu meħtieġ.” Allura, kemm jekk aħna kbar u kemm jekk aħna żgħar, għandna saħħa tajba jew le, x’għandna nagħmlu b’mod individwali?

Kif tistaʼ tgħin biex il-kongregazzjoni tibqaʼ magħquda?

9 Ġesù ħatar anzjani biex imexxu fil-kongregazzjoni, u hu jridna nirrispettawhom u nsegwu d-direzzjoni li jagħtuna. (Ebrej 13:7, 17) Dan ma jkunx dejjem faċli biex isir. Imma nistgħu nitolbu għall-għajnuna taʼ Ġeħova. L-ispirtu qaddis tiegħu jistaʼ jgħinna nobdu kull direzzjoni li l-anzjani jagħtuna. Apparti minn hekk, aħseb kemm nistgħu ngħinu l-kongregazzjoni tagħna jekk inkunu umli u nikkooperaw  mal-anzjani. Il-kongregazzjoni tagħna se tkun magħquda, u l-imħabba tagħna għal xulxin se tissaħħaħ.

10. Il-qaddejja ministerjali kif jgħinu l-kongregazzjoni tkun magħquda? (Ara l-ewwel stampa.)

10 Il-qaddejja ministerjali wkoll jgħinu biex iżommu l-kongregazzjoni magħquda. Huma jaħdmu iebes biex jgħinu lill-anzjani, u aħna grati għal kulma jagħmlu. Pereżempju, il-qaddejja ministerjali jagħmlu ċert li għandna biżżejjed pubblikazzjonijiet x’nużaw fil-ministeru, u huma jilqgħu l-viżitaturi li jiġu l-laqgħat tagħna. Huma jaħdmu iebes ukoll biex iżommu s-Sala tas-Saltna f’kundizzjoni tajba u nadifa. Meta nikkooperaw maʼ dawn l-aħwa, aħna nkunu magħqudin u nkunu qed naqdu lil Ġeħova b’mod organizzat.—Qabbel Atti 6:3-6.

11. Uħud iżgħar kif jistgħu jgħinu biex il-kongregazzjoni tibqaʼ magħquda?

11 Xi anzjani ħadmu iebes ħafna fil-kongregazzjoni għal ħafna snin. Imma forsi ma jistgħux jagħmlu daqs qabel għax l-età qed tagħmel tagħha. Aħwa rġiel iżgħar jistgħu jgħinu. Jekk ikunu mħarrġin, jistgħu jieħdu ħsieb iktar responsabbiltajiet fil-kongregazzjoni. U meta l-qaddejja ministerjali jaħdmu iebes, huma jistgħu jaqdu bħala anzjani fil-futur. (1 Timotju 3:1, 10) Xi anzjani iżgħar għamlu saħansitra iktar progress. Issa huma qed jaqdu bħala indokraturi li jżuru l-kongregazzjonijiet u qed jgħinu ħafna aħwa rġiel u nisa. Aħna grati meta wħud iżgħar ikunu lesti li jaqdu lil ħuthom spiritwali.—Aqra Salm 110:3; Ekkleżjasti 12:1.

IKKOOPERA FIL-FAMILJA

12, 13. X’jistaʼ jgħin lill-membri kollha tal-familja biex jikkooperaw flimkien?

12 Kif nistgħu ngħinu lill-membri tal-familja tagħna biex nikkooperaw maʼ xulxin? Qima bħala familja kull ġimgħa tistaʼ tgħinna. Meta l-ġenituri u t-tfal iqattgħu ħin flimkien jitgħallmu dwar Ġeħova, l-imħabba taʼ bejniethom issir iktar b’saħħitha. Matul dak il-ħin, jistgħu jipprattikaw x’se jgħidu fil-ministeru, u dan se jgħin lilhom kollha biex ikunu ppreparati aħjar. U meta jisimgħu lil xulxin jitkellmu dwar il-verità u jaraw li l-familja kollha tħobb lil Ġeħova u trid togħġbu, huma jersqu saħansitra eqreb taʼ xulxin.

Meta raġel u mara miżżewġin ikunu jħobbu lil Ġeħova u jaqduh flimkien, se jkunu ferħanin u magħqudin fiż-żwieġ tagħhom

13 Raġel u mara miżżewġin kif jistgħu jikkooperaw flimkien? (Mattew 19:6) Meta t-tnejn li huma jkunu jħobbu lil Ġeħova u jaqduh flimkien, se jkunu ferħanin u magħqudin fiż-żwieġ tagħhom. Barra minn hekk, għandhom juru affezzjoni lejn xulxin, bħalma għamlu Abraham u Sara, Iżakk u Rebekka, u anki Elkana u Ħanna. (Ġenesi 26:8; 1 Samwel 1:5, 8; 1 Pietru 3:5, 6) Meta koppja miżżewġa tagħmel dan, tkun  magħquda u tersaq eqreb lejn Ġeħova.—Aqra Ekkleżjasti 4:12.

