IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU Diċembru 2017

Din il-ħarġa fiha l-artikli għall-istudju li se jiġu studjati bejn id-29 taʼ Jannar u l-25 taʼ Frar 2018.

“Naf li jqum”

Kif nistgħu nkunu ċerti li se jkun hemm irxoxt fil-futur?

“Għandi tama f’Alla”

L-irxoxt għala hu wieħed mit-tagħlimiet prinċipali tal-fidi Kristjana?

Ġenituri—Għinu lil uliedkom isiru ‘għorrief għas-salvazzjoni’

Ħafna ġenituri Kristjani jinkwetaw meta binhom jew binthom tkun trid tieħu l-pass tad-dedikazzjoni u l-magħmudija. Kif jistgħu jgħinuhom jikbru għas-salvazzjoni b’suċċess?

Żgħażagħ—“Ibqgħu wettqu s-salvazzjoni tagħkom”

Il-magħmudija hi pass serju, imma hi pass li ż-żgħażagħ m’għandhomx jibżgħu minnu jew jevitawh.

BIJOGRAFIJA

Nitlaq l-affarijiet warajja biex immur wara s-Sid

Felix Fajardo kellu biss 16 meta ddeċieda li jsir Kristjan. Iktar minn 70 sena wara, hu m’għandux dispjaċiri dwar li jmur kull fejn is-Sid idderiġieh.

Mistoqsijiet mill-qarrejja

Il-Kristjani jistgħu jqisu l-IUD bħala mezz taʼ kontroll tat-twelid li hu fi qbil maʼ prinċipji tal-Bibbja?