IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU April 2018

Din il-ħarġa fiha artikli għall-istudju li se jiġu studjati bejn l-4 taʼ Ġunju u t-8 taʼ Lulju 2018.

It-triq għal-libertà vera

Xi nies jixxennqu biex ikunu ħelsin minn trattament inġust, preġudizzju, u faqar, waqt li oħrajn iridu libertà tal-kelma jew libertà tal-għażla. Hija libertà vera possibbli?

Aqdi lil Ġeħova, l-Alla tal-libertà

L-ispirtu taʼ Ġeħova kif ħelisna? U kif nistgħu nevitaw li nużaw ħażin il-libertà li tana Alla?

Nimitaw lil Ġeħova—Alla li jagħti l-inkuraġġiment

Il-poplu taʼ Ġeħova dejjem kellu bżonn l-inkuraġġiment.

Inkuraġġixxu lil xulxin “iktar u iktar”

Meta naraw jum Ġeħova daqstant qrib, aħna għandna bżonn ninteressaw ruħna f’ħutna sabiex meta jkun hemm bżonn inkunu nistgħu nsaħħuhom.

Żgħażagħ, iffokati intom fuq miri spiritwali?

Iż-żgħażagħ jistgħu jħossuhom imħawdin bl-opportunitajiet u d-deċiżjonijiet li jiffaċċjaw. Huma kif jistgħu jagħżlu b’għaqal rigward il-futur tagħhom?