Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Kien Pietru l-ewwel papa?

Kien Pietru l-ewwel papa?

“Il-Kardinal Jorge Mario Bergoglio, S.J., ġie elett Papa, il-265 suċċessur taʼ Pietru.”—IS-SERVIZZ TAL-INFORMAZZJONI TAL-VATIKAN, IL-BELT TAL-VATIKAN, 13 TAʼ MARZU 2013.

“L-isqof taʼ Ruma għandu d-dritt għall-primat fuq il-Knisja universali, ladarba hu s-suċċessur taʼ San Pietru, li rċieva dan il-privileġġ mingħand Ġesù Kristu.”—THE PRIMACY OF THE BISHOP OF ROME DURING THE FIRST THREE CENTURIES, 1903, TAʼ VINCENT ERMONI.

“Mela, jekk xi ħadd jgħid . . . li l-Papa Ruman mhux is-suċċessur tal-Imbierek Pietru f’dan il-primat; ħalli jkun anatema [jiġifieri ddikjarat eretiku].”—L-EWWEL KONĊILJU TAL-VATIKAN, 18 TAʼ LULJU 1870.

GĦAL miljuni taʼ Kattoliċi madwar id-dinja, id-digriet tal-1870 tal-ewwel Konċilju tal-Vatikan hu domma tal-knisja, tagħlim li qatt ma jistaʼ jinbidel u li għandu jiġi obdut. Madankollu, ikun tajjeb tistaqsi, Hu tagħlim Skritturali? Iżjed minn hekk, il-Papa Franġisku veru hu s-suċċessur tal-appostlu Pietru? U kien Pietru l-ewwel papa?

“FUQ DIN IL-BLATA JIENA NIBNI L-KNISJA TIEGĦI”

Id-digriet tal-1870 tal-ewwel Konċilju tal-Vatikan kien ibbażat primarjament fuq l-interpretazzjoni tiegħu taʼ Mattew 16:16-19 u Ġwanni 21:15-17. Il-konversazzjonijiet bejn Ġesù u Pietru li naqraw f’dawn is-siltiet kif ukoll f’rakkonti Bibliċi oħra juru li l-appostlu Pietru kellu rwol importanti fl-istorja tal-Kristjanità tal-bidu. Infatti, l-ewwel darba li ltaqgħu, Ġesù bassar li Pietru kien se juri kwalitajiet sodi daqs il-blat f’ħajtu. (Ġwanni 1:42) Imma ta Kristu l-primat lil Pietru?

F’Mattew 16:17, 18, insibu l-kliem taʼ Ġesù lil Pietru: “Jiena ngħidlek: Inti Pietru [li ismu jfisser “Biċċa Blata”], u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi.” * Kien Ġesù qed jgħid li l-“Knisja,” jew kongregazzjoni tiegħu, kienet se tinbena fuq Pietru, fuq raġel? Kien Pietru se jkun kap fuq is-segwaċi l-oħra kollha taʼ Ġesù? L-appostli l-oħra li kienu preżenti għal dik il-konversazzjoni kif fehmu l-kliem taʼ Ġesù? L-Evanġelji juru li iktar tard, f’okkażjonijiet diversi, huma argumentaw dwar min minnhom kien l-ikbar. (Mattew 20:20-27; Marku 9:33-35; Luqa 22:24-26) Li kieku Ġesù kien diġà ta l-primat, jew is-superjorità, lil Pietru, setaʼ jkun hemm xi dubju dwar min kien l-ikbar fost l-appostli?

Pietru stess kif fehem il-kliem taʼ Ġesù? Pietru trabba bħala Iżraeli, u kien familjari maʼ diversi  profeziji Ebrajċi li jitkellmu dwar “ġebla” jew “ġebla tax-xewka.” (Isaija 8:13, 14; 28:16; Żakkarija 3:9) Meta kkwota waħda minnhom f’ittra lil sħabu kredenti, Pietru spjega li l-“ġebla tax-xewka” pprofetizzata kienet il-Mulej Ġesù Kristu, il-Messija. Pietru uża l-kelma Griega petra (l-istess kelma li uża Ġesù f’Mattew 16:18) għal Kristu biss.—1 Pietru 2:4-8.

L-appostlu Pawlu kien segwaċi leali ieħor taʼ Ġesù. Kien jemmen Pawlu li Ġesù kien ta l-primat lil Pietru? Pawlu għaraf il-pożizzjoni taʼ Pietru fil-kongregazzjoni Kristjana tal-bidu meta kiteb li Pietru kien fost dawk li “kienu meqjusin bħala l-kolonni.” Għal Pawlu, kien hemm iżjed minn ‘kolonna’ waħda. (Galatin 2:9) Iżjed minn hekk, li kieku Pietru kien maħtur bħala l-kap tal-kongregazzjoni minn Ġesù, kif setaʼ jkun sempliċement meqjus, jiġifieri magħruf jew maħsub minn sħabu kredenti, li jkun kolonna?

