Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ibqaʼ żomm is-saħħa spiritwali tiegħek waqt li taqdi f’qasam taʼ lingwa barranija

Ibqaʼ żomm is-saħħa spiritwali tiegħek waqt li taqdi f’qasam taʼ lingwa barranija

“Dak li għedt int ħżintu f’qalbi bħal teżor.”—SALM 119:11.

GĦANJIET: 142, 92

1-3. (a) X’għandha dejjem tkun l-iktar ħaġa importanti għalina? (b) Xi sfidi partikulari għandhom dawk li qed jitgħallmu lingwa ġdida, u dan x’mistoqsijiet iqajjem? (Ara l-ewwel stampa.)

ILLUM, ħafna mix-Xhieda taʼ Ġeħova qegħdin iħabirku f’li jgħinu fit-twettiq tal-profezija biex jippritkaw “lil kull ġens u tribù u lsien u poplu.” (Rivelazzjoni 14:6) Int wieħed fost dawk li qed jitgħallmu lingwa oħra? Xi wħud jaqdu bħala missjunarji jew jippritkaw f’pajjiż ieħor fejn il-bżonn hu akbar. Oħrajn bdew jattendu laqgħat taʼ lingwa barranija fil-pajjiż tagħhom.

2 Il-qaddejja kollha t’Alla jeħtieġ li jżommu s-saħħa spiritwali tagħhom u tal-familja bħala l-iktar ħaġa importanti. (Mattew 5:3) Madankollu, xi drabi nistgħu tant inkunu mħabbtin li jkun diffiċli nsibu ħin għal studju personali siewi. Imma dawk li qegħdin f’kongregazzjoni taʼ lingwa barranija għandhom diffikultajiet oħrajn.

3 Dawk li jaqdu f’kongregazzjoni taʼ lingwa barranija għandhom bżonn jitgħallmu lingwa ġdida, imma għandhom bżonn ukoll jagħmlu ċert li jistudjaw regolarment l-affarijiet profondi t’Alla. (1 Korintin 2:10) Kif jistgħu jagħmlu dan jekk ma jifhmux għalkollox dak li jintqal fil-kongregazzjoni? U għala għandhom ġenituri Kristjani li jaqdu f’kongregazzjoni taʼ lingwa barranija jagħmlu ċert li l-verità tilħaq qalb uliedhom?

PERIKLU GĦAR-RELAZZJONI TAGĦNA MAʼ ĠEĦOVA

4. X’jistaʼ jpoġġi r-relazzjoni tagħna maʼ Ġeħova f’periklu? Agħti eżempju.

4 Meta ma nkunux nistgħu nifhmu t-tagħlim tal-Bibbja b’lingwa barranija, dan jistaʼ jkun taʼ periklu serju għar-relazzjoni tagħna maʼ Ġeħova. Meta Neħemija mar lura Ġerusalemm, hu nnota li ftit mit-tfal hemmhekk ma setgħux jitkellmu bil-lingwa Ebrajka. (Aqra Neħemija 13:23, 24.) Minħabba li dawn it-tfal ma setgħux jifhmu l-Kelma t’Alla, ir-relazzjoni tagħhom maʼ Ġeħova ddgħajfet.—Neħemija 8:2, 8.

5, 6. Xi nnotaw xi ġenituri li jaqdu f’kongregazzjoni taʼ lingwa barranija, u x’inhi l-problema?

5 Xi ġenituri Kristjani li qed jaqdu f’kongregazzjoni taʼ lingwa barranija nnotaw li r-relazzjoni tat-tfal tagħhom maʼ Ġeħova ddgħajfet. Minħabba li t-tfal tagħhom ma jifhmux għalkollox dak li jintqal fil-laqgħat, l-informazzjoni ma tqanqalhomx jaġixxu. Pedro, li mill-Amerika t’Isfel mar jgħix l-Awstralja flimkien maʼ familtu, jgħid: “Meta nitkellmu dwar affarijiet spiritwali, il-qalb u l-emozzjonijiet għandhom ikunu involuti.” [1] (Ara n-nota fl-aħħar.)—Luqa 24:32.

