IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU Mejju 2019

Din il-ħarġa fiha l-artikli għall-istudju li se jiġu studjati bejn l-1 taʼ Lulju u l-4 t’Awwissu 2019.

L-imħabba u l-ġustizzja fil-kongregazzjoni Kristjana

X’inhi l-liġi tal-Kristu u kif tinkuraġġixxi l-ġustizzja?

L-imħabba u l-ġustizzja minkejja l-ħażen

Il-ġenituri kif jistgħu jipproteġu lil uliedhom minn abbuż, u l-anzjani x’jistgħu jagħmlu biex jipproteġu lill-kongregazzjoni?

Nipprovdu faraġ lill-vittmi t’abbuż

Il-Kelma t’Alla, l-anzjani, u l-aħwa nisa maturi spiritwalment kif jistgħu jfarrġu lill-vittmi t’abbuż?

Titqarrqux bl-“għerf taʼ din id-dinja”

Ġeħova għala hu l-uniku Sors taʼ gwida taʼ min jafdah? Il-Bibbja kif tgħinna jkollna ħarsa bilanċjata tagħna nfusna?

Tejjeb il-mod kif tistudja!

Kif nistgħu niddeċiedu x’inhu l-iktar importanti u kif nibbenefikaw bis-sħiħ mill-istudju personali tal-Bibbja?