Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Uri fidi fil-wegħdi taʼ Ġeħova

Uri fidi fil-wegħdi taʼ Ġeħova

“Il-fidi hi . . . t-turija evidenti taʼ realtajiet li ma jidhrux.”—EBREJ 11:1.

GĦANJIET: 54, 125

1. Kif għandna nħossuna dwar il-fidi tagħna?

IL-FIDI hija xi ħaġa li mhux in-nies kollha għandhom. (2 Tessalonikin 3:2) Imma Ġeħova jagħti l-fidi lil dawk kollha li jqimuh. (Rumani 12:3; Galatin 5:22) Kemm aħna grati li Ġeħova jagħtina l-fidi!

2, 3. (a) Kif nibbenefikaw meta jkollna l-fidi? (b) X’mistoqsijiet se nikkunsidraw issa?

2 Ġeħova tana lil Ibnu l-għażiż biex kull min ikollu l-fidi f’Ġesù, dnubietu jkunu jistgħu jinħafrulu. Dan jagħmilha possibbli għan-nies biex isiru l-ħbieb taʼ Ġeħova u jgħixu għal dejjem. (Ġwanni 6:44, 65; Rumani 6:23) Ġeħova hu tassew qalbu tajba magħna! Minkejja li aħna midinbin u jistħoqqilna l-mewt, Ġeħova ra li aħna kapaċi nagħmlu affarijiet tajbin. (Salm 103:10) Hu għenna nitgħallmu l-aħbar tajba dwar Ġesù u s-sagrifiċċju tiegħu. Meta beda jkollna l-fidi f’Ġesù u bdejna nimxu warajh, stajna nħarsu ’l quddiem għal ħajja bla tmiem!—Aqra l-1 Ġwanni 4:9, 10.

3 Imma x’nistgħu nitgħallmu iktar dwar il-fidi? Jekk sempliċement inkunu nafu x’għamel Alla għalina u x’se  jagħmel fil-futur, ifisser dan li għandna l-fidi? Ejja naraw x’għandna nagħmlu iktar.

‘EŻERĊITA L-FIDI F’QALBEK’

4. Meta jkollna l-fidi, din kif teffettwana?

4 Meta jkollna l-fidi f’Ġeħova u f’Ġesù, aħna mhux sempliċement inkunu nafu dwar x’għamlu u x’se jagħmlu għalina. Aħna jkollna wkoll xewqa kbira li ngħixu skont kif għallmuna ngħixu. U aħna ħerqanin li ngħinu oħrajn ħalli huma wkoll isiru jafuhom. L-appostlu Pawlu qal: “Jekk ixxandar pubblikament dik il-‘kelma taʼ fommok,’ li Ġesù hu Mulej, u teżerċita l-fidi f’qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, int tiġi salvat. Għax bil-qalb wieħed jeżerċita l-fidi għall-ġustizzja, imma bil-fomm jistqarr pubblikament għas-salvazzjoni.”—Rumani 10:9, 10; 2 Korintin 4:13.

5. Il-fidi għala hi importanti, u xi rridu nagħmlu biex ikollna fidi b’saħħitha? Agħti eżempju.

5 Jidher ċar li biex ingawdu ħajja bla tmiem fid-dinja l-ġdida t’Alla, hemm bżonn li mhux biss ikollna l-fidi imma wkoll li nibqgħu nżommuha b’saħħitha. Il-fidi hi bħal pjanta. Għandna bżonn nibqgħu nsaqqu l-pjanta biex b’hekk tibqaʼ f’saħħitha u tkompli tikber. Imma jekk ma nagħtuhiex biżżejjed ilma, il-pjanta tidbiel u tmut. Bl-istess mod, irridu nagħmlu ċert li l-fidi tagħna tibqaʼ ‘f’saħħitha’ u tkompli “tikber.”—Titu 2:2; 2 Tessalonikin 1:3; Luqa 22:32; Ebrej 3:12.

