IT-TORRI TAL-GĦASSA Nru. 2 2019 | Hi l-ħajja taʼ min jgħixha?

Għaddejt minn xi trawma li ġegħlitek tiddubita jekk il-ħajja hix taʼ min jgħixha?

Meta l-ħajja tidher diffiċli wisq

Il-ħajja hi taʼ min jgħixha minkejja kull diffikultà.

Meta jseħħ diżastru

Il-Bibbja tagħti gwida prattika li tistaʼ tgħinek tirkupra minn diżastru naturali.

Meta jmut xi ħadd għażiż

Ikkunsidra ħames suġġerimenti prattiċi li jistgħu jgħinuk tissaporti t-telfa taʼ xi ħadd għażiż.

Meta xi ħadd mill-miżżewġin ma jibqax leali

Ħafna mill-imseħbin innoċenti sabu faraġ mill-Iskrittura.

Meta jkollok marda serja

Sir af kif xi wħud kampaw meta kellhom marda serja.

Meta tħoss li qtajt qalbek mill-ħajja

Ġieli ħassejtek tant dipress li ħsibt li tagħmel suwiċidju? Fejn tistaʼ ddur għall-għajnuna?

Għala l-ħajja hi taʼ min jgħixha

Filwaqt li oħrajn jaf ma jifhmux is-sitwazzjoni tiegħek, kun ċert li Alla jimpurtah u jrid jgħinek.

‘Hu jimpurtah minnek’

Dawn il-versi tal-Bibbja jistgħu jfarrġuk u jsaħħuk.