Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Grati li nirċievu l-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla

Grati li nirċievu l-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla

“Aħna lkoll intwerejna qalb tajba mhix mistħoqqa bla tarf.”—ĠWANNI 1:16.

GĦANJIET: 9513

1, 2. (a) Iddeskrivi t-tixbiha taʼ Ġesù tas-sid tal-għalqa tad-dwieli. (b) Din l-istorja kif tispjega l-kwalitajiet tal-ġenerożità u l-qalb tajba mhix mistħoqqa?

GĦODWA waħda, kmieni filgħodu, sid għalqa tad-dwieli mar fis-suq biex isib ħaddiema ħalli jaħdmu għalih. Offrielhom ċertu ammont taʼ flus, u l-irġiel aċċettaw l-offerta. Imma peress li s-sid kellu bżonn iktar ħaddiema, hu reġaʼ mar fis-suq diversi drabi matul il-jum biex isib iktar ħaddiema. Hu offra li jħallas lill-irġiel kollha ammont xieraq. Fl-aħħar tal-ġurnata, is-sid ġabar lill-ħaddiema kollha ħalli jħallashom. U kemm jekk ħadmu l-ġurnata kollha u kemm jekk ħadmu siegħa biss, hu tahom l-istess ammont taʼ flus. Però, meta l-irġiel li kienu ħadmu l-ġurnata kollha bdew jilmentaw, is-sid qal: ‘Intom ma qbiltux mal-offerta li għamiltilkom? M’għandix dritt jien nagħti lill-ħaddiema tiegħi dak li rrid? Jew qed tgħiru għax jien ġeneruż?’—Mattew 20:1-15.

 2 L-istorja taʼ Ġesù tgħallimna lezzjoni importanti dwar “il-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla.” (Aqra t-2 Korintin 6:1.) Kif? Xi wħud għandhom mnejn jaħsbu li l-irġiel li ħadmu l-ġurnata kollha kien ħaqqhom iktar flus mill-oħrajn. Imma s-sid wera qalb tajba mhix mistħoqqa lejn il-ħaddiema li ma ħadmux ġurnata sħiħa. Espert minnhom qal hekk dwar il-frażi “qalb tajba mhix mistħoqqa” kif tintuża fil-Bibbja: “L-idea bażika tal-kelma hi rigal b’xejn u li mhuwiex mistħoqq, xi ħaġa li tingħata lil raġel li ma ħadimx għaliha u li ma ħaqqux.”

IR-RIGAL ĠENERUŻ TA’ ĠEĦOVA

3, 4. Ġeħova għala wera l-qalb tajba mhix mistħoqqa mal-umanità kollha, u kif għamel dan?

3 Il-Bibbja tgħidilna li l-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla hi “għotja b’xejn.” (Efesin 3:7) Peress li ma nistgħux nobdu lil Ġeħova b’mod perfett, ma jistħoqqilna li nirċievu l-ebda tip taʼ qalb tajba mingħand Alla. Infatti, jistħoqqilna mmutu. Is-Sultan Salamun qal: “M’hemm l-ebda bniedem ġust fuq l-art li dejjem jagħmel it-tajjeb u ma jidnibx.” (Ekkleżjasti 7:20) Iktar tard, l-appostlu Pawlu qal: “Għax kollha dinbu u jonqsu milli jilħqu l-glorja t’Alla,” u “l-ħlas li jagħti d-dnub hu l-mewt.”—Rumani 3:23; 6:23a.

4 Minħabba li Ġeħova tant iħobb lill-bnedmin, hu bagħat “l-Iben uniġenitu tiegħu” biex imut għalina. Dan kien l-akbar att taʼ qalb tajba li qatt kien hawn u li qatt jistaʼ jkun hawn. (Ġwanni 3:16) Pawlu qal li Ġesù issa hu “inkurunat bi glorja u unur talli bata l-mewt, biex bil-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla jduq il-mewt għal kull bniedem.” (Ebrej 2:9) Iva, “l-għotja li jagħti Alla hi l-ħajja taʼ dejjem bi Kristu Ġesù, il-Mulej tagħna.”—Rumani 6:23b.

5, 6. X’jirriżulta meta nkunu (a) maħkumin mid-dnub? (b) immexxijin mill-qalb tajba mhix mistħoqqa?

