IT-TORRI TAL-GĦASSA Nru. 3 2016 | Meta xi ħadd maħbub imut

Kulħadd jiġi effettwat bil-weġgħat li ġġib magħha l-mewt. X’nistgħu nagħmlu meta membru għażiż tal-familja jew xi ħabib imut?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Meta xi ħadd maħbub imut

Kif nistgħu nkampaw bin-niket? U hemm xi tama għall-maħbubin tagħna li?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Huwa ħażin li titnikket?

Xi ngħidu jekk oħrajn jaħsbu li r-reazzjoni tiegħek tkun esaġerata meta jmutlek xi ħadd maħbub?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Kif tkampa man-niket tiegħek

Il-Bibbja tipprovdi għajnuniet prattiċi li wrew li huma taʼ suċċess.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Infarrġu lil dawk li jitnikktu

Anke ħbieb tal-qalb jistgħu ma jindunawx bi bżonn importanti taʼ nies imnikktin.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

Il-mejtin se jerġgħu jgħixu!

Hija t-tama tal-Bibbja realistika?

Kont taf?

Min kien missier Ġużeppi? Xi drappijiet u żebgħa kien hemm fi żminijiet Bibliċi?

IL-BIBBJA TBIDDEL IL-ĦAJJIET

Tgħallimt nirrispetta lin-nisa u lili nnifsi

Joseph Ehrenbogen qara xi ħaġa fil-Bibbija li għenitu jbiddel kompletament ħajtu.

IMITA L-FIDI TAGĦHOM

“Irrid immur”

Minbarra l-fidi, Rebekka kellha diversi kwalitajiet oħra li jispikkaw.

X’tgħid il-Bibbja?

Hu ħażin li tlissen l-isem t’Alla?

Iktar Affarijiet Onlajn

In-Nies Għala Jmutu?

It-tweġiba tal-Bibbja għal din il-mistoqsija tagħti kemm faraġ kif ukoll tama.