IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU Jannar 2017

Din il-ħarġa fiha artikli għall-istudju li se jiġu studjati bejn is-27 taʼ Frar u 2 tʼApril 2017.

“Afda f’Ġeħova u agħmel it-tajjeb”

Ġeħova hu kuntent li jagħmel għalina dak li aħna ma nistgħux nagħmlu għalina nfusna. Imma hu jistenna li nagħmlu dak li nistgħu. L-iskrittura għas-sena 2017 kif tgħinna nsibu l-bilanċ it-tajjeb?

Għożż ir-rigal tal-libertà tal-għażla

X’inhi libertà tal-għażla u l-Bibbja x’tgħallem dwarha? Kif turi rispett għal-libertà tal-għażla t’oħrajn?

Għala l-modestja għadha tgħodd

X’inhi l-modestja, u kif għandha x’taqsam mal-umiltà? Għala hi kwalità importanti li nikkultivaw?

Int tistaʼ tibqaʼ modest waqt il-provi

Kif nistgħu nibqgħu modesti meta ċ-ċirkustanzi tagħna jinbidlu, meta niġu kkritikati jew imfaħħrin, u meta nittrattaw maʼ inċertezzi?

Dawn l-affarijiet ‘għaddihom lil nies leali’

Aħwa akbar kif jistgħu jgħinu wħud iżgħar biex jieħdu iktar responsabbiltà? Uħud iżgħar kif jistgħu juru li japprezzaw lil dawk li kellhom it-tmexxija għal ħafna snin?

Kont taf?

Fi żminijiet Bibliċi n-nar kellu rwol importanti fil-ħajja tan-nies. In-nar kif kien jinġarr minn post għal ieħor?