6 Meta naqraw b’lingwa barranija, l-emozzjonijiet tagħna jistgħu ma jkunux involuti daqskemm meta naqraw bil-lingwa tagħna stess. Ukoll, peress li hu diffiċli biex nikkomunikaw b’lingwa oħra, nistgħu tant negħjew li l-qima tagħna lil Ġeħova tiġi effettwata b’mod negattiv. Allura waqt li nżommu b’saħħitha x-xewqa tagħna li naqdu f’kongregazzjoni taʼ lingwa barranija, għandna bżonn ukoll nipproteġu r-relazzjoni tagħna maʼ Ġeħova.—Mattew 4:4.

HUMA PPROTEĠEW IR-RELAZZJONI TAGĦHOM MAʼ ĠEĦOVA

7. Il-Babiloniżi kif ipprovaw jisforzaw lil Danjel jaċċetta l-kultura u r-reliġjon tagħhom?

7 Meta Danjel u l-ħbieb tiegħu kienu eżiljati f’Babilonja, il-Babiloniżi pprovaw jisforzawhom biex jaċċettaw il-kultura u r-reliġjon tagħhom. Kif? Huma għallmuhom “l-ilsien tal-Kaldin” u tawhom ismijiet Babiloniżi. (Danjel 1:3-7) L-isem il-ġdid taʼ Danjel irrefera għal Bel, l-alla prinċipali taʼ Babilonja. Mela hu possibbli li s-Sultan Nebukadnessar ried iġiegħel lil Danjel jemmen li l-alla taʼ Babilonja kellu iktar qawwa mill-Alla taʼ Danjel, Ġeħova.—Danjel 4:8.

Minħabba li studja l-kotba mqaddsa bl-Ebrajk, Danjel żamm ir-relazzjoni tiegħu maʼ Ġeħova b’saħħitha

8. Danjel kif żamm ir-relazzjoni tiegħu maʼ Ġeħova b’saħħitha?

8 F’Babilonja, Danjel ġie offrut l-ikel mill-aqwa tas-sultan. Imma hu kien “deċiż f’qalbu” li ma kienx se jikser il-liġi t’Alla. (Danjel 1:8) Minħabba li kompla  jistudja l-kotba mqaddsa, li kienu bl-Ebrajk, hu żamm ir-relazzjoni tiegħu maʼ Ġeħova b’saħħitha waqt li għex f’art barranija. (Danjel 9:2) Fil-fatt, madwar 70 sena wara li kien mar Babilonja, hu xorta kien għadu magħruf bl-isem Ebrajk tiegħu, Danjel.—Danjel 5:13.

9. X’attitudni kellu l-kittieb taʼ Salm 119 lejn il-Kelma t’Alla?

9 Il-kittieb taʼ Salm 119 kellu jissaporti meta membri tal-palazz irjali tkellmu kontrih. Imma hu sab is-saħħa fil-Kelma t’Alla, u dan għenu jkun differenti minn oħrajn. (Salm 119:23, 61) Hu ħalla l-kliem t’Alla jeffettwalu l-emozzjonijiet tiegħu bil-kbir.—Aqra Salm 119:11, 46.

ŻOMM IR-RELAZZJONI TIEGĦEK MAʼ ĠEĦOVA B’SAĦĦITHA

10, 11. (a) X’għandha tkun il-mira tagħna meta nistudjaw il-Kelma t’Alla? (b) Kif nistgħu nilħqu l-mira tagħna? Agħti eżempju.

10 Għalkemm għandu mnejn ikollna ħafna x’nagħmlu bir-responsabbiltajiet tal-kongregazzjoni u tax-xogħol, ilkoll għandna bżonn nagħmlu ħin għall-istudju personali u għall-qima bħala familja. (Efesin 5:15, 16) Il-mira tagħna m’għandhiex tkun sempliċement li naqraw ħafna paġni jew li nippreparaw kumment għal-laqgħa. Il-mira tagħna għandha tkun li nħallu l-Kelma t’Alla teffettwana u ssaħħilna l-fidi.

11 Biex nilħqu l-mira tagħna, għandna nżommu bilanċ. Meta nistudjaw, ma rridux naħsbu biss dwar il-bżonn taʼ ħaddieħor imma wkoll dwar il-bżonn tagħna stess. (Filippin 1:9, 10) Għandna nifhmu li meta nippreparaw għall-ministeru, għal-laqgħat, jew għal xi taħdita, ma jfissirx neċessarjament li se napplikaw dak li naqraw għalina nfusna. Pereżempju, għalkemm kok irid iduq l-ikel li jsajjar qabel ma jservih, ma jistax jgħix biss bl-ikel li jduq. Jekk irid jibqaʼ f’saħħtu, għandu jipprepara regolarment ikel sustanzjuż għalih. B’mod simili, jekk irridu nsaħħu r-relazzjoni tagħna maʼ Ġeħova, għandna bżonn nistudjaw il-Bibbja regolarment. Studju fil-fond bħal dan jimla l-bżonn personali tagħna.