5 Għala nidinbu u mmutu? Il-Bibbja tgħid li “bin-nuqqas taʼ bniedem wieħed il-mewt saltnet.” Għalhekk, peress li aħna ġejjin minn Adam, aħna imperfetti u mmutu. (Rumani 5:12, 14, 17) Madanakollu, xorta nistgħu nagħżlu li ma nkunux maħkumin, jew kontrollati, mid-dnub. Dan kif inhu possibbli? Meta nuru fidi fis-sagrifiċċju taʼ Kristu bħala fidwa, inkunu nistgħu nibbenefikaw mill-qalb tajba u ġeneruża taʼ Ġeħova. Il-Bibbja tgħid: “Fejn kotor id-dnub, kotrot iktar u iktar il-qalb tajba mhix mistħoqqa. Għal liema għan? Sabiex bħalma d-dnub saltan mal-mewt, hekk ukoll il-qalb tajba mhix mistħoqqa ssaltan bil-ġustizzja għall-ħajja taʼ dejjem permezz taʼ Ġesù Kristu.”—Rumani 5:20, 21.

6 Għalkemm għadna midinbin, m’għandniex għalfejn inħallu d-dnub isaltan fuqna. Allura meta nagħmlu xi ħaġa ħażina, nitolbu lil Ġeħova għall-maħfra. Pawlu wissiena: “Id-dnub m’għandux jiddominakom, ladarba m’intomx taħt il-liġi imma taħt il-qalb tajba mhix mistħoqqa.” (Rumani 6:14) Għalhekk, kif nistgħu nibbenefikaw mill-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla?  Pawlu qal: “Il-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla . . . tgħallimna nwarrbu dak kollu li hu kontra r-rieda t’Alla u x-xewqat tad-dinja u ngħixu sewwa b’moħħ f’loku u b’devozzjoni lejn Alla f’din is-sistema.”—Titu 2:11, 12.

IL-QALB TAJBA T’ALLA “ESPRESSA B’DIVERSI MODI”

7, 8. Xi tfisser l-espressjoni li l-qalb tajba mhix mistħoqqa taʼ Ġeħova hi “espressa b’diversi modi”? (Ara l-ewwel stampi.)

7 L-appostlu Pietru kiteb: “Bħala prokuraturi mill-aħjar tal-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla espressa b’diversi modi, aqdu lil xulxin skond l-għotja li rċieva kull wieħed minnkom.” (1 Pietru 4:10) Xi tfisser l-espressjoni li l-qalb tajba mhix mistħoqqa taʼ Ġeħova hi “espressa b’diversi modi”? Ifisser li, ikunu xi jkunu d-diffikultajiet li nħabbtu wiċċna magħhom fil-ħajja, Ġeħova se jagħtina dak li għandna bżonn biex nissaportu. (1 Pietru 1:6) Dejjem se jagħtina eżattament dak li għandna bżonn biex inkampaw maʼ kull prova.

Ġeħova dejjem jgħinna nkampaw maʼ kwalunkwe prova jew diffikultà

8 L-appostlu Ġwanni kiteb: “Mill-milja tiegħu aħna lkoll intwerejna qalb tajba mhix mistħoqqa bla tarf.” (Ġwanni 1:16) Peress li Ġeħova juri din il-qalb tajba b’ħafna modi, aħna nirċievu bosta barkiet. X’inhuma xi ftit minn dawn il-barkiet?

9. Kif nibbenefikaw mill-qalb tajba taʼ Ġeħova, u kif nistgħu nuru li aħna grati?

9 Ġeħova jaħfrilna dnubietna. Grazzi għall-qalb tajba tiegħu, Ġeħova jaħfrilna dnubietna. Imma jagħmel dan biss jekk nindmu u nkomplu niġġieldu kontra x-xewqat midinba tagħna. (Aqra l-1 Ġwanni 1:8, 9.) Pawlu spjega lill-Kristjani midlukin taʼ żmienu kif Ġeħova jaħfer id-dnubiet. Hu qal: “[Alla] ħelisna mill-awtorità tad-dlam u daħħalna fis-saltna taʼ l-Iben taʼ mħabbtu, li permezz tiegħu għandna l-ħelsien tagħna bil-fidwa, il-maħfra taʼ dnubietna.” (Kolossin 1:13, 14) Tant aħna grati għall-ħniena t’Alla li rridu nfaħħruh. U peress li Ġeħova jaħfrilna dnubietna, nistgħu wkoll nirċievu ħafna barkiet meraviljużi oħra.

10. Xi ngawdu grazzi għall-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla?

10 Jistaʼ jkollna relazzjoni paċifika m’Alla. Aħna imperfetti, u allura minn mindu nitwieldu, aħna għedewwa t’Alla. Iżda Pawlu qal: “Meta konna għedewwa, erġajna tħabbibna m’Alla permezz tal-mewt taʼ Ibnu.” (Rumani 5:10) Bis-saħħa tal-fidwa, nistgħu nerġgħu nitħabbu m’Alla, jiġifieri, nistgħu nkunu fil-paċi miegħu u nsiru l-ħbieb tiegħu. Pawlu spjega kif dan hu konness mal-qalb tajba mhix mistħoqqa taʼ Ġeħova meta qal hekk lil ħutu midlukin: “Issa li ġejna dikjarati ġusti minħabba l-fidi, ħa ngawdu l-paċi m’Alla permezz tal-Mulej tagħna Ġesù Kristu, li permezz tiegħu wkoll aħna ksibna  l-mezz biex nersqu bil-fidi lejn din il-qalb tajba mhix mistħoqqa li ninsabu fiha issa.” (Rumani 5:1, 2) Kemm aħna grati li ngawdu ħbiberija paċifika maʼ Ġeħova!