IL-BIBBJA TIDDESKRIVI X’INHI L-FIDI

6. B’liema żewġ modi Ebrej 11:1 jiddeskrivi l-fidi?

6 F’Ebrej 11:1, il-Bibbja tiddeskrivi x’inhi l-fidi. (Aqra.) (1) Il-fidi hi “l-istennija garantita t’affarijiet li nittamaw għalihom.” L-affarijiet li nittamaw għalihom jinkludu l-wegħdi t’Alla għall-futur. Pereżempju, aħna nafu fiċ-ċert li l-ħażen se jispiċċa u li se jkun hawn dinja ġdida. (2) Il-fidi hi “t-turija evidenti” jew konvinċenti taʼ “realtajiet li ma jidhrux.” Aħna nafu li Alla Ġeħova, Ġesù Kristu, l-anġli, u s-Saltna tas-sema jeżistu, avolja ma nistgħux narawhom. (Ebrej 11:3) Kif nistgħu nuru li tassew għandna l-fidi fil-wegħdi t’Alla u fl-affarijiet li ma nistgħux naraw? Dan nuruh bil-mod kif ngħixu ħajjitna u b’dak li ngħidu u nagħmlu.

7. L-eżempju taʼ Noè kif jgħinna nifhmu xi jfisser li jkollna l-fidi? (Ara l-ewwel stampa.)

7 X’nitgħallmu minn Noè dwar il-fidi? L-appostlu Pawlu qal li Noè, “wara li ngħata twissija divina dwar affarijiet li kienu għadhom ma dehrux, wera l-biżaʼ t’Alla u bena arka biex isalva lin-nies taʼ daru.” (Ebrej 11:7) Peress li Noè kellu l-fidi f’dak li qallu Ġeħova, hu bena arka enormi. Jistaʼ jkun li l-ġirien staqsewh għala kien qed jibni l-arka. Żgur li Noè ma żammx ħalqu magħluq. Il-Bibbja tgħid li Noè kien “predikatur tal-ġustizzja.” (2 Pietru 2:5) Hu wissa lin-nies li Alla kien se jġib dulluvju biex jeqred lill-ħżiena. Wisq probabbli hu qalilhom eżatt dak li Ġeħova kien qallu: “Wasal quddiemi t-tmiem tal-bnedmin kollha, għaliex minħabba fihom l-art imtliet bil-vjolenza,” u “se nġib dilluvju taʼ ilmijiet fuq l-art biex neqred minn taħt  is-smewwiet il-laħam kollu li fih hemm il-forza attiva tal-ħajja. Kulma hemm fuq l-art imut.” Imbagħad, Noè żgur li spjega lin-nies x’għandhom jagħmlu biex isalvaw. Ġeħova kien ikkmandah: ‘Idħol fl-arka.’—Ġenesi 6:13, 17, 18.

8. Ġakbu x’qal dwar il-fidi?

8 Ġakbu wkoll kiteb dwar il-fidi. X’aktarx li hu għamel dan ftit wara li l-appostlu Pawlu kien kiteb lill-Ebrej. Ġakbu kiteb: “Urini l-fidi tiegħek mingħajr l-għemejjel, u jien nurik il-fidi tiegħi bl-għemejjel tiegħi.” (Ġakbu 2:18) Ġakbu spjega li biex ikollna l-fidi, irridu nagħmlu iktar milli sempliċement nemmnu. Id-demonji jemmnu li Alla jeżisti, imma m’għandhomx fidi f’Ġeħova. Minflok, huma jopponuh b’saħħa. (Ġakbu 2:19, 20) Mill-banda l-oħra, xi ħadd li għandu l-fidi se jogħġob lil Alla billi jagħmel għemejjel tajbin. Hekk għamel Abraham. Ġakbu kiteb: “Missierna Abraham mhux bl-għemejjel ġie dikjarat ġust wara li kien offra lil ibnu Iżakk fuq l-artal? B’dan tistaʼ tara li l-fidi tiegħu ħadmet id f’id maʼ l-għemejjel tiegħu u b’dawn l-għemejjel il-fidi tiegħu saret perfetta.” Imbagħad, Ġakbu enfasizza li fidi mingħajr għemejjel ma tiswa xejn billi qal: “Bħalma l-ġisem mingħajr l-ispirtu hu mejjet, hekk ukoll il-fidi mingħajr l-għemejjel hi mejta.”—Ġakbu 2:21-23, 26.

9, 10. Xi jfisser li nuru l-fidi fl-Iben?