Il-qima bħala familja tistaʼ tgħin il-kbar u ż-żgħar jersqu eqreb taʼ xulxin (Ara paragrafi 12, 15)

14. Jekk żewġek jew martek mhux taqdi lil Ġeħova, x’tistaʼ tagħmel biex iżżomm iż-żwieġ b’saħħtu?

14 Il-Bibbja b’mod ċar tgħid li m’għandniex niżżewġu lil xi ħadd li ma jaqdix lil Ġeħova. (2 Korintin 6:14) Madankollu, hemm aħwa rġiel u nisa li mhumiex miżżewġin lil xi ħadd mix-Xhieda taʼ Ġeħova. Xi wħud tgħallmu l-verità wara li żżewġu, u s-sieħeb jew is-sieħba tagħhom fiż-żwieġ ma saritx Xhud. Oħrajn forsi żżewġu qaddej jew qaddejja taʼ Ġeħova, imma mbagħad ir-raġel jew il-mara tagħhom telqet mill-kongregazzjoni. F’dawn is-sitwazzjonijiet, il-Kristjani jagħmlu kulma jistgħu biex iżommu ż-żwieġ tagħhom b’saħħtu billi jobdu l-parir tal-Bibbja. Dan għandu mnejn mhux dejjem ikun faċli. Pereżempju Mary u żewġha, David, qdew lil Ġeħova flimkien. Imbagħad David waqaf jattendi l-laqgħat. Imma Mary xorta baqgħet tipprova tkun mara miżżewġa tajba u turi kwalitajiet Kristjani. Apparti minn hekk, hi għallmet lis-sitt uliedha dwar Ġeħova u baqgħet tmur il-laqgħat u l-konvenzjonijiet. Snin wara, meta t-tfal kibru u lkoll telqu mid-dar, Mary baqgħet taqdi lil Ġeħova avolja kien ħafna aktar diffiċli għaliha. Imma mbagħad, David beda jaqra r-rivisti li Mary kienet tħallilu. Maż-żmien, hu reġaʼ beda jattendi xi laqgħat. In-neputi tiegħu taʼ sitt snin dejjem refagħlu post, u jekk David ma kienx jattendi, it-tifel kien jgħidlu, “Nannu, immissjajtek illum waqt il-laqgħa.” David reġaʼ lura għand Ġeħova wara 25 sena, u issa hu u martu huma ferħanin li qed jerġgħu jaqdu lil Ġeħova flimkien.

15. Koppji li ilhom miżżewġin kif jistgħu jgħinu lil koppji iżgħar?

15 Satana jattakka l-familji llum. Din hi raġuni għala raġel u mara miżżewġin u li jaqdu lil Ġeħova għandhom bżonn jikkooperaw maʼ xulxin. Ilek kemm ilek miżżewweġ, aħseb dwar  dak li tistaʼ tgħid jew tagħmel biex issaħħaħ iż-żwieġ tiegħek. Jekk intom koppja li ilha miżżewġa, tistgħu tkunu eżempju tajjeb għal uħud iżgħar. Forsi tistgħu tistiednu koppja iżgħar biex tingħaqad magħkom għall-qima bħala familja. Dawn se jaraw li tnejn li huma miżżewġin għandhom juru affezzjoni lejn xulxin u jkunu magħqudin, ilhom kemm ilhom miżżewġin.—Titu 2:3-7.

“ĦA NITILGĦU LEJN IL-MUNTANJA TAʼ ĠEĦOVA”

16, 17. Il-qaddejja magħqudin t’Alla għal liema ħaġa jħarsu ’l quddiem?

16 Meta l-Iżraelin marru għall-festi tagħhom f’Ġerusalemm, ikkooperaw flimkien. Huma ppreparaw kulma kellhom bżonn għall-vjaġġ. Imbagħad, ivvjaġġaw flimkien u għenu lil xulxin. Fit-tempju, kulħadd kien ifaħħar u jqim lil Ġeħova flimkien. (Luqa 2:41-44) Illum, hekk kif nippreparaw għall-ħajja fid-dinja l-ġdida, għandna nkunu magħqudin u nagħmlu kulma nistgħu biex nikkooperaw flimkien. Tistaʼ taħseb f’xi modi kif tistaʼ tagħmel dan saħansitra aktar?

17 In-nies fid-dinja ma jaqblux bejniethom u saħansitra jiġġieldu dwar ħafna affarijiet. Imma aħna grati li Ġeħova għenna biex ikollna l-paċi u biex nifhmu l-verità! In-nies tiegħu madwar id-dinja qed jaqduh bil-mod li jrid hu. U speċjalment f’dawn l-aħħar jiem, in-nies taʼ Ġeħova huma iktar magħqudin minn qatt qabel. Sewwasew bħalma pprofetizzaw Isaija u Mikea, aħna se nitilgħu lejn “il-muntanja taʼ Ġeħova” flimkien. (Isaija 2:2-4; aqra Mikea 4:2-4.) Kemm se nkunu ferħanin fil-futur meta n-nies kollha fuq l-art ikunu ‘magħqudin flimkien b’mod armonjuż’ u jikkooperaw maʼ xulxin biex iqimu lil Ġeħova!