Meta kiteb dwar ċerti inkonsistenzi fil-mod kif Pietru ttratta lin-nies, bir-rispett imma bil-miftuħ, Pawlu qal: “Waqaftlu f’wiċċu, għaliex kellu tort.” (Galatin 2:11-14) Pawlu ma ħasibx li Kristu kien bena l-knisja, jew il-kongregazzjoni, tiegħu fuq Pietru jew kwalunkwe raġel imperfett ieħor. Għall-kuntrarju, kien jemmen li l-kongregazzjoni kienet mibnija fuq Ġesù Kristu bħala l-pedament. Għal Pawlu, “il-blata kienet Kristu.”—1 Korintin 3:9-11; 10:4.

“INTI PIETRU . . . ”

Mela kif għandna nifhmu l-kliem: “Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi”? Biex nifhmu tajjeb ċerta silta, irridu naqraw il-kuntest tagħha. Dwar xiex kienu qed jitkellmu Ġesù u Pietru? Ġesù kien għadu kemm staqsa lid-dixxipli tiegħu: “Intom min tgħidu li jien?” Mingħajr ma qagħad jaħsibha, Pietru wieġeb: “Inti l-Messija, Bin Alla l-ħaj.” Imbagħad Ġesù faħħar lil Pietru u żied li kien se jibni “l-Knisja,” jew il-kongregazzjoni,  tiegħu fuq “blata” jerġaʼ iżjed soda, dik li Pietru kien għadu kif esprima l-fidi fiha—Ġesù nnifsu.—Mattew 16:15-18.

Kif għandna nifhmu l-kliem taʼ Ġesù: “Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi”?

Fi qbil maʼ dan, ħafna minn “Missirijiet il-Knisja” kitbu li l-blata taʼ Mattew 16:18 hi Kristu. Pereżempju, Wistin fis-seklu ħamsa kiteb: “Il-Mulej qal: ‘Fuq din il-blata se nibni l-Knisja tiegħi,’ għax Pietru kien qallu: ‘Inti l-Kristu l-Iben t’Alla l-ħaj.’ Allura fuq din il-blata, li int stqarrejt, li se nibni l-Knisja tiegħi.” Wistin qal ripetutament li dik “il-Blata (Petra) kienet Kristu.”

Li kieku jiġu ġġudikati skont id-duttrina li għandha l-knisja bħalissa, Wistin u oħrajn kienu jitqiesu eretiċi. Infatti, skont it-teologu Żvizzeru Ulrich Luz, il-fehma ġenerali dwar dan is-suġġett fost l-istudjużi tal-Bibbja tal-lum kienet tkun ikkundannata bħala ereżija mill-Konċilju tal-Vatikan tal-1870.

IL-PAPA—SUĊĊESSUR TAʼ PIETRU?

L-appostlu Pietru ma kienx jaf bit-titlu “papa.” Infatti, sad-disaʼ seklu, ħafna isqfijiet li ma kinux papa applikaw it-titlu għalihom infushom. Minkejja dan, sa tard fis-seklu 11 il-kelma rari ntużat bħala titlu uffiċjali. Iżjed minn hekk, l-ebda Kristjan tal-bidu ma ħaseb li xi primat li jingħad li ngħata lil Pietru m’għadda lil xi suċċessur. Għalhekk, l-istudjuż Ġermaniż Martin Hengel wasal għall-konklużjoni li “m’hemm xejn fl-istorja jew fit-teoloġija li jwassal għal dak li iżjed tard sar ‘primat’ papali.”

Biex nikkonkludu: Kien Pietru l-ewwel papa? Kellu suċċessuri? Hi d-domma Kattolika tal-primat tal-papa valida Skritturalment? L-unika tweġiba korretta għal kull mistoqsija hi sempliċi le. Minkejja dan, jibqaʼ l-fatt li bla dubju Ġesù verament bena l-knisja tiegħu, il-kongregazzjoni vera tiegħu, fuqu nnifsu. (Efesin 2:20) Għalhekk, għal kull wieħed minna, il-mistoqsija importanti hi, Sibt jien dik il-kongregazzjoni vera?

^ par. 8 Il-kwotazzjonijiet Bibliċi kollha f’dan l-artiklu huma meħudin mill-Bibbja tal-Għaqda Biblika Maltija, il-verżjoni użata mill-Knisja Kattolika f’Malta.