FIS-26 taʼ Diċembru 2004, terremot b’qawwa taʼ 9.1 heżżeż lil Simeulue, gżira lejn il-Majjistral tas-Sumatra, l-Indoneżja. Għajnejn kulħadd kienu fissi fuq il-baħar. Il-livell tiegħu kien nieżel iktar malajr u ħiereġ iżjed ’il bogħod mis-soltu. Immedjatament, kulħadd beda jiġri lejn l-għoljiet, jgħajjat, “Smong! Smong!” il-kelma għal tsunami bil-lingwa tagħhom. Fi żmien nofs siegħa, mewġ qawwi beda jħabbat mal-kosta, jeqred il-biċċa l-kbira tad-djar u l-irħula.

Il-Gżira taʼ Simeulue kienet l-ewwel post li ntlaqat minn dak it-tsunami qerried. Però, mit-78,000 abitant, 7 biss mietu. Għala mietu relattivament ftit? * Qawl fost in-nies tal-gżira jgħid li ‘Jekk ikun hemm theżżiża qawwija u l-baħar jofrogħ, iġri lejn l-għoljiet, għax il-baħar dalwaqt jitlaʼ l-art.’ Mill-esperjenza tal-passat, in-nies taʼ Simeulue kienu tgħallmu jagħrfu li jkun ġej tsunami mit-tibdil fil-baħar. Talli taw kas it-twissija bil-quddiem, baqgħu ħajjin.

Il-Bibbja titkellem dwar diżastru li ġej, “tribulazzjoni kbira li qatt ma kien hawn bħalha mill-bidu tad-dinja s’issa, le, lanqas jerġaʼ jkun hawn.” (Mattew 24:21) Imma dan mhux it-tmiem tal-pjaneta Art permezz t’attivitajiet taʼ bnedmin irresponsabbli jew xi ġrajja naturali katastrofika—għax l-iskop t’Alla hu li l-art tibqaʼ għal dejjem. (Ekkleżjasti 1:4) Pjuttost, it-tribulazzjoni li ġejja hi azzjoni minn Alla biex ‘jeqred lil dawk li qed jeqirdu l-art.’ Dan se jkun it-tmiem tal-ħażen u t-tbatija kollha. (Rivelazzjoni 11:18; Proverbji 2:22) X’barka se tkun din!

Iżjed minn hekk, għall-kuntrarju tat-tsunamijiet, terremoti, jew eruzzjonijiet vulkaniċi, il-qerda li ġejja mhux se tirriżulta fil-mewt taʼ nies innoċenti. Il-Bibbja tgħid li “Alla hu mħabba,” u Alla, li ismu hu Ġeħova, iwiegħed li “l-ġusti se jirtu l-art, u jgħammru fiha għal dejjem.” (1 Ġwanni 4:8; Salm 37:29) Imma kif tistaʼ tibqaʼ ħaj fit-tribulazzjoni l-kbira u tgawdi l-barkiet imwegħdin? Iċ-ċavetta hi: Agħti kas it-twissija bil-quddiem!

OQGĦOD GĦASSA GĦAT-TIBDIL LI QED ISEĦĦ FID-DINJA

Ma nistgħux inkunu nafu d-data speċifika tat-tmiem tal-ħażen u t-tbatija kollha, għax Ġesù qal: “Dak il-jum u s-siegħa ma jafhom ħadd, la l-anġli tas-smewwiet u lanqas l-Iben, ħlief il-Missier.” Xorta waħda, Ġesù ħeġġiġna ‘nibqgħu għassa.’ (Mattew 24:36; 25:13) Għal xiex? Il-Bibbja ttina deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet dinjin li kellu jkun hemm qabel ma Alla jġib it-tmiem. L-istess bħalma l-bdil f’daqqa fil-livell tal-ilma ġibed l-attenzjoni tar-residenti taʼ Simeulue għal tsunami li kien  ġej, it-tibdil drammatiku taʼ ġrajjiet dinjin jurina li t-tmiem hu fil-qrib. Il-kaxxa f’dan l-artiklu ssemmi xi ftit mill-bidliet drammatiċi li l-Bibbja titkellem dwarhom.

Ngħiduha kif inhi, meta tiħodhom waħda waħda, sa ċertu punt, xi ġrajjiet jew kundizzjonijiet imniżżlin fil-kaxxa ġraw fil-passat. Imma Ġesù qal li malli naraw “dan kollu” nkunu nafu li t-tmiem hu qrib. (Mattew 24:33) Staqsi lilek innifsek, ‘Meta fl-istorja tad-dinja dawn l-affarijiet kollha deskritti (1) ġraw fuq skala globali (2) seħħew flimkien, u (3) marru mill-ħażin għall-agħar bil-mod il-mod?’ Biċ-ċar, qed ngħixu fi żmien bħal dan.