12, 13. Għala ħafna jħossu li hu t’għajnuna li jistudjaw il-Bibbja bil-lingwa tagħhom stess?

12 Ħafna li jaqdu f’kongregazzjoni taʼ lingwa barranija jħossu li hu t’għajnuna li jistudjaw il-Bibbja regolarment bil-‘lingwa t’art twelidhom.’ (Atti 2:8) Anki l-missjunarji jafu li sabiex jibqgħu b’saħħithom fl-inkarigu barrani tagħhom, ma jistgħux jistrieħu biss fuq dak li jisimgħu fil-laqgħat.

13 Alain, li ilu jitgħallem il-Persjan għal madwar tmien snin, jammetti: “Meta nipprepara għal-laqgħat bil-Persjan, ikolli t-tendenza li niffoka fuq il-lingwa nfisha. Peress li moħħi jkun iktar iffokat fuq li nitgħallem xi ħaġa ġdida, qalbi ma tkunx neċessarjament  imqanqla mill-ħsibijiet spiritwali li nkun qed naqra. Dan hu għala nagħmel ħin regolarment biex nistudja l-Bibbja u pubblikazzjonijiet oħra bil-lingwa tiegħi.”

ILĦAQ QALB ULIEDEK

14. Il-ġenituri minn xiex iridu jagħmlu ċert, u għala?

14 Ġenituri Kristjani għandhom bżonn jagħmlu ċert li l-verità tilħaq qalb u moħħ uliedhom. Ikkunsidra lil Serge u l-mara tiegħu, Muriel, li qdew f’kongregazzjoni taʼ lingwa barranija għal iktar minn tliet snin. Huma bdew jinnotaw li t-tifel tagħhom, li kellu 17-il sena, ma kienx qed jieħu pjaċir waqt il-ministeru u l-laqgħat. “Fejn qabel kien jieħu gost jipprietka bil-lingwa tiegħu, il-Franċiż, issa sar jiddejjaq joħroġ fil-ministeru b’lingwa oħra,” tgħid Muriel. “Meta rrealizzajna li din is-sitwazzjoni kienet qed iżżomm lura t-tifel milli jagħmel progress spiritwali,” jispjega Serge, “iddeċidejna li mmorru lura fil-kongregazzjoni taʼ qabel.”

Agħmel ċert li l-verità tilħaq qalb uliedek (Ara paragrafi 14, 15)

15. (a) X’jistaʼ jgħin lill-ġenituri jiddeċiedu jekk għandhomx jibdlu l-kongregazzjoni? (b) Dewteronomju 6:5-7 liema direzzjoni jagħti lill-ġenituri?

15 X’jistaʼ jgħin lill-ġenituri jiddeċiedu jekk jerġgħux imorru lura f’kongregazzjoni li tuża l-lingwa li t-tfal tagħhom jifhmu l-iktar? L-ewwel, huma jridu jiddeċiedu jekk verament għandhomx biżżejjed ħin u enerġija biex jgħallmu lit-tfal tagħhom iħobbu lil Ġeħova u fl-istess ħin jgħallmuhom ukoll  lingwa barranija. It-tieni, għandhom mnejn jinnotaw li t-tfal tagħhom ma jridux jippritkaw, imorru l-laqgħat, jew saħansitra jaqdu fil-qasam tal-lingwa barranija. Għal dawn ir-raġunijiet, il-ġenituri forsi jiddeċiedu li jmorru lura f’kongregazzjoni li tuża l-lingwa li t-tfal tagħhom jifhmu l-aħjar. Imbagħad, wara li t-tfal jibnu relazzjoni soda maʼ Ġeħova, il-ġenituri jkunu jistgħu jiddeċiedu li jerġgħu jmorru fil-kongregazzjoni tal-lingwa barranija.—Aqra Dewteronomju 6:5-7.

16, 17. X’għen lil xi ġenituri jgħallmu lil uliedhom dwar Ġeħova?