9 Iktar minn 30 sena wara, Ġwanni kiteb l-Evanġelju tiegħu u tliet ittri. Bħall-kittieba l-oħrajn tal-Bibbja, Ġwanni fehem x’inhi l-fidi. Ħafna drabi fil-kitbiet tiegħu, Ġwanni uża l-verb Grieg li kultant jiġi tradott ‘eżerċita l-fidi’ bil-Malti.

Aħna nuru l-fidi fl-Iben billi nobdu lil Ġesù

10 Pereżempju, Ġwanni spjega: “Min jeżerċita l-fidi fl-Iben għandu l-ħajja taʼ dejjem; min ma jobdix lill-Iben ma jarax il-ħajja, imma l-korla t’Alla tibqaʼ fuqu.” (Ġwanni 3:36) Biex nuru l-fidi fl-Iben, aħna rridu nobdu lil Ġesù. Infatti, mill-kitbiet taʼ Ġwanni naraw li Ġesù spiss qal li biex ikollna l-ħajja taʼ dejjem, aħna għandna nuru l-fidi fih u f’Missieru.—Ġwanni 3:16; 6:29, 40; 11:25, 26; 14:1, 12.

11. Kif nistgħu nuru li aħna grati lejn Ġeħova talli nafu l-verità?

11 Ġeħova uża l-ispirtu qaddis tiegħu biex jgħinna nifhmu l-verità dwaru u dwar Ibnu u biex jgħinna jkollna l-fidi fihom. (Aqra Luqa 10:21.) Kif nistgħu nuru li aħna grati għal dak kollu li għamel Ġeħova? M’għandna qatt nieqfu nirringrazzjawh li ppermetta li jkollna relazzjoni miegħu permezz taʼ Ġesù, li hu “l-Aġent Ewlieni u Dak li jipperfezzjona l-fidi tagħna.” (Ebrej 12:2) U għandna nkomplu nsaħħu l-fidi tagħna billi nibqgħu dejjem nitolbu ’l Ġeħova u nistudjaw il-Kelma tiegħu.—Efesin 6:18; 1 Pietru 2:2.

Uri l-fidi billi tgħid lil oħrajn dwar l-aħbar tajba kull meta jkollok l-opportunità (Ara paragrafu 12)

12. Jekk għandna l-fidi, x’se nagħmlu?

12 Aħna għandna nkomplu nuru bl-azzjonijiet tagħna li għandna fidi soda  fil-wegħdi taʼ Ġeħova. Pereżempju, aħna nibqgħu nippritkaw lin-nies dwar is-Saltna t’Alla u ngħinuhom isiru dixxipli taʼ Ġesù. Aħna nkomplu nagħmlu “t-tajjeb maʼ kulħadd, imma speċjalment maʼ min jiġi minna fil-fidi.” (Galatin 6:10) U aħna naħdmu iebes biex ‘ninżgħu l-personalità l-qadima bid-drawwiet tagħha’ għax ma rridu li jkun hemm xejn li jħassrilna l-ħbiberija tagħna maʼ Ġeħova.—Kolossin 3:5, 8-10.

IL-FIDI F’ALLA HI PARTI MILL-PEDAMENT TAGĦNA

13. “Il-fidi f’Alla” kemm hija importanti? Il-Bibbja kif tiddeskriviha, u għala?

13 Il-Bibbja tgħid: “Mingħajr fidi impossibbli li togħġbu sew, għax min jersaq lejn Alla jrid jemmen li hu jeżisti u li jippremja lil dawk li jfittxuh bil-ħeġġa.” (Ebrej 11:6) Il-Bibbja turi wkoll li “l-fidi f’Alla” hi waħda mill-ewwel affarijiet li l-veri Kristjani għandu jkollhom. Din hi parti mill-“pedament” tagħna. (Ebrej 6:1) Imma minbarra l-fidi, għandna bżonn kwalitajiet importanti oħrajn biex ikun jistaʼ jkollna ħbiberija maʼ Ġeħova u nżommuha.—Aqra t-2 Pietru 1:5-7; Ġuda 20, 21.

14, 15. Il-fidi kemm hi importanti meta mqabbla mal-imħabba?

14 Il-kittieba tal-Bibbja rreferew għall-fidi iktar minn kwalunkwe kwalità oħra. Ifisser dan li l-fidi hija l-iktar kwalità importanti li jeħtieġ li jkollna?

