Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

IT-TORRI TAL-GĦASSA Nru. 4 2017 | X’tgħid il-Bibbja dwar il-ħajja u l-mewt?

INT X’TAĦSEB?

Hija l-​mewt parti mill-​iskop t’Alla għalina? Il-​Bibbja tgħid: [Alla] jixxottalhom kull demgħa minn għajnejhom, u ma jkunx hemm iżjed mewt.”Rivelazzjoni 21:4.

Din il-​ħarġa tat-​Torri tal-​Għassa teżamina x’tgħid il-​Bibbja dwar il-​ħajja u l-​mewt.

 

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Hemm ħajja wara l-mewt?

Ladarba l-​opinjonijiet dwar x’jiġri wara l-mewt ivarjaw ħafna, hemm fejn nistgħu nfittxu informazzjoni taʼ min joqgħod fuqha?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Dak li tgħid il-Bibbja dwar il-ħajja u l-mewt

Hemm xi parti minna li tibqaʼ ħajja wara li mmutu? Għandna ruħ immortali? Fejn huma l-mejtin?

Meta xi ħadd għażiż ikollu marda terminali

Il-membri tal-familja kif jistgħu jfarrġu u jieħdu ħsieb xi ħadd għażiż għalihom li jkun marid b’marda terminali? Dawk li jieħdu ħsieb kif jistgħu jkampaw mal-emozzjonijiet li jistgħu jesperjenzaw matul iż-żmien tal-marda?

Elias Hutter u l-Bibbji straordinarji tiegħu bl-Ebrajk

Elias Hutter, studjuż tas-16-il seklu, ippubblika żewġ Bibbji bl-Ebrajk li kienu taʼ valur kbir.

L-iċken ittra mill-alfabett Ebrajk tqawwilna qalbna

X’kien il-punt taʼ Ġesù meta tkellem dwar l-iċken ittra tal-alfabett?

Ġenna fuq l-art—Ħolma jew realtà?

Il-ħsieb li kien hemm ġenna tal-art li ntilfet kienet idea aċċettata ferm fost in-nies matul l-istorja umana. Jistaʼ xi darba jerġaʼ jkollna ġenna bħal din?

X’tgħid il-Bibbja?

L-ansjetà tidher li hi parti mill-ħajja. Nistgħu nsibu serħan minnha?

Iktar Affarijiet Onlajn

In-Nies Għala Jmutu?

It-tweġiba tal-Bibbja għal din il-mistoqsija tagħti kemm faraġ kif ukoll tama.