Modi taʼ kif tintwera l-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla: Il-privileġġ li nisimgħu l-aħbar tajba (Ara paragrafu 11)

11. Il-midlukin kif iwasslu n-“nagħaġ oħrajn” lejn is-sewwa?

11 Nistgħu nsiru ġusti quddiem Alla. Il-profeta Danjel kiteb li matul iż-żmien tat-tmiem, “dawk li għandhom id-dehen,” jiġifieri l-midlukin, se “jwasslu lill-ħafna lejn is-sewwa.” (Aqra Danjel 12:3.) Il-midlukin kif jagħmlu dan? Huma jippritkaw l-aħbar tajba u jgħallmu lil miljuni taʼ “nagħaġ oħrajn” il-liġijiet taʼ Ġeħova. (Ġwanni 10:16) Jgħinuhom ikollhom waqfa ġusta, jew sewwa, quddiem Alla, u dan hu possibbli biss minħabba l-qalb tajba mhix mistħoqqa taʼ Ġeħova. Pawlu spjega: “Bħala għotja b’xejn qed jiġu dikjarati ġusti bil-qalb tajba mhix mistħoqqa tiegħu [t’Alla] permezz tal-ħelsien bil-fidwa mħallsa minn Kristu Ġesù.”—Rumani 3:23, 24.

Il-barka tat-talb (Ara paragrafu 12)

12. It-talb kif inhu konness mal-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla?

12 Nistgħu nersqu qrib t’Alla permezz tat-talb. Grazzi għall-qalb tajba mhix mistħoqqa tiegħu, nistgħu nitolbu lil Ġeħova. Pawlu jsejjaħ it-tron taʼ Ġeħova “t-tron tal-qalb tajba mhix mistħoqqa,” u hu jistidinna navviċinawh “bil-libertà tal-kelma.” (Ebrej 4:16a) Nistgħu nitolbu lil Ġeħova fi kwalunkwe ħin permezz taʼ Ġesù. Dan tassew hu unur kbir! Pawlu qal: “Għandna din il-libertà tal-kelma  u nistgħu nersqu bil-fiduċja permezz tal-fidi tagħna fih.”—Efesin 3:12.

Għajnuna f’waqtha (Ara paragrafu 13)

13. Il-qalb tajba t’Alla kif tistaʼ tipprovdilna “għajnuna f’waqtha”?

13 Nistgħu niksbu l-għajnuna f’waqtha. Pawlu ħeġġiġna nitolbu lil Ġeħova spiss, “sabiex insibu ħniena u qalb tajba mhix mistħoqqa għall-għajnuna f’waqtha.” (Ebrej 4:16b) Kull meta nkunu qed ngħaddu minn provi jew diffikultajiet f’ħajjitna, nistgħu nitolbu bil-ħeġġa lil Ġeħova biex jgħinna. U hu jwieġeb it-talb tagħna avolja mhuwiex obbligat li jagħmel dan. Spiss juża lil ħutna rġiel u nisa biex jgħinna. Ġeħova jwieġeb it-talb tagħna ħalli “nkunu mimlijin kuraġġ u ngħidu: ‘Ġeħova hu dak li jgħinni; m’iniex se nibżaʼ. X’jistaʼ jagħmilli l-bniedem?’”—Ebrej 13:6.

14. Kif nibbenefikaw mill-qalb tajba taʼ Ġeħova?

14 Nistgħu nirċievu faraġ li jmiss il-qalb. Hi barka kbira li Ġeħova jfarraġna kull meta jkollna stress emozzjonali. (Salm 51:17) Meta l-Kristjani f’Tessalonika kienu qed ibatu l-persekuzzjoni, Pawlu kiteb: “Jalla l-Mulej tagħna Ġesù Kristu nnifsu u Alla Missierna, li ħabbewna u b’qalb tajba mhix mistħoqqa tawna faraġ dejjiemi u tama sabiħa, ifarrġu lil qlubkom u jissodawkom.” (2 Tessalonikin 2:16, 17) Kemm hu taʼ faraġ li nkunu nafu li permezz taʼ din il-qalb tajba, Ġeħova jħobbna u jimpurtah minna!

