IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU Awwissu 2017

Din il-ħarġa fiha l-artikli għall-istudju li se jiġu studjati bejn il-25 taʼ Settembru u t-22 t’Ottubru 2017.

Lest li tistenna bil-paċenzja?

Fil-passat, qaddejja leali taʼ Ġeħova staqsew kemm kien se jkollhom idumu jissaportu l-provi, madankollu Alla ma kkundannahomx taʼ dan.

“Il-paċi t’Alla . . . tisboq kull ħsieb”

Qatt tħassibt għala Alla ppermetta li jinqalgħu ċerti provi mhux mistennija f’ħajtek? Jekk iva, x’jistaʼ jgħinek tissaporti b’fiduċja sħiħa f’Ġeħova?

Kif ninżgħu l-personalità l-qadima u ma nerġgħux nilbsuha

Hemm differenza bejn li tinżaʼ l-personalità l-qadima u li ma terġax tilbisha. Kif jistaʼ jirnexxilna nagħmlu t-tnejn, għalkemm forsi nkunu għamilna ħafna affarijiet ħżiena qabel?

Kif nilbsu l-personalità l-ġdida u ma ninżgħuhiex

Bl-għajnuna taʼ Ġeħova, int tistaʼ tirnexxi f’li ssir it-tip taʼ persuna li jixtieqek li tkun. Pereżempju, ikkunsidra modi prattiċi kif tistaʼ turi mogħdrija, qalb tajba, umiltà, u ħlewwa.

L-imħabba—Kwalità prezzjuża

L-iskrittura tagħmilha ċara li l-imħabba hi waħda mir-riżultati tal-ħidma tal-ispirtu qaddis taʼ Ġeħova. Imma x’inhi l-imħabba? Kif tistaʼ tiżviluppaha? U kif tistaʼ turiha kuljum?

AMERICAS

“Meta se jkollna assemblea oħra?”

X’kien li għamel konvenzjoni żgħira li saret fil-Belt tal-Messiku, fl-1932, daqshekk sinifikanti?

Mistoqsijiet mill-qarrejja

Ir-rakkont taʼ Mattew dwar it-tfulija taʼ Ġesù u d-dixxendenza tal-familja tiegħu għala hu differenti minn dak taʼ Luqa?