IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU April 2016

Din il-ħarġa fiha artikli għall-istudju li se jiġu studjati bejn it-30 taʼ Mejju u s-26 taʼ Ġunju 2016.

Il-lealtà tagħna twassalna biex ikollna l-approvazzjoni t’Alla

Il-Kristjani x’lezzjonijiet tgħallmu mir-rakkont tal-Bibbja taʼ Ġefta u bintu?

“Ħallu s-sabar iwettaq xogħlu għalkollox”

Meta nkunu għaddejjin minn provi, ikun hemm iktar involut apparti s-sofferenza tagħna. Liema eżempji taʼ wħud li spikkaw f’li jissaportu jistgħu jsaħħuk?

Għala għandna niltaqgħu flimkien għall-qima?

L-attendenza tiegħek teffettwa lilek, oħrajn, u anki lil Ġeħova. Tifhem kif?

Żommu n-newtralità f’dinja mifruda

Hemm erbaʼ modi li jistgħu jippreparawk biex tiffaċċja sfidi mhux mistennijin minħabba l-pożizzjoni tal-kuxjenza tiegħek.

BIJOGRAFIJA

Sorijiet li issa huma aħwa spiritwali taʼ veru

X’wassalhom biex jitilqu mill-kunvent u mbagħad jabbandunaw il-Kattoliċiżmu?

Huwa l-ministeru tiegħek bħan-nida?

L-ippritkar tiegħek kif jistaʼ jkun ġentili, rifreskanti, u bżonjuż għall-ħajja?