ESPRESSJONI TAL-IMĦABBA T’ALLA

“Sistemi li jħabbru twissijiet bil-quddiem . . . veru jsalvaw il-ħajjiet,” qal eks president tal-Istati Uniti. Wara t-tsunami tal-2004, sistema li tavża bil-quddiem ġiet installata fir-reġjun effettwat fi sforz biex tipprevieni li jerġaʼ jkun hemm telf taʼ ħajjiet fil-futur. B’mod simili, Alla għamel arranġament biex tingħata twissija qabel jiġi t-tmiem. Il-Bibbja bassret: “Din l-aħbar tajba tas-saltna tiġi pridkata fl-art abitata kollha bħala xiehda lill-ġnus kollha; u mbagħad jiġi t-tmiem.”—Mattew 24:14.

Biss biss, is-sena l-oħra x-Xhieda taʼ Ġeħova qattgħu ’l fuq sew minn 1.9 biljun siegħa jippritkaw l-aħbar tajba f’240 pajjiż u b’iżjed minn 700 lingwa. Dan l-iżvilupp taʼ żmien modern joffri prova qawwija li t-tmiem hu qrib. Imqanqlin mill-imħabba lejn għajrhom, ix-Xhieda taʼ Ġeħova jagħmlu kull sforz biex javżaw lil ħaddieħor dwar il-jum taʼ ġudizzju t’Alla li ġej dalwaqt. (Mattew 22:39) Il-fatt li int tistaʼ tibbenefika minn din l-informazzjoni hu evidenza tal-imħabba li Ġeħova għandu għalik. Ftakar, “[Alla] ma jixtieqx li xi  ħadd jinqered imma jixtieq li kulħadd jasal għall-indiema.” (2 Pietru 3:9) Int se tirreaġixxi għall-imħabba t’Alla u tismaʼ t-twissija bil-quddiem?

AĦRAB BIEX ISSALVA!

Ftakar li r-residenti tal-irħula taʼ maʼ xatt il-baħar taʼ Simeulue ħarbu lejn art ogħla għas-sigurtà malli raw il-baħar jofrogħ. L-azzjoni deċiżiva tagħhom kienet tfisser li jibqgħu ħajjin. Biex tibqaʼ ħaj fit-tribulazzjoni li ġejja, int ukoll għandek taħrab lejn art ogħla, biex ngħidu hekk, qabel ma jkun tard wisq. Kif? Il-profeta Isaija ġie ispirat biex jikteb dwar stedina li tqanqal u li qed tingħata waqt “l-aħħar parti tal-jiem,” iż-żmien li fih issa qed ngħixu. Tgħid: “Ejjew, ħa nitilgħu lejn il-muntanja taʼ Ġeħova, . . . hu jgħallimna dwar triqatu, u aħna nimxu fil-mogħdijiet tiegħu.”—Isaija 2:2, 3.

Jekk tmur fil-quċċata taʼ muntanja jkollok ħarsa elevata u post taʼ sigurtà. B’mod simili, li miljuni taʼ nies madwar id-dinja llum isiru jafu l-mogħdijiet t’Alla permezz tal-paġni tal-Bibbja qed jgħinhom jagħmlu tibdil siewi f’ħajjithom. (2 Timotju 3:16, 17) Billi jagħmlu dan, jibdew ‘jimxu fil-mogħdijiet tiegħu’ u jgawdu l-barka u l-protezzjoni tiegħu.

Int se tilqaʼ din l-istedina u tieħu vantaġġ mill-protezzjoni kollha mħabba li jagħti Alla f’dawn il-jiem kritiċi? Inħeġġuk teżamina bir-reqqa l-evidenza Skritturali tal-aħħar jiem ippreżentata fil-kaxxa f’dan l-artiklu. Ix-Xhieda taʼ Ġeħova fl-inħawi tiegħek se jkunu ferħanin jipprovdu kwalunkwe għajnuna li jkollok bżonn biex tifhem ċar l-iskritturi pprovduti u wkoll juruk kif tapplikahom. Jew tistaʼ ssib it-tweġibiet għall-mistoqsijiet tiegħek billi żżur il-Websajt tagħna, www.jw.org/mt. Ikklikkja fuq TAGĦLIM TAL-BIBBJA >MISTOQSIJIET DWAR IL-BIBBJA MWEĠBIN.

^ par. 3 Dan it-tsunami fl-2004 ħa l-ħajja taʼ ’l fuq minn 220,000 ruħ—wieħed mill-iżjed tsunamijiet qerrieda fl-istorja miktuba.