IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU Lulju 2017

Din il-​ħarġa fiha l-​artikli għall-​istudju li se jiġu studjati bejn it-​28 t’Awwissu u l-​24 taʼ Settembru 2017.

Infittxu r-rikkezzi veri

Kif tista’ tuża l-affarijiet li għandek biex isaħħaħ ir-relazzjoni tiegħek ma’ Ġeħova?

“Ibku maʼ min jibki”

Persuna li qed titnikket kif tistaʼ ssib faraġ wara l-mewt taʼ xi ħadd maħbub? Int x’tistaʼ tagħmel biex tgħin?

“Faħħru lil Jah”—Għala?

Salm 147 ifakkarna f’ħafna raġunijiet li għandna biex napprezzaw u nirringrazzjaw lill-Ħallieq tagħna.

“Ħa . . . jwettaq kull pjan li tagħmel”

Iż-żgħażagħ iridu jiddeċiedu kif se jużaw ħajjithom. Dan il-ħsieb jistaʼ jkun tal-biżaʼ, imma Ġeħova se jbierek lil dawk li jfittxu l-parir tiegħu.

Mistoqsijiet mill-qarrejja

Ikun xieraq għal Kristjan li jżomm arma tan-nar, bħal pistola jew xkubetta, biex jipproteġi lilu nnifsu minn bnedmin oħra?

Nirbħu l-ġlieda tal-moħħ

Satana beda propaganda offensiva. Int kif tistaʼ tirreżistiha?