15 Pawlu qabbel il-fidi mal-imħabba. Hu kiteb: “Kieku għandi  . . . l-fidi kollha biex inċaqlaq il-muntanji minn posthom, iżda m’għandix imħabba, ma jien xejn.” (1 Korintin 13:2) Ġesù qal li “l-akbar kmandament fil-Liġi” hu li nħobbu lil Alla. (Mattew 22:35-40) L-imħabba tgħinna biex ikollna ħafna kwalitajiet oħra li jogħġbu lil Alla. Pereżempju, il-Bibbja tgħid li l-imħabba “kollox temmen.” B’hekk, l-imħabba tgħinna nemmnu, jew ikollna l-fidi, f’kull ħaġa li Alla jgħidilna fil-Bibbja.—1 Korintin 13:4, 7.

16, 17. (a) Il-Bibbja x’tgħid dwar il-fidi u l-imħabba? (b) Liema minnhom hi l-ikbar kwalità, u għala?

 16 Kemm il-fidi u kemm l-imħabba huma kwalitajiet importanti ħafna, u l-kittieba tal-Bibbja spiss semmewhom flimkien. Pawlu inkuraġġixxa lil ħutu biex ‘jilbsu l-kurazza tal-fidi u l-imħabba.’ (1 Tessalonikin 5:8) Pietru kiteb dwar Ġesù: “Għalkemm qatt ma rajtuh, tħobbuh. Għalkemm m’intomx tarawh fil-preżent, qed teżerċitaw il-fidi fih.” (1 Pietru 1:8) Ġakbu staqsa lil ħutu l-midlukin: “Mhux Alla kien li għażel lill-foqra għad-dinja biex ikunu għonja fil-fidi u werrieta tas-saltna, li hu wiegħed lil dawk li jħobbuh?” (Ġakbu 2:5) Ġwanni kiteb li l-kmandament t’Alla hu li “jkollna l-fidi f’isem Ibnu Ġesù Kristu u li nħobbu lil xulxin.”—1 Ġwanni 3:23.

17 Imma Pawlu kiteb ukoll: “Madankollu, issa jibqaʼ l-fidi, it-tama, l-imħabba, dawn it-tlieta; imma l-akbar fosthom hi l-imħabba.” (1 Korintin 13:13) Fil-futur, peress li l-wegħdi t’Alla dwar id-dinja l-ġdida jkunu seħħew, mhux se jkollna bżonn iktar li npoġġu l-fidi fihom. Se nkunu qed ngħixu l-ħajja meraviljuża li l-Bibbja titkellem dwarha. Imma dejjem se jkollna bżonn imħabba għal Alla u għan-nies. Infatti, l-imħabba għalihom se tibqaʼ tikber għal dejjem.

ĠEĦOVA BIEREK IL-FIDI TAGĦNA

18, 19. Xi rriżulta minħabba li n-nies t’Alla llum għandhom il-fidi, u min jistħoqqlu li jiġi mfaħħar għal dan?

18 In-nies taʼ Ġeħova fi żmienna għandhom il-fidi fis-Saltna t’Alla u jappoġġjawha. U huma jħobbu lil xulxin. Dan għaliex huma jħallu l-ispirtu t’Alla jiggwida l-mod kif jgħixu. (Galatin 5:22, 23) Dan fiex irriżulta? Iktar minn tmien miljun ħu u oħt madwar id-dinja jgawdu l-paċi u l-unità fil-kongregazzjonijiet tagħhom. Jidher ċar li l-fidi u l-imħabba huma żewġ kwalitajiet b’saħħithom.

19 Din l-unità kienet possibbli biss bl-għajnuna t’Alla tagħna. Għalhekk, hu jistħoqqlu t-tifħir tagħna. (Isaija 55:13) Aħna tassew grati li hu għamilha possibbli għalina li nkunu “salvati permezz tal-fidi.” (Efesin 2:8) Ġeħova se jibqaʼ jgħin lil ħafna iktar nies biex ikollhom il-fidi fih. Imbagħad, fl-aħħar, id-dinja kollha se tkun mimlija b’nies perfetti, ġusti, u kuntenti li se jfaħħru lil Ġeħova għal dejjem!