16 Ġenituri oħra sabu modi kif jgħallmu lil uliedhom dwar Ġeħova bil-lingwa tagħhom waqt li jattendu laqgħat f’kongregazzjoni jew grupp b’lingwa barranija. Charles hu l-missier taʼ tlett itfal li għandhom bejn 9 u 13-il sena. Huma jattendu grupp li jitkellem bil-Lingala. Hu jgħid: “Aħna ħadna deċiżjoni biex nikkonduċu sessjonijiet taʼ studju u qima bħala familja bil-lingwa tagħna maʼ wliedna. Imma ninkludu wkoll sessjonijiet taʼ prattika u logħob bil-Lingala ħalli jkunu jistgħu jitgħallmu din il-lingwa waqt li jieħdu pjaċir.”

Agħmel sforz biex titgħallem il-lingwa tal-lokal u biex tipparteċipa fil-laqgħat (Ara paragrafi 16, 17)

17 Kevin hu l-missier taʼ żewġt ibniet, waħda taʼ ħames snin u l-oħra taʼ tmien snin. Hu jaħdem iebes biex jgħallimhom il-verità, għax it-tfal għadhom ma jifhmux għalkollox il-laqgħat tal-kongregazzjoni bil-lingwa barranija li tattendi l-familja. Hu jgħid: “Jien u marti  nagħmlu studju personali mal-bniet bil-Franċiż, il-lingwa tagħhom. Ukoll, għamilna mira li nattendu laqgħa bil-Franċiż darba fix-xahar, u nieħdu vantaġġ mill-vaganzi tagħna biex immorru konvenzjonijiet li jsiru bil-lingwa tagħna.”

18. (a) Rumani 15:1, 2 kif jistaʼ jgħinek tieħu deċiżjoni għaqlija meta tiġi biex tgħin lil uliedek? (b) X’suġġerimenti taw ġenituri oħra? (Ara n-nota fl-aħħar.)

18 Kull familja trid tiddeċiedi x’inhu l-aħjar għat-tfal u għar-relazzjoni tagħhom maʼ Ġeħova. [2] (Ara n-nota fl-aħħar.) (Galatin 6:5) Muriel tgħid li għalkemm hi u r-raġel tagħha tassew xtaqu jkomplu jaqdu fil-kongregazzjoni taʼ lingwa barranija, huma ddeċidew li jitilqu sabiex jgħinu lil binhom isaħħaħ imħabbtu għal Ġeħova. (Aqra Rumani 15:1, 2.) Illum, Serge jaf li ħadu d-deċiżjoni t-tajba. Hu jgħid: “Mindu rġajna lura f’kongregazzjoni tal-lingwa Franċiża, it-tifel mar ’il quddiem spiritwalment u tgħammed. Issa qed jaqdi bħala pijunier regulari. Hu saħansitra qed jikkunsidra li jerġaʼ lura fi grupp taʼ lingwa barranija!”

ĦALLI L-KELMA T’ALLA TILĦAQLEK QALBEK

19, 20. Kif nistgħu nuru mħabbitna għall-Kelma t’Alla?

19 Ġeħova jħobb lin-nies kollha. Hu għamel il-Bibbja disponibbli b’mijiet taʼ lingwi sabiex “bnedmin taʼ kull xorta” jistaʼ jkollhom għarfien eżatt tal-verità. (1 Timotju 2:4) Hu jaf li r-relazzjoni tagħna miegħu se tiġi msaħħa meta naqraw il-Bibbja bil-lingwa li nifhmu l-aħjar.

20 Ilkoll irridu naħdmu iebes biex inżommu relazzjoni b’saħħitha maʼ Ġeħova. Nistgħu nagħmlu dan meta naqraw il-Bibbja regolarment bil-lingwa li nifhmu l-aħjar. Se nkunu nistgħu wkoll ngħinu lill-familja tagħna biex jibqgħu jżommu s-saħħa spiritwali tagħhom, u se nuru li verament inħobbu l-Kelma t’Alla.—Salm 119:11.

^ [1] (paragrafu 5) L-ismijiet ġew mibdulin.

^ [2] (paragrafu 18) Biex issib prinċipji Bibliċi li jistgħu jgħinu l-familja tiegħek, ara l-artiklu “It-Trobbija tat-Tfal f’Art Barranija—L-Isfidi u l-Barkiet” fil-ħarġa tat-Torri tal-Għassa tal-15 t’Ottubru 2002.