IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU Awwissu 2018

Din il-ħarġa fiha artikli għall-istudju li se jiġu studjati bejn l-1 u t-28 t’Ottubru 2018.

Għandek il-fatti kollha?

Liema huma tliet prinċipji tal-Bibbja li jistgħu jgħinuna ngħarblu l-informazzjoni b’mod korrett?

Tiġġudikax fuq dak li jidher minn barra

Tgħallem tliet aspetti għala ma jkunx għaqli li niġġudikaw lil oħrajn mill-mod kif jidhru.

Nies ġenerużi huma nies ferħanin

Il-ġenerożità tagħna kif għandha x’taqsam mal-ferħ tagħna?

Aħdem maʼ Ġeħova kuljum

B’liema ħames modi nistgħu nkunu ħaddiema sħab maʼ Ġeħova?

Is-sabar fit-tul—Nissaportu bi skop

Tgħallem xi tfisser il-paċenzja kif inhi użata fil-Bibbja, kif issir paċenzjuż, u l-benefiċċji taʼ li tagħmel dan.

Mistoqsijiet mill-qarrejja

Għala mhux permess li jintefgħu pubblikazzjonijiet tax-Xhieda taʼ Ġeħova fuq websajts oħrajn jew fuq il-midja soċjali?

Irġiel maħturin—Tgħallmu minn Timotju

Jidher li Timotju ma tantx kellu fiduċja fih innifsu meta beda jaħdem mal-appostlu Pawlu. L-anzjani u l-qaddejja ministerjali tal-kongregazzjoni x’jistgħu jitgħallmu mill-eżempju taʼ Timotju?