15. Grazzi għall-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla, x’tama għandna?

15 Għandna t-tama taʼ ħajja taʼ dejjem. Peress li aħna midinbin, m’għandna l-ebda tama mingħajr l-għajnuna taʼ Ġeħova. (Aqra Salm 49:7, 8.) Imma Ġeħova tana tama meraviljuża. X’inhi? Ġesù qal: “Din hi r-rieda taʼ Missieri, li kulmin jara lill-Iben u jeżerċita l-fidi fih ikollu l-ħajja taʼ dejjem.” (Ġwanni 6:40) Għalhekk, għandna t-tama li ngħixu għal dejjem minħabba l-qalb tajba taʼ Ġeħova. Pawlu qal: “Intweriet il-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla li ġġib is-salvazzjoni lil kull xorta taʼ bnedmin.”—Titu 2:11.

IDDAWWARX IL-QALB TAJBA T’ALLA FI SKUŻA BIEX TIDNEB

16. Xi Kristjani tal-bidu kif ħadu vantaġġ mill-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla?

16 Aħna nirċievu ħafna barkiet minħabba l-qalb tajba mhix mistħoqqa taʼ Ġeħova. Madanakollu, m’għandniex nieħdu vantaġġ mill-qalb tajba tiegħu, jiġifieri ndawruha fi skuża biex nidinbu. Fost il-Kristjani tal-bidu, kien hemm xi wħud li pprovaw “idawru l-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla . . . fi skuża għall-kondotta laxka.” (Ġuda 4) Dawn il-Kristjani żleali milli jidher ħasbu li setgħu jidinbu u li Ġeħova dejjem kien se jaħfrilhom. Saħansitra pprovaw iġiegħlu lil ħuthom jingħaqdu magħhom f’li jidinbu. Anki llum il-ġurnata, kull min jagħmel hekk ikun qed “jiddisprezza bla mistħija l-ispirtu tal-qalb tajba mhix mistħoqqa.”—Ebrej 10:29.

17. Pietru liema parir sod ta?

17 Satana qed iqarraq b’xi Kristjani llum. Dan jagħmlu billi jġegħelhom jaħsbu li jistgħu jidinbu u li Ġeħova  se jaħfrilhom kif ġieb u laħaq. Huwa minnu li Ġeħova hu lest li jaħfer lil midinbin li jindmu; però, jistenna li aħna niġġieldu kontra x-xewqat midinba tagħna. Ġeħova nebbaħ lil Pietru biex jikteb: “Għalhekk, maħbubin, billi għandkom dan l-għarfien bil-quddiem, oqogħdu għassa li ma tmorrux tinġarru magħhom bl-iżball taʼ nies li jisfidaw il-liġi, u titilfu s-sodizza tagħkom. Le, imma ibqgħu ikbru fil-qalb tajba mhix mistħoqqa u fl-għarfien dwar il-Mulej u s-Salvatur tagħna Ġesù Kristu.”—2 Pietru 3:17, 18.

IL-QALB TAJBA T’ALLA ĠĠIB MAGĦHA RESPONSABBILTAJIET

18. Minħabba l-qalb tajba mhix mistħoqqa taʼ Ġeħova, liema responsabbiltajiet għandna?

18 Aħna grati ferm għall-qalb tajba li Ġeħova juri b’mod ġeneruż. Għaldaqstant, għandna nużaw l-għotjiet tagħna biex nonoraw lil Ġeħova u ngħinu lil oħrajn. Hu d-dmir tagħna li nagħmlu dan. Kif nistgħu nużaw dawn l-għotjiet? Pawlu jgħid: “Allura, ladarba għandna għotjiet differenti skond il-qalb tajba mhix mistħoqqa li ntwerejna . . . jekk inhu ministeru, ħa nkunu medhijin b’dan il-ministeru; jew min jgħallem, ħa jkun medhi bit-tagħlim; jew min iwiddeb, ħa jkun medhi bit-twiddib; . . . min juri ħniena, ħa juriha bil-ferħ.” (Rumani 12:6-8) Għalhekk, minħabba din il-qalb tajba taʼ Ġeħova, għandna r-responsabbiltà li nistinkaw fil-ministeru, biex ngħallmu l-Bibbja lil oħrajn, biex inħeġġu lil ħutna, u biex naħfru lil kull min forsi jweġġagħna.

19. Liema responsabbiltà li għandna se neżaminaw fl-artiklu li jmiss?

19 Bħala wħud li ġejna mberkin mill-qalb tajba taʼ Ġeħova, għandna nitqanqlu nagħmlu l-almu tagħna biex nagħtu “xiehda bir-reqqa dwar l-aħbar tajba tal-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla.” (Atti 20:24) Se neżaminaw din ir-responsabbiltà fl-artiklu li jmiss.