Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

IT-TORRI TAL-GĦASSA Nru. 5 2017 | L-anġli—X’tgħid il-Bibbja dwarhom?

INT X’TAĦSEB?

X’tgħid il-​Bibbja dwar l-​anġli?

“Bierku lil Ġeħova, O anġli tiegħu, setgħanin fil-​qawwa, li qed twettqu kelmtu, billi tisimgħu minn leħen kelmtu.”Salm 103:20.

Din il-​ħarġa tat-​Torri tal-​Għassa turi dak li tgħid il-​Bibbja dwar l-​anġli u kif issa qed jeffettwaw il-​ħajja tagħna.

 

SUĠĠETT PRINĊIPALI

L-anġli—Jistgħu jeffettwawlek ħajtek?

Esperjenzi veri wasslu lil ħafna nies jemmnu li l-anġli jeffettwaw ħajjitna.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Il-​verità dwar l-​anġli

Għal tweġibiet li nistgħu noqogħdu fuqhom dwar l-​anġli, l-​aħjar hu li nfittxu fil-​Bibbja.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Għandek anġlu kustodju?

Tistaʼ tassumi li se jkun hemm xi anġlu li jipproteġik?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Hemm anġli mill-​agħar?

Il-​Bibbja tagħti tweġiba ċara.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Kif l-​anġli jistgħu jgħinuk

F’diversi okkażjonijiet, Alla bagħat lill-​ħlejjaq spirti biex jintervienu f’affarijiet li għandhom x’jaqsmu mal-​bnedmin.

Kont taf?

Ried Ġesù jweġġaʼ lil nies mhux Lhud meta rrefera għalihom bħala “ġriewi”?

IL-BIBBJA TBIDDEL IL-ĦAJJIET

Għalija, Alla ma kienx jeżisti

Individwu li f’żgħożitu kien influwenzat ħafna mill-​ateiżmu u l-​Komuniżmu, kif beda japprezza l-​Bibbja?

IMITA L-FIDI TAGĦHOM

Alla sejħilha “Prinċipessa”

Għala kien addattat dan l-isem il-ġdid għal Sara?

X’tgħid il-Bibbja?

Donnu li l-paċi fid-dinja u s-serħan tal-moħħ huma impossibbli sakemm jibqgħu jeżistu s-sofferenzi u l-inġustizzji. Allura hemm soluzzjoni għal dawn il-problemi?

Iktar Affarijiet Onlajn

Hemm bżonn li nkunu parti minn reliġjon organizzata?

Jistaʼ xi ħadd sempliċement iqim lil Alla mingħajr ma jkun parti minn xi reliġjon?