IT-TORRI TAL-GĦASSA Nru. 1 2016 | Għala għandek tkun onest?

Il-biċċa l-kbira tan-nies jigdbu mill-inqas darba waqt konversazzjoni t’10 minuti. Għala għandek tipprova tkun differenti?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Hi antikwata l-onestà?

L-esperjenza taʼ Hitoshi tistaʼ ġġiegħlek taħseb li hekk hu.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Kif id-diżonestà teffettwa lilek

Sir af il-verità dwar il-gideb.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Għala jaqbillek tkun onest

Esperjenzi personali juru l-valur tal-onestà.

L-ipokresija—Tgħid għad tispiċċa?

Xi ħadd ipokrita biegħdek mill-politika, mir-reliġjon, jew mid-dinja kummerċjali?

Kont taf?

Veru li marru Lhud “minn kull ġens taħt is-sema” lejn Ġerusalemm f’Pentekoste tas-sena 33 WK? Fejn sabu joqogħdu l-eluf li marru għall-festi Lhudin f’Ġerusalemm?

Kien Pietru l-ewwel papa?

X’ried ifisser Ġesù meta qal: “Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi”?

GĦERF MILL-QEDEM GĦAL DINJA MODERNA

Tkunx ansjuż

Ġesù ma qalx biss biex tieqaf tkun ansjuż, hu spjega wkoll kif.

X’tgħid il-Bibbja?

Jistgħu l-mejtin jerġgħu jgħixu?

Iktar Affarijiet Onlajn

Tista’ l-Bibbja Tgħinni Jekk Jien Dipress?

Hemm tliet affarijiet li Alla jagħti b’mod ġeneruż lil dak li jkun biex jgħinu jkampa mas-sentimenti tad-dipressjoni.